Eerste communieviering 18 april 2010

Thema: In de wolken

Welkom communicanten (door Twan Jansbeken)
  Wij zijn vandaag allemaal in de wolken. Want we gaan vandaag het feest vieren met alle communicantjes. Maar… ik sta hier helemaal alleen en jammer genoeg zie ik geen kinderen. Zelfs hier op deze stoeltjes is nog niemand te zien. Maar luister nu eens goed, kijk, daar komen ze aan!

Muzikaal onthaal door ensemble jeugdfanfare

Openingslied "In de wolken"
  Witte wolken, schapen wolken.
  Lekker liggen in het gras,
  En dan dromen dat jij zelf,
  Boven op een wolk was.

  Refrein:
   Kijk maar om je heen Kijk kijk,
   Kijk maar om je heen

  Roze wolken, fijne wolken,
  Lekker zacht en rond warm,
  Iedereen mag er naar kijken
  Jong of oud, rijk of arm

  Kijk maar om je heen Kijk kijk,
  Kijk maar om je heen.

  Donkere wolken, donderwolken,
  En jij bent de tovenaar.
  En je tovert blije wolken,
  Niemand voelt zich nu nog naar.
  Refrein (3x)
   Kijk maar om je heen Kijk kijk,
   Kijk maar om je heen
Welkomstwoord door kinderen

  Hallo, ik ben Britt en in de wolken zie ik graag de zon en ik heet alle mama's van harte welkom.
  Hallo, ik ben Guus en in de wolken zie ik graag een helikopter en ik heet alle papa's van harte welkom.
  Hallo, ik ben Remco en in de wolken zie ik graag de vogels en ik heet alle broertjes en zusjes van harte welkom.
  Hallo, ik ben Brian en in de wolken zie ik graag een luchtballon en ik heet alle opa's en oma's van harte welkom.
  Hallo, ik ben Querijn en in de wolken zie ik graag een straaljager en ik heet alle ooms en tantes van harte welkom.
  Hallo, ik ben Laurens en in de wolken zie ik graag een vliegtuig en ik heet de meesters en juffen van harte welkom.
  Hallo, ik ben Kim en in de wolken zie ik graag een vlieger en ik heet pastoor en alle mensen van harte welkom.
  Dag Jezus, grote kindervriend, hier zijn wij nu. En zie onze oogjes blinken.

Welkomstwoord door pastoor

Openingsgebed (door kinderen)
  Tom: Ik ben echt in de wolken want Jezus is bij mij.
  Ik ben echt in de wolken, mijn droom kan niet meer stuk.
  Hij zei: "Ik zorg voor jou, ik laat je nooit meer los,
  ik help je, geef je raad omdat ik van je hou".
  Ik ben echt in de wolken want Jezus is bij mij.
  Ik ben echt in de wolken, mijn droom kan niet meer stuk.

  Ellen: Het blijft geen droom, hoezee, Jezus is hier echt.
  Hij wil ons tonen hoe het moet. Ik doe graag met hem mee.
  Ik ben echt in de wolken want Jezus is bij mij.
  Ik ben echt in de wolken, mijn droom kan niet meer stuk.
Gebed om vergeving (door pastoor)
  Waar kleine kinderen spelen,
  Waar grote mensen zijn,
  Gebeuren wel eens fouten,
  Soms grote, soms ook klein.

  Een mens kan zich vergissen,
  Een mens is soms gemeen,
  Maar wil hem toch vergeven,
  en laat hem niet alleen.

  Denk dan bij jezelf:
  Ook ik ben wel eens fout.
  Niet steeds met opzet,
  Maar soms ook echt wel stout.
  Want Jezus heeft gezegd:
  "Doe je zelf alles goed,
  zeg dan pas wat verkeerd is,
  in wat een ander doet."

  Allen Ik maakte een fout, ik deed het niet zo goed.
  Vergeef me Heer, en leer me hoe het moet.

  Pastoor Moge de goede God zich over ons ontfermen, onze zonden en tekorten vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
Eerste lezing "In de wolken" (door Emmy Verstraaten)

  Remco en zijn zusje logeerden bij opa en oma. Daar was het altijd heel fijn. Thuis woonden ze acht hoog in een flat en opa had een hele grote wei waar ze zalig konden spelen.
  Nu lagen ze op hun rug in het gras en keken naar de wolken aan de hemel. Er waren er een heleboel, grote en kleine. "Kijk daar," zei Remco, "die wolk daar is precies een voetbal."
  "Welnee," lachte zijn zusje, "heb je ooit een voetbal gezien met twee flaporen. Die wolk lijkt precies op jou." Maar Remco kon er best mee lachen. "Kijk, daar gaat een schaap," wees hij. "Een schaap met vijf poten en geen kop," vond zijn zusje.
  Even was het stil en toen zei Frina: "Ik wou dat ik daar boven op zo'n wolk kon zitten, dan kon ik heel de wereld zien. Dat lijkt me geweldig." Nu was het Remco's beurt om zijn zusje te plagen: "Jij bent veel te zwaar voor die wolk. Je zou er meteen vanaf vallen." Maar Frina liet zich niet kennen: "Dan spring ik toch op die andere wolk daar vlakbij."
  "Zo, zijn jullie de wolken aan het tellen," klonk opeens de zware basstem van opa. Hij ging tussen hen in liggen en keek ook naar de wolken die over dreven. "Opa, "vroeg Frina, "zou je ook wel eens daar bovenop een wolk willen zitten. Het lijkt me geweldig." "Nou, " zei opa, "nee dat durf ik niet. Ik zou maar bang zijn om naar beneden te vallen.. Maar ik vind dat ik nu al op een wolk zit."
  "O, ja," zei Remco, "hoe doe je dat dan?" "Dat is niet zo moeilijk," zei opa. "Ik ben nu in de wolken omdat jullie hier zijn. Als je heel blij bent met iets of met iemand, dan ben je in de wolken. Dat zeggen ze tenminste."
  "Opa," zei Remco, "weet je waarmee ik nu in de wolken zou zijn? Als we een lekker ijsje kregen." "O, dat is waar ook," zei opa, "oma heeft me gestuurd om te vragen of jullie zin in een ijsje hadden. Laten we dan maar gauw naar huis gaan." En zo gingen Remco en Frina vlug over het tuinpad naar huis, maar met hun hoofd zaten ze toch een beetje in de wolken.

Lied "Op de top van een wolk" (door Cantiloon)
  'k heb vandaag zo'n wonderlijk gevoel,
  of een vreemde golf mijn denken overspoelt,
  en geen wolk houdt het licht, van mijn wachtend gezicht,
  Is dit schijnsel nou het licht dat God bedoelt?

  Alles wat mij het leven geven kan,
  is nu waar geworden en ik zing ervan,
  want een lied is voor mij, 'k voel me wonderlijk blij.
  Is er ooit iets dichter bij de hemel dan?

  Refrein:
   Hoog op de top van een wolk zie ik, hoe mensen zijn
   beneden, maar ik leef tevreden, want ik weet.
   Er is liefde in mij, 'k voel in Jezus me vrij.
   Liefde brengt mij op de top van een wolk.

  Ruist nu in de wind mijn naam heel vaag,
  Alles lijkt zo vreemd zo anders toch vandaag,
  in het spel van de wind en de lach van een kind,
  is de stille vrede die ik in mij draag.

  Als vandaag dan toch voorbij moet gaan,
  en een nieuwe morgen breekt weer vragend aan.
  Hoop ik dat Hij mij geeft, al wat nu in mij leeft,
  en dat Hij weer naast mij op die wolk zal staan. Refrein
Evangelie (naar Lucas 9; door pastoor)

  Jezus vertelde vaak over het koninkrijk van God. Het komt eraan, zei hij dan. De mensen wisten eerst niet goed wat ze ervan moesten denken.
  Bij koninkrijk dachten ze aan koningen in grote paleizen en aan soldaten die de koning moesten beschermen. Daar moesten ze niet zoveel van hebben.
  Nee, zei Jezus, in het koninkrijk van God gaat het niet om soldaten die oorlog voeren, maar juist om mensen die zorgen dat er vrede komt. In het koninkrijk van God hoeven mensen geen honger te lijden, omdat iedereen wil delen wat hij heeft. En zo vertelde Jezus nog veel meer over het koninkrijk en de mensen werden heel enthousiast, want dat koninkrijk wilden ze allemaal wel.
  Toen het al avond begon te worden, ging één van Jezus' vrienden naar hem toe en zei: "Is het niet beter om de mensen nu naar huis te sturen, want ze zullen wel honger hebben en hier is nergens eten te koop."
  Jezus keek hem aan en vroeg: "Wat hebben wij aan eten bij ons?" "Oh," zei de leerling, "dat is vlug geteld. We hebben vijf broden en twee vissen." Toen zei Jezus tegen al de mensen die daar waren: "Ga allemaal maar zitten. Jullie zullen wel graag iets willen eten. Wel, we delen uit wat we hebben. Het is niet zoveel, maar het komt uit een goed hart."
  En Jezus' vrienden begonnen brood en vis uit de delen en iedereen ging mee doen. Iedereen deelde wat hij had, en toen bleek er genoeg voor iedereen. De mensen vonden het geweldig. "Een wonder", riepen ze en ze waren allemaal in de wolken . Toen zei iemand: "Laat Jezus onze koning zijn, dan komen we nooit meer iets tekort."Maar dat wilde Jezus helemaal niet. Heel stilletjes ging hij weg om ergens op een stille plek te bidden. Maar de mensen spraken er nog heel lang over hoe fijn het was om alles samen te delen.

Overweging (door pastoor)

Geloofsbelijdenis (door kinderen)
  Rens: Lieve God, wij kinderen zijn nu groot genoeg om zelf te zeggen
  dat we in U geloven, ook al kunnen we U niet zien.
  Wij willen U iets vertellen. Luister alstublieft naar ons.

  Olga: Ik geloof in God. Alles komt van hem:
  De zee, de blauwe lucht met wolken, de zon,
  de regenboog, de kleuren van de bloemen.
  Alles is zo mooi. Geloof jij dat ook ?

  ALLEN : JA, DAT GELOOF IK.

  Michel: Ik geloof in Jezus. Hij brengt kleur in mijn leven.
  Hij is voor mij aan het kruis gestorven. Hij is mijn vriend.
  Geloof jij dat ook ?

  ALLEN : JA, DAT GELOOF IK.

  Niels: Ik geloof in de Goede Geest van God.
  Hij helpt mij om een zonnetje tussen
  de wolken te zijn voor de mensen om
  mij heen. Geloof jij dat ook ?

  ALLEN : JA, DAT GELOOF IK.

  Rosanne: Ik geloof in alle vrienden van Jezus.
  Die mij helpen als ik het moeilijk heb.
  Geloof jij dat ook ?

  ALLEN : JA, DAT GELOOF IK.
Voorbeden (door pastoor)
  Wij bidden voor alle kinderen, die niet een mooi feest kunnen vieren, omdat ze ziek zijn of arm.
  God, dank U dat wij naar school mogen om te leren en niet als een straatkind op straat te hoeven leven.
  Lieve Jezus, help ons samen te spelen en samen te delen.
  Als alle kinderen op aarde hand in hand tezamen gaan, krijgt het leven veel meer waarde, breekt eindelijk de vrede aan!
  Dank U voor deze mooie feestdag, het maakt ons allemaal zo blij. Dank U dat ik heel stil zeggen mag: "het is ook feest voor mij".

Collecte

(tijdens collecte zal een aantal communicanten blokfluiten)

Lied "Het kriebelt in je zij"
  Geluk, dat is een knuffel, die altijd op jou past.
  Geluk is een kastanje. Je houdt hem stevig vast.
  Geluk, dat is een touwtje en daaraan een ballon.
  Geluk is spelen in de sneeuw en zwemmen in de zon.

  Refrein:
   Geluk! Geluk! Geluk! Dat is een fijn gevoel.
   Want het wiebelt in je benen en het kriebelt in je zij.
   Je voelt vlinders diep van binnen en je ogen staan heel blij!
   Weet jij wat ik bedoel… Dat is geluk!

  Geluk, dat is een glimlach, De juf die aardig doet.
  Geluk is dat ze zeggen: Oh, dat kan jij heel goed!
  Geluk, dat is alleen zijn en spelen met de poes.
  Geluk is als het lekker ruikt naar warme appelmoes. Refrein

  Geluk, dat is een vriendje met wie je heel fijn speelt.
  Geluk is iemand hebben die heel veel met je deelt.
  Geluk, dat is iets geven. Zo maak je iemand blij.
  Geluk is als je samen bent iets fijns voor allebei. Refrein

Klaarmaken van de tafel

  Kim C.: Vader God, wij danken u dat wij een huis hebben om in te wonen. Een huis waar het fijn is om te zijn. Waar onze vriendjes en vriendinnetjes altijd welkom zijn. Maar vooral een huis waar het gezellig is als wij samen aan tafel zitten om te eten.

  Pastoor: Wij danken U Heer, ook dat wij samen hier in de kerk mogen zijn om feest te vieren. Wij denken daarbij speciaal aan Jezus, onze vriend. Bij hem voelen we ons thuis. Hij stuurde nooit iemand weg. Hij wilde goed zijn voor iedereen. Hij zei van zichzelf: "Ik wil voor jullie even belangrijk zijn als brood".

  Bram: Ik weet niet of je weet wat Jezus eens zei: "Maak de tafel gereed en schuif de stoelen erbij".

  (Lotte en Kay brengen de tafel)

  Kim C.: Waarvoor is dat kleed? Het is zo wit en zacht. Vertel me eens: waarvoor is dat kleed gebracht?

  Bram: We maken nu de tafel klaar. Dat mooie kleed komt op de tafel.

  (Fleur en Luca brengen het kleed)

  Kim C.: Ook het kruis waar Jezus aan gestorven is, wordt op de tafel gezet.

  (Thies brengt het kruis)

  Bram: Waarvoor zijn de kaarsen, dat vriendelijke licht?

  Kim C.: Ze brengen een vlammetje van vreugde op ieders gezicht.

  (Kim H. en Olivier brengen de kaarsen)

  Bram: Waarvoor zijn die bloemen, zo vrolijk van kleur? Komt er een feestje met bloemen vol geur?

  Kim C.: Die bloemen staan er voor jou en voor mij. Vandaag is het feest, daar horen bloemen bij.

  (Ilse brengt de bloemen) Bram: Waarvoor zijn die kannetjes en die mooie beker? Dat zal niet voor mij zijn. Dat weet ik bijna zeker.

  Kim C.: Deze beker en deze kannetjes zullen voor de pastoor zijn, want er zit water en wijn in.

  (Kimberly en Tymo brengen de kannetjes en de beker)

  Bram: Waarvoor is dat brood? Voor wie zou dat zijn? Kan er soms iemand met honger zijn?

  (Floor en Liza brengen het brood)
Tafelgebed

  Pastoor: De tafel is klaar, er is brood en er is wijn. Met dit brood en deze wijn willen wij doen, wat Jezus heeft gedaan, toe Hij samen met zijn vrienden was.

  Allen: Goede Vader, wij hebben U nooit gezien. Toch weten wij van onze ouders dat U heel goed voor ons bent en wij bij U horen als Uw eigen kinderen.

  Communicanten: God, hier in Uw huis, voelen wij ons echt thuis. Rondom Uw tafel zitten wij en we voelen ons echt heel blij.

  Pastoor: Jezus was een goede vriend van alle mensen, en Hij wilde al alle mensen goede vrienden van elkaar zouden zijn. Daarom is Jezus samen met zijn apostelen aan tafel gegaan. Toen ze aan tafel zaten nam Jezus het brood in zijn handen. Hij brak het en deelde het uit aan zijn vrienden en zei: "NEEM EN EET, DIT IS MIJN LICHAAM DAT VOOR U GEGEVEN WORDT".

  Daarna nam Hij de beker met wijn en zei: "DRINKT ALLEN HIERUIT, DIT IS MIJN BLOED DAT VOOR U VERGOTEN WORDT".

  Communicanten: Wij vieren deze maaltijd om aan Jezus te denken, en te laten zien dat we bij Hem en bij elkaar horen.
  En wij willen U vragen ons te helpen, alle dagen. Leer ons met elkaar te spelen, alles met elkaar te delen.
  Aan onze papa's en mama's willen wij denken. Wilt U hen Uw zegen schenken.
  Voor onze familie en vrienden in ons midden willen wij ook extra bidden.

  Pastoor: Wij herhalen wat Jezus toen deed en proberen te leven zoals Hij heeft voorgedaan. Daarom bidden wij ook het gebed dat Jezus ons heeft geleerd:

  Allen: Onze Vader . . . .

Vredeswens
  Kimberly: Kom en zet je hart nu maar open.
  Kom en wens het iedereen:
  dat beetje blij zijn,
  dat beetje gelukkig zijn,
  dat beetje vrede.

  Vrede wens ik jou, dag na dag.
  Vrede wens ik jou, stap na stap.
  Vrede wens ik jou in héél jouw hart!

  Pastoor: Jezus heeft gezegd: "Vrede laat ik jullie na. Vrede geef ik jullie. Mijn vrede vervult jullie harten, het hart van de mensen met wie jullie samen leven. We geven onze wens van vrede en vriendschap aan elkaar door".
  Laten we alle mensen heel veel liefs en vrede toewensen. Begin alvast heel klein door ieders vriend te zijn.

Uitnodiging tot de communie

(tijdens het uitreiken van de communie speelt het ensemble van de jeugdfanfare)

Lied "Als je in de wolken bent" (door Cantiloon)
  Als je in de wolken bent is alles wonderschoon,
  Als je in de wolken bent is niets gewoon gewoon
  Alles wat je ziet is prachtig,
  Je verveelt je geen moment voelt je machtig
  als je in de wolken bent,, als je in de wolken bent.
  Alles is mooier dan je eerder had gedacht
  Het is net of heel de wereld naar je knipoogt,
  naar je lacht en je zou de hele dag wel willen zingen
  want je ziet alleen maar hele mooie dingen
  Nieuwe vrienden maken is een fluitje van een cent
  Alles prachtig als je in de wolken bent

  Als je in de wolken bent is alles wonderschoon,
  Als je in de wolken bent is niets gewoon gewoon
  Alles wat je ziet is prachtig,
  Je verveelt je geen moment voelt je machtig
  als je in de wolken bent als je in de wolken bent.

  Ineens zijn enge honden helemaal niet eng
  En de meester op je school is ook ineens niet meer zo streng
  Onder het bed zijn helemaal geen boze geesten
  Grote jongens kan je aan, nou ja de meeste
  Tussen vreemde mensen ben je in je element
  Alles prachtig als je in de wolken bent
  Alleen maar lieve mensen in de stad
  Iedereen is aardig, iedereen een schat
  En dat superleuke meisje vind jou een lieve vent
  Oh het leven is zo prachtig als je in de wolken bent

  Als je in de wolken bent is alles wonderschoon,
  Als je in de wolken bent is niets gewoon gewoon
  Alles wat je ziet is prachtig,
  Je verveelt je geen moment voelt je machtig
  als je in de wolken bent.
  Als je in de wolken bent is alles wonderschoon,
  Als je in de wolken bent is niets gewoon gewoon
  Alles wat je ziet is prachtig,
  Je verveelt je geen moment voelt je machtig
  als je in de wolken bent, als je in de wolken bent.
Slotgedicht (door juf)
  In de wolken zijn,
  dat is een fijn gevoel.
  Want het wiebelt in je benen
  en 't kriebelt in je zij.

  Je hebt vlinders diep van binnen
  en je ogen staan heel blij
  Weet jij wat ik bedoel?
  Dat is: IN DE WOLKEN ZIJN!
Slotlied "Laat ons zijn wie we zijn"
  Refrein:
   Laat ons zijn wie we zijn
   we tellen allemaal mee
   ook al zijn we nog maar klein (wohoho)
   laat ons zijn wie we zijn
   de toekomst is van ons
   laat ons zijn wie we zijn

  wie wil er nu niet spelen
  dat wil toch ieder kind
  wie wil er nu niet vrij zijn blij zijn en bemind
  wie wil er nu niet leren wat fout is wat goed
  wie wil er nu niet lachen dat z'n buik er pijn van doet

  ieder kind heeft recht op liefde
  ieder kind heeft recht op lol
  ieder kind heeft recht op eten
  ieder kind wil uit de bol. Refrein

  wie wil er nu geen vader moeder broer of zus
  wie wil er nu geen vriendschap een knuffel of een kus
  wie wil er nu geen kansen op een hele mooie baan
  wie wil er nu geen vrede en zorgeloos bestaan

  ieder kind heeft recht op liefde
  ieder kind heeft recht op lol
  ieder kind heeft recht op eten
  ieder kind wil uit de bol Refrein

  we zijn toch allemaal gelijk
  een hart een ziel een stem
  en vrijheid, is voor iedereen
  voor mij jou haar en hem

  ik luister naar mijn ipod
  naar een hele vette beat
  maar ergens anders op de wereld
  kennen ze die luxe niet
  ik breng die flow met rappen
  da's alles wat ik wil
  maar van een kind met honger
  word ik even stil. 2x Refrein