Presentatieviering communicanten, 14 maart 2010

Openingslied: ik ben vandaag zo vrolijk
  Ik ben vandaag zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk.
  Ik ben behoorlijk vrolijk, zo vrolijk was ik nooit.

  Soms ben ik ook verdrietig, zo intens verdrietig.
  Soms ben ik ook verdrietig, gelukkig niet zo vaak.

  Waarom ben je zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk.
  Waarom ben je zo vrolijk, zo vrolijk was je nooit.
  Wij zijn hier alle samen, met vrienden en familie,
  Wij zijn hier alle samen, en daarom zijn we blij.

  Ik mag straks mee aan tafel, aan tafel, aan tafel,
  Ik mag straks mee aan tafel, en daarom ben ik blij.

  We delen alles samen, met vriendje en vriendin.
  We delen alles samen, en hebben goede zin.

  Ik ben vandaag zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk.
  Ik ben vandaag zo vrolijk, zo vrolijk was ik nooit.

Welkom door de pastoor

Openingsgebed door de kinderen
  Guus: Dag papa's, dag mama's, dag iedereen.
  Wij zijn blij dat jullie hier zijn
  Om met ons mee te doen.
  Het is gezellig met veel mensen bij elkaar.

  Querijn: Het is net of we vrienden van elkaar zijn.
  Misschien zijn we dat ook wel,
  Of misschien kunnen we het wel worden.
  We hopen dat we samen een hele mooie viering hebben.
Gebed van vergeving
  Kim: Lieve Jezus, wij zitten hier in een kerk,
  Samen op deze fijne dag.
  Zijn we altijd zo?
  O, nee lang niet altijd.
  Vaak maken we ruzie en doen anderen verdriet.
  Wilt U ons vergeven?

  Tom: Onze papa's en mama's
  Krijgen wel eens een punthoofd van ons,
  Omdat wij niet altijd goed luisteren,
  Of omdat we gewoon vervelend zijn.
  Zullen we het weer goed maken?

  Allen: Wij vragen U Jezus, om ons te helpen lief en goed voor elkaar te zijn.
  Niet alleen vandaag maar alle dagen van ons leven.
Liedje: Wil je zeggen hoe je heet?
  Wil je zeggen hoe je heet?
  Ja, hoe je heet, Dat ieder het weet.
  Zeg ons je naam duizend keren.
  Zeg ons je naam, zeg je naam

  Zet je naam in stad en land,
  In stad en land, Op ramen en wand.
  Zeg ons je naam duizend keren.
  Zeg ons je naam, zeg je naam.

  Eerste groep communicanten stelt zich voor: Tom Aerts, Rosanne Boele, Kim Cornelissen, Floor van Duuren, Kim Hendriks, Rens Jans-Beken, Kay van der Krabben, Thies Nabuurs, Tymo van de Pas, Remco van de Ven

Eerste lezing
  Olga: Lang, heel lang, geleden
  bestond er helemaal niets.
  Overal donker en doodse stilte.
  Geen lucht om te ademen.
  Geen grond om op te staan.

  Kim: Toen zei God: de dag is me te flets,
  en de nacht zo stikdonker.
  En hij maakte twee grote lampen:
  een voor overdag; dat is de zon,
  een voor 's nachts; dat is de maan.

  Bram: Zo maakte God ook de sterren;
  zoveel dat niemand ze tellen kan.
  Zo zei God: de aarde ligt er warmpjes bij.
  en nooit meer wordt de nacht,
  zo donker als hij was.

  Kimberly: Toen zei God:
  de hemel en de aarde moeten kleuren.
  En hij hing witte schapenwolkjes,
  grijze regenwolken en zwarte donderkoppen
  tegen het dak.

  Luca: Op aarde kwamen bomen en bloemen.
  Heel veel bloemen in alle kleuren;
  Madelieven, boterbloemen, viooltjes, narcissen,
  en heel veel, heel veel, meer.
  Het is een vrolijk gezicht, zei God.

  Janneke: Er kwamen koeien en paarden,
  wolven, brullende leeuwen
  en nog veel meer beesten.
  Om voor hen te zorgen,
  schiep God de mens.
  Floor: Man, vrouw en de mensenkinderen.
  als ze van elkaar jouden,
  Dan is het goed, zei God.
  En tevreden bekeek God zijn werk.

  Tweede groep communicanten stelt zich voor: Brian Arts, Guus Broeks, Janneke Deriet, Olga Graat, Ellen Hofmans, Bram Jakobs, Fleur Madou, Guido Meijer, Ilse Strijbosch, Lotte Philipsen, Liza van der Zanden

Liedje: In de wolken
  Witte wolken, schapen wolken,
  Lekker liggen in het gras,
  En dan dromen dat jij zelf,
  Boven op een wolk was.

  Kijk maar om je heen.
  Kijk, kijk, kijk maar om je heen.
  Roze wolken, fijne wolken,
  Lekker zacht en rond warm,
  Iedereen mag er naar kijken
  Jong of oud, rijk of arm.

  Kijk maar om je heen,
  Kijk, kijk, kijk maar om je heen.

  Donkere wolken, donderwolken,
  En jij bent de tovenaar.
  En je tovert blije wolken,
  Niemand voelt zich nu nog naar.
  Kijk maar om je heen,
  Kijk, kijk, kijk maar om je heen.

  Kijk maar om je heen,
  Kijk, kijk, kijk maar om je heen.

  Kijk maar om je heen,
  Kijk, kijk, kijk maar om je heen.

  Derde groep communicanten stelt zich voor: Querijn van Bijsterveldt, Luca Chlebik, Kimberly Derks, Niels Hendriks, Kim Jacobs, Britt Logtens, Olivier Lukow, Michel van de Rakt, Thijs van de Pasch, laurens Verstraaten

Evangelie naar Marcus 10,13-16, door Mariėtte Madou

  De mensen vinden het fijn om bij Jezus te zijn. Hij vertelt over de mensen en over God, zijn Vader. De mensen luisteren graag naar hem. Vandaag zijn de kinderen meegekomen. Ook zij zijn graag bij hem. Maar de vrienden van Jezus zeggen: Jullie mogen niet bij Jezus komen? Ga vlug spelen. Jullie zijn nog veel te klein om bij de grote mensen te zijn. Jezus is moe van al het werk vandaag. Hij moet uitrusten. Ga vlug weg, jullie maken hier veel te veel lawaai. Maar, Jezus heeft het gezien dat zijn vrienden de kinderen naar huis sturen. Hij roept naar de kinderen: kom maar bij me, ik zie jullie graag. Jezus is blij dat de kinderen bij hem zijn. Hij omart ze en zegent hen. En tot zijn vrienden zegt hij: je moet de kinderen tot mij laten komen en ze niet meer tegenhouden. Ik zal jullie eens wat zeggen: als jullie, grote mensen, niet veranderen en worden als deze kinderen, wordt het nooit goed in deze wereld.

Overweging door de pastoor

Geloofsbelijdenis
  Allen: Ik geloof in god,
  Die de aarde gemaakt heeft,
  De dag en de nacht,
  De zon, de maan en de sterren,
  De bomen en de zee,
  De bloemen en de dieren.

  Ik geloof in god en zijn kerk
  En Hij zegt: "Jij hoort er bij!"
  Daarom doen we net als Hij;
  Samen delen wij!

  Ik geloof in Jezus,
  Hij gaf ons een huis,
  Een huis om samen te zijn.
  Ik geloof in Jezus, omdat ik weet
  Dat hij altijd bij me is.
  Waar ik ook ben.
Voorbeden

  Fleur: Lieve heer, we hebben zoveel leuke dagen, thuis en op school. Als de zon schijnt, kunnen we lekker buiten spelen. Leer ons tevreden te zijn met wat we hebben, en te delen met andere kinderen, die niet zo rijk zijn. Laat ons bidden:

  Allen: Heer, help ons op weg!

  Thies: Lieve Heer, wij bidden voor de kinderen die gepest worden, die uit de kring gestoten worden, dat zij een vriendje of vriendinnetje krijgen, die hen er weer bijhaalt. Dat wij dat vriendje of vriendinnetje mogen zijn. Laat ons bidden:

  Allen: Heer, help ons op weg!

  Ilse: Lieve Heer, er willen U danken voor alle dieren, bloemen en planten, voor de mooie natuur. Help ons die mooi te houden. Laat ons bidden:

  Allen: Heer, help ons op weg! L

  iza: Lieve Heer, wij vragen U, dat papa en mama, broertjes en zusjes, opa en oma gelukkig en gezond mogen blijven. Wij willen ook denken aan de mensen, die er vandaag niet bij kunnen zijn. Laat ons bidden:

  Allen: Heer, help ons op weg!

  Rosanne: God, we hebben zoveel kinderen hier met hun ouders binnen zien lopen. Allen met hun eigen gedachten en wensen. We hopen dat U altijd naar hun vragen zult luisteren. Laat ons bidden.

  Allen: Heer, help ons op weg!

Collecte

Kikkerlied: Als je in de wolken bent
  Refrein:
   Als je in de wolken bent,
   is alles wonderschoon.
   Als je in de wolken bent,
   is niets gewoon.
   Alles wat je ziet is prachtig,
   je verveelt je geen moment.
   Voelt je machtig als je in de wolken bent.
   Als je in de wolken bent.

  Alles is mooier dan je eerder had gedacht,
  het is net of heel de wereld naar je knipoogt, naar je lacht.
  En je zou de hele dag wel willen zingen,
  want je ziet alleen maar hele mooie dingen.
  Nieuwe vrienden maken, is een fluitje van een cent.
  Alles prachtig als je in de wolken bent. Refrein

  Ineens zijn enge honden helemaal niet eng,
  En de meester op je school, is ook ineens niet meer zo streng.
  Onder bed zijn helemaal geen boze geesten.
  Grote jongens kan je aan, nou ja de meeste.
  Tussen vreemde mensen ben je in je element.
  Alles prachtig als je in de wolken bent.

  Alleen maar lieve mensen in de stad.
  Iedereen is aardig, iedereen een schat.
  En dat super leuke meisje, vind jou 'n lieve vent.
  O, het leven is zo prachtig als je in de wolken bent. Refrein: 2x
Tafelgebed
  Pastoor: De Heer is met jullie
  Allen: En ook met U
  Pastoor: Willen jullie ook meedoen?
  Allen: Ja, dat willen wij.
  Pastoor: Dan gaan we samen de Vader bedankten.
  Allen: Ja, dat is goed.

  Pastoor: Vader in de hemel, wij danken U, dat U voor ons een goede Vader bent, die voor ons wil zorgen, bij alles wat er gebeurt. Voor de bloemen en de bomen, voor alle dieren, vogels en vissen.
  Wij danken, U, dat U Jezus, Uw zoon, in de wereld hebt gezonden. Hij heeft ons verteld, dat U goed voor ons zorgt. Hij was een goede vriend voor alle mensen, en Hij wilde dat alle mensen goede vrienden van elkaar zouden zijn.
  Daarom is Jezus samen met zijn leerlingen aan tafel gegaan en heeft Hij met hen gegeten. In de nacht voor zijn lijden naam Hij brood, een goede gave van de aarde, in zijn handen en sprak een dank gebed tot U, zijn hemelse Vader.
  Dan zegende Hij het brood, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: Neemt en eet ervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.
  Daarna nam Hij de beker met wijn, ook een goede gave van de aarde. Sprak opnieuw een dankgebed en zei: Neemt deze beker en drinkt er allen uit, want dit is mijn bloed, dat wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Om Jezus nooit te vergeten zijn wij samen aan tafel.
  Hij geeft ons dit brood en deze beker, die hier op tafel staan. Wij willen ervan eten en drinken om te laten zien dat wij bij elkaar horen en met Jezus mee willen doen.
  Binnenkort mogen ook jullie mee aan tafel, zorg er daarom voor dat wij het goed met elkaar kunnen vinden.
  Jezus heeft ons geleerd, hoe wij moeten bidden:

  Allen: Onze vader die in de hemel zijt,
  Uw naam worde geheiligd.
  Uw rijk kome.
  Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
  Geef ons heden ons dagelijks brood.
  En vergeef ons onze schuld.
  Zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
  En leid ons niet in bekoring.
  Maar verlos ons van het kwade, Amen.

Uitnodiging tot communie

Communielied: Op de top van de wolk
  'k heb vandaag zo'n wonderlijk gevoel
  Of een vreemde golf mijn denken overspoelt
  En geen wolk houdt het licht
  Van mijn wachtend gezicht.
  Is dit schijnsel nu het licht dat God bedoelt?

  Alles wat mij 't leven geven kan,
  Is nu waar geworden en ik zing ervan,
  Want een lied, 't is voor mij,
  'k voel me wonderlijk blij.
  Is er ooit iets dicht bij de hemel dan?
  Refrein:
   Hoog op de top van een wolk zie ik,
   Hoe mensen zijn beneden,
   Maar ik leef tevreden
   Want ik weet, er is liefde in mij,
   'k voel in Jezus mij vrij.
   Liefde brengt mij op de top van een wolk.

  Ruist nu in de wind mijn naam heel vaag,
  Alles lijkt zo vreemd, zo anders toch vandaag,
  In het spel van de wind
  En de lach van een kind,
  Is de stelle vrede die in mij draag.

  Als vandaag toch weer voorbij moet gaan,
  En een nieuwe morgen breekt weer vragend aan,
  Hoop ik dat Hij mij geeft, Al wat nu in mij leeft,
  En dat Hij weer naast mij op de wolk zal staan.
Slottekst: door kinderen
  Remco: Wij vonden het fijn, om vandaag hier bijeen te zijn.
  Nu weten alle mensen wie op 18 april de eerste communie gaan doen.

  Brian: Vandaag hebben wij al een beetje kunnen wennen
  en zien hoe het zal zijn om samen in de kerk brood te delen, te eten
  en om samen te vieren.

  Rens: Jezus, wij bedanken U voor alle mensen om ons heen,
  die ons helpen en voor ons zorgen.
  Help ons om mensen te worden die samen op weg gaan.
  Dan zijn wij nooit alleen. Amen.

Zegen door de pastoor

Slotlied: De droomboom
  In onze achtertuin daar staat een hele hoge boom.
  Die is niet als de andere zo heel gewoon,
  Want aan het hoogste takje
  Daar groeit een klein gebakje.
  Als ik dat zie dan denk ik dat ik droom.

  Allen:
   Heel voorzichtig in mijn droom,
   Klim ik langzaam in die boom.
   Ben ik boven, wat een pret:
   KRAK! BOEM! Naast m'n bed!

  In onze achtertuin daar staat een hele hoge boom.
  Die is niet als de andere zo heel gewoon,
  Want in het hoogste topje
  Daar groeit wel eens een dropje.
  Als ik dat zie dan denk ik dat ik droom.

  Allen:
   Heel voorzichtig in mijn droom,
   Klim ik langzaam in die boom.
   Ben ik boven, wat een pret:
   KRAK! BOEM! Naast m'n bed!

  In onze achtertuin daar staat een hele hoge boom.
  Die is niet als de andere zo heel gewoon,
  Want in het hoogste blaadje
  Daar groeit een chocolaatje.
  Als ik dat zie dan denk ik dat ik droom.

  Allen:
   Heel voorzichtig in mijn droom,
   Klim ik langzaam in die boom.
   Ben ik boven, wat een pret:
   KRAK! BOEM! Naast m'n bed!