Eerste communieviering mei 2004

thema: Groei en bloei

Openingslied: Ik heb zo'n waanzinnig idee
   Refrein:
   Ik heb zo'n wawawawaanzinnig idee
   De hele wewewereld feest met ons mee
   Vrolijk en blij, een lange rij
   Lachende mensen, de hemel nabij
   Ik heb zo'n heerheerheerheerheerlijk idee
   De hele wewewereld danst met ons mee
   Arm in arm, lekkertjes warm
   Allemaal samen, een heerlijk idee

  De zon in je hart, een beetje verward
  Zo ben je heel vroeg opgestaan
  Het middelpunt zijn, al ben je maar klein
  De kriebeltjes komen eraan
  Brood om te delen met jou en met mij
  Alles van samen, ook jij hoort erbij Refrein:

  Bij sport en bij spel, dan weet je het wel
  Dan kun je het echt niet alleen
  Voel je vandaag, misschien nog heel vaag
  de kerk als club om je heen
  Brood om te delen met jou en met mij
  Alles van samen, ook jij hoort erbij Refrein:

Welkom door communicant:
  Dag zonnetje, dag bloemetje dag vlinder in de wei ik moet jullie iets vertellen ik voel me vandaag zo blij want ik doe mijn eerste communie en dat op een dag in mei Doe je mee?

Welkom door Pastoor

Openingsgebed
  Wij vragen U, Heer, om met deze kinderen en hun ouders op weg te gaan om steeds groter te groeien en steeds mooier te gaan bloeien. Wij danken U omdat U tot nu toe voor ons gezorgd heeft en dat nog steeds doet. Help ons die zorg nooit vanzelfsprekend te vinden en altijd van U te blijven houden.
Gebed om vergeving
  Mijn hart is net een huis
  met kamertjes en met gangetjes
  een voordeur en een ruit.
  Er hangt een fris behangetje
  het ziet er keurig uit.

  Maar dan als Jezus aanklopt
  dan kijkt hij in mijn keukentje.
  Dat is nog niet gesopt.
  Daar hangt een heel klein leugentje
  dat ik ergens had verstopt.

  Hij vindt een lelijk woord,
  een stukje ongehoorzaamheid
  en nog een nare mop.
  En toch is Hij niet boos op mij.
  Wij ruimen alles op.

  Jouw hart is net een huis
  met deuren en een raam ervoor.
  De Heer kijkt zo naar binnen,
  je hoeft je niet te schamen hoor,
  je mag opnieuw beginnen.
Eerste lezing: Het bloemetje, dat zo graag de zon wou zien!
  Op een groot veld stonden héél veel bloemen. Toen de zon erop scheen, deden ze hun blaadjes wijd open om de warme zonnestralen op hun kopje te voelen. Hun kleurtjes werden nog veel mooier en ze werden groter en groter.
  Maar … één bloemetje dat helemaal onderaan zat, bleef zo klein … en het was daardoor heel verdrietig. Het huilde de hele dag en zuchtte steeds: "Wat zou ik graag de zon eens willen zien."
  Op een mooie dag kwam er in het veldje een konijntje voorbij. Het hoorde het bloempje schreien en zuchten en vroeg: "Maar … klein bloempje, waarom heb je zo'n verdriet ?"
  Het bloempje antwoordde:"Ik heb nog nooit de zon gezien, want al die grote bloemen, die zoveel mooier en groter zijn dan ik, duwen mij steeds maar weg."
  Toen dacht het konijntje diep na en zei :"Mijn lief bloempje, je moet niet huilen, je moet het blijven proberen."
  Maar het bloempje zei: "Konijntje, ik ben zo klein, echt waar, alleen kan ik het niet, en die grote bloemen maken me toch zo bang."
  't Konijntje beloofde het bloempje te helpen. "Ga eens goed rechtop staan." en het konijntje duwde zo hard als het kon, met zijn kleine staartje, en riep: "duwen maar, rekken maar en stampen met je kleine worteltjes en steeds maar opnieuw beginnen en vooral nooit opgeven … iedere dag proberen en denk eraan, ik zal bij jou blijven, je nooit alleen laten, tot de dag waarop je de zon zult zien. En geloof me, klein bloempje, het zal lukken wanneer we het SAMEN doen."
  Er gingen vele dagen voorbij. Het ging zeer langzaam, maar elke dag werd het kleintje door het vele zwoegen en werken en met veel geduld, groter en groter. Niet zo groot als de andere bloemen, misschien …maar zo lief … en op een, dag zoals vandaag, zag het de zon. Het was de mooiste dag in het bloemenleven, niet alleen voor het bloempje … maar ook voor het konijntje, dat steeds het bloempje had geholpen.
Tussenlied: Waar je woont op deze wereld.
  Waar je woont op deze wereld,
  tussen bloemen of beton.
  Elke dag is er nieuw leven,
  elke dag een nieuwe zon.
  Elke dag een nieuwe kans,
  om opnieuw op weg te gaan,
  en te zoeken naar het wonder,
  van de Heer in ons bestaan.

  Waar je woont op deze wereld,
  tussen bloemen of beton.
  Tussen haat of tussen liefde,
  elke dag is er een zon.
  Elke dag een nieuwe kans,
  om opnieuw op weg te gaan,
  en te zoeken naar het wonder,
  van de Heer in ons bestaan.
Tweede lezing: Kijk eens om je heen!
  Jezus trok met zijn vrienden naar vele kleine dorpjes en steden. Onderweg sprak Hij met zijn vrienden. Omdat Jezus merkte, dat vele mensen zich zo vlug zorgen maakten, zei Hij:
  "De mensen kunnen de dingen toch zo ingewikkeld maken. Sommige mensen maken zich veel te veel zorgen over wat ze zullen eten of drinken.
  Anderen zijn de hele dag bekommerd over het kleed of het jasje of de broek die ze zullen uitkiezen voor de volgende dag. Zo moeten jullie niet doen.
  De meeste mensen rennen maar heen en weer en hebben zoveel haast, ze hebben geen tijd. Ze zien niet wat er rond hen gebeurt. Net of ze de mooie dingen niet willen zien. Net of ze de bomen niet willen horen. Net of ze de wind en de regen niet willen voelen."
  Toen sprak Jezus: "Kijk eens om je heen. Zie je de zon? En de hemel? Kijk eens naar de bloemen op het veld. Let eens op de vogels in de lucht: die maken zich geen zorgen. Ze leven uit Gods hand. Als God zoveel houdt van de bloemen en de vogels, dan houdt Hij nog duizendmaal meer van de mensen.
  Wees niet langer bezorgd over onbelangrijke dingen. Bedenk liever hoe je elkaar gelukkig kunt maken en vertrouw op God. Hij is een goede Vader voor ons."

Overweging

Geloofsbelijdenis
  Pastoor:
  Geloven in een betere wereld en ervan overtuigd zijn dat die wereld er pas zal komen als we er allemaal aan meewerken. Laten we dit uitdrukken in het antwoord: "Wij willen meedoen."

  Allen:
  Ik wil geloven in een wereld waar het fijn is om te wonen, zonder ruzie, zonder verdriet. Ik wil geloven in een wereld, waarin iedereen vriend is met elkaar, een wereld zoals God de Vader hem geschapen heeft. Wie wil meewerken aan deze wereld?

  Communicanten:
  Wij willen meedoen.

  Allen:
  Ik wil geloven dat wij samen die wereld kunnen bouwen: een groene wereld met bomen en vlinders, met de zon en met lieve mensen die doen zoals Jezus deed. Wie wil daaraan meebouwen?

  Communicanten:
  Wij willen meedoen.

  Allen:
  Ik wil geloven dat Gods Geest ons zal helpen om zo'n goede mensen te worden.

  Dat het echt niet moeilijk is om vriendelijk te zijn, om te helpen, om geluk te brengen aan de anderen. Wie wil meedoen?

  Communicanten:
  Wij willen meedoen
Voorbeden
  Jezus, we zijn nu al gegroeid naar deze mooie dag. Dat zou niet zo goed gelukt zijn, zonder onze vaders en moeders, onze familie, vrienden en iedereen die ons voedsel gegeven heeft. Wij willen hen laten zien, dat wij daar dankbaar voor zijn.

  Allen: Jezus help ons daarbij.

  Jezus, zoals wij zijn gegroeid en verder zullen groeien, willen wij ook anderen helpen om te groeien. Dat kunnen wij doen door verdraagzaam te zijn en niemand buiten te sluiten.

  Allen: Jezus help ons daarbij.

  Jezus, wij vieren deze dag met iedereen die ons dierbaar is. Maar sommigen kunnen er niet bij zijn. Wij willen hen niet vergeten, vandaag niet en nooit niet.

  Allen: Jezus help ons daarbij.

intenties

Collecte

Offerandelied: Wij zijn samen onderweg
  Wij zijn samen onderweg, alleluja
  Wij zijn samen onderweg, alleluja

  Kind'ren overal vandaan, alleluja
  Willen saam naar Jezus gaan, alleluja

  Blank of zwart, het maakt niet uit, alleluja
  Kom maar mee, van noord naar zuid, alleluja

  Samen eten wij het brood, alleluja
  Samen verder, klein en groot, alleluja

  Jezus vraagt ons in zijn huis, alleluja
  Iedereen voelt zich er thuis, alleluja

  Jezus houdt van iedereen, alleluja
  Niemand stuurt hij zomaar heen, alleluja

Klaarmaken van de tafel
  Vader God, wij danken U dat wij een huis hebben om in te wonen. Een huis waar het fijn is om te zijn. Waar onze vriendjes en vriendinnetjes altijd welkom zijn. Maar vooral een huis waar het gezellig is als wij samen aan tafel zitten om te eten.

  Pastoor:
  Wij danken U ook dat wij samen hier in de kerk mogen zijn om feest te vieren. Wij denken daarbij speciaal aan Jezus, onze vriend. Bij hem voelen wij ons thuis. Hij stuurde nooit iemand weg. Hij wilde goed zijn voor iedereen. Hij zei van zichzelf: "Ik wil voor jullie even belangrijk zijn als brood."
  Toen Jezus heel lang geleden brood en wijn veranderde in Zijn lichaam sen bloed, zat Hij met zijn leerlingen aan tafel. Zo is het altaar in de kerk, nog steeds de tafel, waar iedereen die in Jezus gelooft, mag komen eten.

  Ik weet niet of je weet wat Jezus eens zei:
  maak de tafel gereed, en schuif de stoelen erbij.
  (Janne en Roy brengen de tafel)

  Waarvoor is dat kleed? Het is zo wit en zacht.
  Vertel me eens: waarvoor is dat kleed gebracht?

  We maken nu de tafel klaar
  Dat mooie kleed komt op het altaar.
  (Janine en Lincy brengen het kleed)

  Waarvoor zijn die kaarsen, dat vriendelijke licht?
  Een vlammetje van vreugde, op ieders gezicht.
  (Harm en Teun brengen de kaarsen)

  Waarvoor zijn die bloemen, zo vrolijk van kleur?
  Komt er een feestje, met bloemen vol geur?

  Die bloemen staan er voor jou en mij.
  Vandaag is het feest, dan horen bloemen erbij.
  (Milou brengt de bloemen)

  Waarvoor is dat kannetje en die mooie beker?
  Dat zal niet voor mij zijn. Dat weet ik bijna zeker.

  Dat kannetje en die beker zullen voor de pastoor zijn,
  want ze zijn gevuld met water en wijn.
  (Katja en Caitlin brengen het kannetje en de beker)

  Waarvoor is dat brood? Voor wie zou dat zijn?
  Kan er soms iemand met honger zijn?
  (Sofie brengt het brood)

  De communicanten samen: Dat brood dat staat er voor jou en mij.
  Vandaag voor het eerst, want wij horen erbij.
Tafelgebed
  Pastoor:
  Mag ik de kinderen uitnodigen om samen met mij te bidden.
  Jelle:
  Goede vader, wij hebben U nooit gezien. Toch weten wij van onze ouders, opa`s en oma`s, onze pastoor, de mensen op school en nog vele andere mensen, dat U heel goed voor ons bent.
  Pastoor:
  U hebt ons heel mooie dingen gegeven: die ons licht en warmte geven.
  Jelle:
  Het water dat wij kunnen drinken en waarin we kunnen zwemmen.
  Pastoor:
  De bomen in het bos, de bloemen en de planten.
  Communicanten:
  Dank U Vader, dat wij kunnen horen, dat wij kunnen zingen en praten, en dat wij kunnen zien. Dank U Vader, voor alles.
  Allen:
  Vooral willen wij U danken voor Uw zoon Jezus, die altijd bij ons wil zijn om ons gelukkig te maken. Hij wil het licht maken waar het donker is. Hij heeft ons geleerd dat wij samen moeten delen.
  Pastoor:
  Op de avond voor zijn dood heeft hij ons een teken gegeven van wat hij bedoelde: een teken van brood en wijn, van samen delen zodat iedereen kan leven.
  Hij was met zijn vrienden aan tafel, nam het brood en brak het om er van te geven aan iedereen en zei; Neem en eet hier allemaal van: het is mijn lichaam, mijn leven, voor jullie.
  Daarna nam hij de beker met wijn, gaf die rond om te drinken en zei: Drink allemaal uit deze beker: het is mijn bloed, mijn leven, voor jullie gegeven. Ten slotte zij hij: Dit moeten jullie blijven doen. Dan zal ik in jullie midden zijn.
  Allen:
  Goede vader, zo denken wij vandaag opnieuw aan Jezus. Laat hem in ons midden zijn en geef ons de moed en de kracht om te leven zoals hij het ons heeft voorgedaan.
  Laat het feest vandaag voor ons een teken zijn van een nieuwe wereld, waar het goed wonen is voor iedereen.
  Pastoor:
  Dan bidden we nu samen het gebed dat Jezus ons geleerd heeft:

  Onze vader die in de hemel zijt,
  Uw naam worde geheiligd
  Uw rijk kome
  Uw wil geschiedde op aarde zoals in de hemel
  Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld
  zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven
  En leid ons niet in bekoring
  maar verlos ons van het kwade.

  Pastoor:
  Omdat we samen met jullie verder willen groeien, gaan we nu samen van het brood eten. Wij willen er van eten om te laten zien dat we bij elkaar horen en met Jezus mee willen doen.

Vredeswens

Lam Gods
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld
  ontferm U over ons.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld
  ontferm U over ons.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld
  geef ons de vrede.

Uitnodiging tot de communie

Communielied: Ik geef je een mooi bloemetje.
  Ik geef je een mooi bloemetje, dit bloemetje van mij
  Een bloem met heel veel kleuren, daarvan wordt je heel blij
  Ik geef je een mooi bloemetje, 't is misschien wat klein
  Omdat ik heel graag aardig ben, dat is heus geen geheim

  Ik geef je een mooi bloemetje, dit bloemetje aan jou
  Omdat we samen delen, ik deel heel graag met jou
  Ik geef je een mooi bloemetje, 't is misschien wat klein
  Want wat is er nou mooier dan goede vrienden zijn

  Ik geef je een mooi bloemetje, dit bloemetje aan jou
  Omdat we de communie doen, omdat ik van je hou
  Ik geef je een mooi bloemetje, 't is misschien wat klein
  Omdat we samen hier zijn, en dat is toch zo fijn
Slotgedicht door juf Maria
  Strooi om je heen
  kleine bloempjes van vreugde
  takjes van liefde
  blaadjes geduld.
  Door aan een ieder
  zo'n ruiker te geven
  wordt ook jouw leven
  met blijdschap gevuld.

Zegen

Slotlied: Doe jij ook mee?
   Refrein:
   Doe jij, doe jij, doe jij ook mee?
   Ik doe dit ………………………………………
   Samen is feest. (2x)


  Soms ben je eens verdrietig, en zit het niet echt mee
  Je voelt je dan wat eenzaam, bent liever met z'n twee
  Dan zie je iemand komen, die zegt:"kom doe mee"
  Want samen is gezellig, het maakt een mens tevree Refrein:

  Soms ben je heel gelukkig, bent vrolijk heel de dag
  Je wilt je pret graag delen, met iemand die je mag
  Lekker samen lachen, is leuker dan alleen
  Je krijgt een fijn gevoel, dus probeer het maar meteen!! Refrein:

  Maar samen gaat niet zomaar, daar werk je heel hard aan
  Want het is niet fijn om alleen te blijven staan
  Leer elkaar te horen, leer elkaar te zien
  Leer elkaar te helpen, dan lukt het wel misschien. Refrein