Presentatieviering van de eerste communicanten, 13 maart 2005

Thema: De regenboog

Openingslied: De wereld is een toverbal
  De wereld is een toverbal,
  geen mens weet hoe hij worden zal,
  maar één ding, dat weet iedereen:
  je kunt het niet alleen.

   Refrein:
   Dus . . . zullen wij er samen
   iets van moeten maken,
   de wereld is een mooi
   maar bewerk'lijk ding,
   dus zullen wij er samen
   iets van moeten maken,
   hé, hé, hé, hé, kom maar in de kring.

  Bekijk een keer de wereldkaart,
  een mens is toch iets beters waard,
  je ziet dat het een puinhoop is,
  zo gaat het zeker mis. Refrein

  We praten zus, we praten zo,
  we roepen ach en wee en oh,
  maar wil je elkaar goed verstaan,
  dan doe je er iets aan. Refrein
Openingswoord door pastoor:
  "Bruggen bouwen"
  "U heeft een mooi beroep", zei het kind tegen de oude bruggenbouwer, " het moet wel zwaar zijn, bruggen te bouwen"; "Als men het geleerd heeft, is het niet lastig", zei de bruggenbouwer. "Bruggen van beton en staal bouwen is gemakkelijk, maar andere bruggen, die ik in mijn dromen bouw, die zijn veel moeilijker". "Welke andere bruggen?" vroeg het kind.
  De oude bruggenbouwer keek het kind nadenkend aan. Hij wist niet of het kind het begrijpen zou. Toen zei hij: "Ik wil een brug bouwen van nu naar de toekomst. Ik wil een brug bouwen van de ene naar de andere mens, van het donker naar het licht, van verdriet naar vreugde. Ik wil een brug bouwen van nu naar de eeuwigheid over al het vergankelijke heen".
  Het kind had opmerkzaam geluisterd. Het had niet alles begrepen, maar merkte dat de oude man verdrietig was. Om hem weer op te vrolijken zei het kind: "Ik geef u mijn brug"! En het kind schilderde voor de bruggenbouwer: EEN KLEURRIJKE REGENBOOG.
Welkomstwoord door de kinderen:
  Rick v.d. K.: Ik zie mijn mama en papa

  Samen: Dag mama, dag papa!

  Suzanne: Ik zie mijn broer en zusje.

  Samen: Dag broer, dag zus!

  Rick: Ik zie nog veel meer mensen.

  Samen: Dag lieve mensen!

  Suzanne: Jullie zijn hier welkom, lieve mensen één voor één. Vandaag telt voor ons hier iedereen!

  Rick: Van harte welkom, jij vooraan.

  Suzanne: Van harte welkom, jij achteraan.

  Rick: Van harte welkom, rechts en links En al wie daar nog tussenzit.

  Suzanne: We vinden het echt fijn dat jullie met zo velen gekomen zijn om met ons kennis te maken. Op 17 of 24 april doen wij onze 1e communie. Wij zullen ons nu voorstellen, dan weet u meteen wie wij zijn.
De kinderen stellen zich voor:
   Lied:
   Wil je zeggen hoe je heet,
   Ja, hoe je heet dat ieder het weet
   Zeg ons je naam duizend keren,
   Zeg ons je naam,
   Zeg ons je naam


  Communie 17 april:
  Erik, Ivo, Yvonne, Lisanne, Lian, Tim, Nikki, Bart, Luuk, Marlot, Janne.

  Gijs, Rick, Martijn, Esmee, Jermo, Maarten, Kim, Marlies, Amber, Barend.

  Communie 24 april:
  Stefanie, Marissa, Arjan, Nikkie, Tim, Loes, Stijn, Tom, Suzanne, Sem, Yvon K.

  Inge, Jan, Patrick, Ruth, Cas, Yvon v. S., Silke, Rick, Steven, Jessica.
Gebed om vergeving:
  Sem:
  Soms heb ik slechte zin.
  Soms maak ik een goed begin.
  Soms zie ik mijn klasgenootjes niet staan.
  Soms zeg ik: "Blijf jij maar buiten staan".
  Hebben jullie dat ook wel eens?

  Inge:
  Ook wij doen het soms verkeerd,
  Hebben soms het luisteren verleerd.
  Wij hadden soms geen tijd
  en hadden jullie niet gehoord.
  Jij kwam om hulp en vroeg om een woord.

  Arjan:
  We willen luisteren naar elkaar
  En samen spelen, werken en leren.
  Samen lachen, samen blij zijn
  En bij verdriet elkaar steunen en nabij zijn.
  God, wilt U ons daarbij helpen?
Eerste lezing:
  Martijn:
  Ergens diep in de zee leefde een heel bijzondere vis. Hij was de mooiste van allemaal. Dat vond hij niet alleen zelf, dat zagen de anderen ook. Zijn glanzende schubben hadden alle kleuren van de regenboog en waren bezaaid met zilveren schitters. De andere vissen noemden hem Regenboog. Ze wilden allemaal graag met hem spelen. Maar Regenboog zwom trots voorbij en liet zijn schubben schitteren.

  Lisanne:
  Een jonge vis zwom achter hem aan. "Regenboog, Regenboog, mag ik je wat vragen? Ik wil zo graag één van je schubben. Eéntje maar. Ik vind ze zo mooi en jij hebt er zoveel." "Geen denken aan, " zei Regenboog. "Ik hou ze allemaal zelf. Maak dat je wegkomt, brutaal beest." De jonge vis schrok ervan en zwom gauw naar zijn vrienden.

  Maarten:
  Vanaf dat moment wou niemand meer iets met Regenboog te maken hebben. Regenboog kon nu niet meer opscheppen met zijn prachtige schubben en voelde zich verschrikkelijk alleen.

  Martijn:
  De inktvis die alles gehoord had en zag hoe verdrietig Regenboog was, zei tegen hem:"Luister vriend, als je iedere vis één van je schitterende schubben geeft, is je narigheid voorbij. Dan ben je misschien niet meer de allermooiste, maar wel de allergelukkigste vis." Mijn schubben weggeven dacht Regenboog, nee dat nooit !Zonder die schubben zou ik zo verschrikkelijk verdrietig zijn.

  Lisanne:
  Even later kwam de jonge vis weer. "Regenboog, Regenboog," fluisterde hij. "Mag ik alsjeblieft één heel klein schubje? Dan zal ik er nooit meer om zeuren." Regenboog dacht slim: dan zal hij vast wel weer naar me kijken. En hij zocht zijn allerkleinste schubje en gaf dat aan de jonge vis.Die was er verschrikkelijk blij mee en bedankte Regenboog tot die er verlegen van werd.

  Maarten:
  Het visje flitste heen en weer door het water en liet het schubje aan iedereen zien. "Wij willen er ook één," riepen de anderen. En Regenboog deelde daarna zijn mooiste schubben uit. Hoe meer vissen hij blij maakte, hoe vrolijker en mooier hij zelf werd. Ze wilden nu allemaal graag met hem spelen. Regenboog straalde en was nog nooit zo gelukkig geweest!
Lied: "Vlinderlied"
  Soms zou ik willen vliegen als een vlindertje,
  'n vlindertje, 'n vlindertje.
  Soms zou ik willen vliegen als een vlindertje,
  Ik ben een kind van God.
  Zo blij, zo blij, want Jezus woont in mij. (2x)

  Dan zie ik alle kleuren van de regenboog,
  De regenboog, de regenboog.
  Dan zie ik alle kleuren van de regenboog,
  Ik ben een kind van God.
  Zo blij, zo blij, want Jezus woont in mij. (2x)

  Soms zou ik willen vliegen als een vlindertje,
  'n vlindertje, 'n vlindertje.
  Soms zou ik willen vliegen als een vlindertje,
  Naar de regenboog
  Zo blij, zo blij, want Jezus woont in mij. (2x)
Tweede lezing: "Noach en de regenboog"
  Heel lang geleden leefde er in het Midden Oosten een man, Noach geheten. Hij kreeg een boodschap van God om een grote boot te bouwen want het zou verschrikkelijk hard gaan regenen, zodat al het land onder water zou komen staan. Noach bouwde een hele grote boot en toen die klaar was verzamelde hij van alle dieren een mannetje en een vrouwtje en gaf die een plekje in de boot. Het laatst ging hijzelf, zijn vrouw en zijn zoons aan boord.
  En toen begon het vreselijk hard te regenen, wel veertig dagen lang. En al het land kwam onder water te staan. Toen het ophield met regenen, duurde het een hele tijd voor dat er weer ergens een droog plekje te vinden was. Maar op een goede dag was het zover: alle dieren mochten weer naar buiten en ook Noach en zijn familie liepen rond op de droge grond, heel blij dat zij het gered hadden. Toen zei God tegen Noach: "We beginnen samen opnieuw. Ik beloof je dat er nooit meer zoveel regen zal komen. Als het regent en de zon schijnt, zal ik aan de hemel een regenboog maken. Een prachtige boog, met alle kleuren die er zijn. En als je die boog ziet, weet je dat je niet bang hoeft te zijn.
Overweging pastoor

Geloofsbelijdenis:
  Nikkie:
  Wij zijn nog klein en weten nog niet goed wat geloven eigenlijk is. Maar we weten wel, lieve Jezus, dat U veel van ons houdt. Van grote mensen, maar ook van kleine. Van rijke mensen, maar ook van arme. Van lieve mensen, maar ook van stoute.

  Nikki:
  Ik geloof dat U alles heeft gemaakt. Ik geloof dat U alles aan ons heeft gegeven; de dieren, de bloemen, de regen, de zon, de zee, de vissen en de vlinders. Ik geloof in mensen die willen zorgen, voor alles wat U ons gegeven heeft, net zoals U voor ons zorgt. Amen.
Voorbeden:
  Stefanie:
  Lieve Jezus, we zijn hier vandaag samen onder de regenboog: Onze papa's en mama's, broertjes en zusjes, opa's en oma's, vriendjes en vriendinnetjes en al die andere mensen. Wij hopen dat we, als we de regenboog niet kunnen zien, ook samen mogen zijn. Laat ons bidden:

  Allen: Jezus help ons daarbij.

  Erik:
  Lieve Jezus, jong en oud, blank en gekleurd, arm en rijk, iedereen mag de regenboog zien. Hij is voor allemaal hetzelfde. We hopen dat ook wij hier om ons heen alle mensen gelijk vinden. Laat ons bidden:

  Allen: Jezus help ons daarbij.

  Amber:
  Lieve Jezus, we hebben altijd haast en voor niemand tijd, maar als we een regenboog zien blijven we even staan kijken. We hopen dat we ook zonder die regenboog wat vaker aan andere mensen denken. Laat ons bidden:

  Allen: Jezus help ons daarbij.

  Steven:

  Lieve Jezus, onder de regenboog wordt gelachen en gehuild, gezongen en geleden, gevochten en vrede gemaakt. We hopen dat het licht van de regenboog mensen helpt om iedereen gelukkig te maken. Laat ons bidden:

  Allen: Jezus help ons daarbij.

  Pastoor:
  God, wij hebben de regenboog gezien en gehoord over Uw Verbond met ons. Geef dat in ons dagelijks leven de kleuren van die regenboog te zien zijn; dat we licht maken wat donker is, helder wat dof is, blijdschap brengen waar verdriet is. Dan doen we net zoals U gedaan hebt: kleurrijk leven onder de regenboog!
Collectelied: Waar je woont op deze wereld.
  Waar je woont op deze wereld,
  tussen bloemen of beton.
  Elke dag is er nieuw leven,
  elke dag een nieuwe zon.
  Elke dag een nieuwe kans,
  om opnieuw op weg te gaan,
  en te zoeken naar het wonder,
  van de Heer in ons bestaan.

  Waar je woont op deze wereld,
  tussen bloemen of beton.
  Tussen haat of tussen liefde,
  elke dag is er een zon.
  Elke dag een nieuwe kans,
  om opnieuw op weg te gaan,
  en te zoeken naar het wonder,
  van de Heer in ons bestaan.
Tafelgebed:
  Pastoor: De Heer is met jullie.
  Allen: En ook met U.
  Pastoor: Willen jullie ook meedoen?
  Allen: Ja, dat willen wij.
  Pastoor: Dan gaan we samen de Vader bedanken.
  Allen: Ja, dat is goed.

  Pastoor:
  Toen de regenboog aan de hemel verscheen was dat het teken van het Verbond tussen God en alles wat er op aarde leeft. Deze boog over de aarde spande U over ons heen als een grote poort van welkom.
  Vader in de hemel, wij danken U, dat U voor ons een goede vader bent, die voor ons wil zorgen, bij alles wat er gebeurt. Wij danken U, dat U Jezus, Uw zoon, in de wereld hebt gezonden. Hij was een goede vriend voor alle mensen, en Hij wilde dat alle mensen goede vrienden van elkaar zouden zijn.
  Zelfs toen het zwart werd in Zijn leven liet Hij kleuren zien van hoop en toekomst.
  Op de avond voor Zijn lijden en dood nam Hij het brood in Zijn handen, zegende het, brak het en gaf het aan Zijn leerlingen met de woorden: Neemt en eet ervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.
  Daarna nam Hij de beker met wijn. Sprak opnieuw een dankgebed en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is mijn bloed, dat wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Om Jezus nooit te vergeten zijn wij samen aan tafel.
  Hij geeft ons dit brood en deze beker, die hier op tafel staan. Wij willen ervan eten en drinken om te laten zien, dat wij bij elkaar horen en met Jezus mee willen doen.
  Binnenkort mogen ook jullie mee aan tafel, zorg er daarom voor dat wij het goed met elkaar kunnen vinden.
  Jezus heeft ons geleerd, hoe wij moeten bidden:

  Allen:
  Onze vader die in de hemel zijt,
  Uw naam worde geheiligd.
  Uw rijk kome.
  Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
  Geef ons heden ons dagelijks brood.
  En vergeef ons onze schuld,
  Zoals wij ook anderen hun schuld vergeven.
  En leid ons niet in bekoring,
  Maar verlos ons van het kwade. Amen.

  Pastoor:
  Ziet, dit is het Heilig brood dat wij breken en delen met elkaar, want dan zal Jezus bij ons zijn.

  Allen:
  Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek slechts een woord en ik zal gezond worden.
Communielied: "Ga je mee? Zeg niet nee!"
   Refrein:
   Ga je mee? Zeg niet "nee",
   maar sta op en doe mee.
   Zet je voetstappen in die van mij.
   Volg het spoor en ga door.
   Of ga jij liever voor?
   Hup, kom op, sluit je aan in de rij.

  Welke weg wil je gaan?
  En waar wil je naar toe?
  Blijf niet zitten waar je zit,
  Ook al voel je je moe. Refrein

  Is de weg soms te lang?
  Zag je weg in het zand?
  Er zijn hobbels op het pad,
  Maar ik geef je een hand. Refrein

  Loopt de weg bijna dood?
  Zie je nergens een spoor?
  In de verte wordt het licht:
  Gaat de weg daar soms door? Refrein
Slotgebed:
  Tim H:
  Wij vonden het fijn, om vandaag hier bijeen te zijn. Nu weten alle mensen wie op 17 en 24 april de eerste communie gaan doen.

  Stijn:
  Vandaag hebben wij al een beetje kunnen wennen en zien hoe het zal zijn om samen in de kerk brood te delen, te eten en om samen te vieren.

  Lian:
  Jezus, wij bedanken U voor alle mensen om ons heen, die ons helpen en voor ons zorgen. Help ons om mensen te worden die samen op weg gaan. Dan zijn wij nooit alleen. Amen.
Wegzending en zegen

Slotlied: "Alle kleuren van de regenboog."
  Van Afrika tot in Amerika.
  Van op de Himalaya tot in de woestijn.
  Van Afrika tot in Amerika.
  Ja, wij zijn zoveel mooier als we samen zijn.

  Reik je hand naar me uit, leg ze in de mijne.
  En laat ons dromen van beter tijden.
  Is je huid donkerder of bleker dan de mijne.
  Laat ons proberen elkaar niet te vermijden!
  Niemand op straat spreekt je aan, ziet je staan.
  Waarom doen mensen elkaar toch zo'n pijn.
  Zou het niet beter zijn als wij voortaan
  verdraagzaam zijn, verdraagzaam zijn.

  Van Afrika tot in Amerika.
  Van op de Himalya tot in de woestijn.
  Van Afrika tot in Amerika
  Ja, wij zijn zoveel mooier als we samen zijn.
  Hand in hand! Oog in oog!
  Alle kleuren van de regenboog!
  De planeet, waar je woont,
  als ze soms te grauw is.
  Laat ons beloven samen te gaan leven.
  Waar het niks uitmaakt of men purper,
  groen of blauw is.
  Want voor ons drietjes is het om het even.
  Niemand op straat spreekt je aan, ziet je staan.
  Waarom doen mensen elkaar toch zo'n pijn.
  Zou het niet beter zijn als wij voortaan
  verdraagzaam zijn, verdraagzaam zijn.

  Van Afrika to in Amerika.
  Van op de Himalaya tot in de woestijn.
  Van Afrika tot in Amerika.
  Ja, wij zijn zoveel mooier als we samen zijn.
  Hand in hand! Oog in oog!
  Alle kleuren van de regenboog
  Als wij nu hand in hand samen gaan staan.
  Kinderen onder de zon, één voor één.
  Dan is de hemel op aarde voortaan
  van iedereen, van iedereen.

  (2x) Van Afrika tot in Amerika.
  Van op de Himalaya tot in de woestijn.
  Van Afrika tot in Amerika.
  Ja, wij zijn zoveel mooier als we samen zijn.

  (2X) Hand in hand! Oog in oog!
  Alle kleuren van de regenboog!
  Hand in hand! Oog in oog!
  Alle kleuren van de regenboog!
  Alle kleuren van de regenboog!
  Ter overweging:

   Regenboog

   Daar staat de ronde regenboog
   Zo trots, zo koninklijk en hoog….
   Hij buigt om heel de aarde heen
   En die is opeens niet meer alleen
   Maar in een grote arm gevangen
   Met al haar zorg, al haar verlangen.
   En alle mensen blijven staan
   En zien hem langs de hemel gaan.
   En alle mensen denken even
   Hoe heerlijk het is te mogen leven.