Presentatieviering communicanten maart 2004

OPENINGSLIED: Ik ben vandaag zo vrolijk
  Ik ben vandaag zo vrolijk,
  zo vrolijk, zo vrolijk.
  Ik ben vandaag zo vrolijk,
  Zo vrolijk was ik nooit.

  Soms ben ik ook verdrietig,
  zo intens verdrietig
  Soms ben ik ook verdrietig,
  gelukkig niet zo vaak.

  Maar waarom ben je zo vrolijk,
  zo vrolijk, zo vrolijk.
  Waarom ben je zo vrolijk,
  Zo vrolijk was je nooit.

  Wij zijn hier alle samen,
  met vrienden en familie,
  wij zijn hier alle samen,
  en daarom zijn we blij.

  Vandaag mogen wij vertellen
  vertellen, vertellen,
  vandaag mogen wij vertellen:
  In mei is er groot feest.

  Dan doen we de communie,
  communie, communie,
  Dan doen we de communie
  hier in deze kerk.

  Daarom ben ik zo vrolijk,
  zo vrolijk, zo vrolijk.
  Daarom ben ik zo vrolijk,
  Zo vrolijk was ik nooit.
OPENINGSWOORD DOOR COMMUNICANTEN.
  Goede morgen allemaal,
  Hè, wat is het hier druk.
  Is er iets speciaals te vieren?

  Ja, want wij van groep 4 van de Sint Josefschool gaan nu met de voorbereiding van de Eerste Communie beginnen. We heten u dus allen van harte welkom. want om dit alles goed voor elkaar te krijgen hebben wij hulp nodig van andere mensen.

  En van wie dan wel allemaal?

  De pastoor, papa's en mama's, meesters en juffen, opa's en oma's, broertjes en zusjes, groepsgenootjes, mensen van de muziek en nog vele andere mensen. Ze vertellen ons dan over het leven van Jezus.
  Hoe Hij leefde, hoe Hij deelde, hoe Hij samenwerkte, wat naastenliefde is en wij leren leuke nieuwe liedjes en gebedjes. Deze mensen gaan ons allemaal helpen om straks samen met jullie erbij te horen.

  Wat wil zeggen erbij horen?

  Als groep 4 gaan wij bij de grote mensen horen en mogen dan steeds weer mee naar de kerk om de Communie te ontvangen. Straks zullen we onszelf allemaal voorstellen. Wij werken nu naar de mooie feestelijke dag toe, en samen zal het wel lukken om er een fijn communiefeest van te maken.

OPENINGSWOORD DOOR PASTOOR.

DE EERSTE GROEP KINDEREN STELT ZICH VOOR.

GEBED VAN VERGEVING.
  Lieve Jezus, wij zitten hier in een kerk,
  samen op deze fijne dag.
  Zijn we altijd zo?
  O, nee lang niet altijd.
  Vaak maken we ruzie
  en doen anderen verdriet.
  Wilt U ons vergeven?

  Onze papa's en mama's
  krijgen wel eens een punthoofd van ons,
  omdat wij niet altijd goed luisteren,
  of omdat we gewoon vervelend zijn.
  Zullen we het weer goed maken?
  Allen: Wij vragen U Jezus, om ons te helpen
  lief en goed voor elkaar te zijn.
  Niet alleen vandaag maar alle dagen van ons leven
LIED: IN DE WOLKEN.
  Witte wolken, schapen wolken
  Lekker liggen in het gras,
  En dan dromen dat jij zelf,
  Boven op een wolk was.
  Kijk maar om je heen,
  Kijk kijk, kijk maar om je heen

  Roze wolken, fijne wolken,
  Lekker zacht en rond warm,
  Iedereen mag er naar kijken
  Jong of oud, rijk of arm
  Kijk maar om je heen,
  Kijk kijk, kijk maar om je heen

  Donkere wolken, donderwolken,
  En jij bent de tovenaar.
  En je tovert blije wolken,
  Niemand voelt zich nu nog naar.
  Kijk maar om je heen,
  Kijk kijk, kijk maar om je heen

EERSTE LEZING: EEN ZAADJE
  Heb je wel eens een zaadje gezaaid? Heel zorgvuldig een gaatje maken in de aarde en daar het zaadje instoppen, dan goed toedekken en elke dag een klein beetje water geven en dan begint het wonder; het zaadje gaat groeien.

  Eerst komen er onder de grond heel kleine worteltjes aan, die het voedsel opzuigen. En dan komt er een heel klein groen sprietje boven de grond en zo wordt het heel langzaam een plantje of misschien zelfs wel een echte boom.

  Maar dan moet je er wel veel zorg aan besteden. En je hebt ook de zorg van God nodig voor het zonlicht en de regen. Dan pas kan het zaadje groeien.

DE TWEEDE GROEP KINDEREN STELT ZICH VOOR.

TWEEDE LEZING
  Jezus vertelde eens een verhaaltje over een mosterdzaadje. Dat is maar een piepklein zaadje maar er kan een heel grote struik uit groeien. Dat vinden de vogels leuk want die bouwen graag hun nestje op de takken tussen de bladeren.
  Je kunt je het natuurlijk niet meer herinneren, maar in het allereerste begin, toen je nog heel klein was - zo klein als een mosterdzaadje - groeide je in de buik van je moeder. We konden je nog niet zien, maar we waren allemaal heel blij dat je zou komen, en heel nieuwsgierig hoe je eruit zou zien en wat er uit je zou groeien. En eigenlijk is dat steeds zo gebleven: We zijn nog steeds allemaal nieuwsgierig, wat er van je worden zal. Misschien voel je je al een hele piet en daar heb je ook wel een beetje gelijk in, want je hebt al zoveel geleerd in de afgelopen jaren: je hebt leren staan en lopen. Ik herinner me nog dat je voor het eerst bij de knop van de deur kon, dat je bij de waterkraan kon en bij het knopje van het licht. En nu zit je al weer een tijd op dete school en doe je binnenkort de Eerste Communie. Wat gaat de tijd toch snel. Eigenlijk lijk je zelf daarom ook wel een beetje op dat mosterdzaadje: je bent klein begonnen en nu ben je al weer een stukje groter. Wie weet, groeit er uit jou nog eens een grote boom met wijde takken, waar de vogels hun nesten in komen bouwen.

TOESPRAAK DOOR DE PASTOOR.

DE DERDE GROEP KINDEREN STELT ZICH VOOR

. GELOOFSBELIJDENIS.
  Allen: Ik geloof in God,
  die de aarde gemaakt heeft,
  de dag en de nacht,
  de zon, de maan en de sterren,
  de bomen en de zee,
  de bloemen en de dieren.
  Ik geloof in God en Zijn kerk
  en Hij zegt: "Jij hoort er bij!"
  Daarom doen we net als Hij:
  samen delen wij.

  Ik geloof in Jezus,
  Hij gaf ons een huis,
  een huis om samen te zijn.
  Ik geloof in Jezus, omdat ik weet
  dat hij altijd bij me is,
  waar ik ook ben.
VOORBEDEN
  Lieve Heer, we hebben zoveel leuke dagen, thuis en op school. Als de zon schijnt, kunnen we lekker buiten spelen. Leer ons tevreden te zijn met wat we hebben, en te delen met andere kinderen, die niet zo rijk zijn. Laat ons bidden:

  Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

  Lieve Heer, wij bidden voor de kinderen die gepest worden, die uit de kring gestoten worden, dat zij een vriendje of vriendinnetje krijgen, die hen er weer bijhaalt. Dat wij dat vriendje of vriendinnetje mogen zijn. Laat ons bidden:

  Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

  Lieve Heer, we willen U danken voor alle dieren, bloemen en planten, voor de mooie natuur. Help ons die mooi te houden. Laat ons bidden:

  Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

  Lieve Heer, wij vragen U, dat papa en mama, broertjes en zusjes, opa en oma gelukkig en gezond mogen blijven. Wij willen ook denken aan de mensen, die er vandaag niet bij kunnen zijn. Laat ons bidden:

  Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

  Pastoor: God, we hebben zoveel kinderen hier met hun ouders binnen zien lopen. Allen met hun eigen gedachten en wensen. We hopen dat U altijd naar hun vragen zult luisteren. Laat ons bidden:

  Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

DE VIERDE GROEP KINDEREN STELT ZICH VOOR.

TAFEL KLAARMAKEN EN COLLECTE.

LIED: VREDE
  Witte wolken, water en lucht,
  een lachend kind in vogelvlucht.
  Huis in de zon, groen in de wei,
  vogelenzang en dat is voor mij.

   Refrein: Vrede, vrede, vrede
   voor mij en iedereen,
   vrede, vrede, open je ogen,
   vrede om ons heen. (2x)

  Een stille wenk, een lief gebaar,
  woorden van troost voor hem en voor haar.
  Een kleine dienst, dat maakt je blij,
  een goed gesprek en dat is voor mij. Refr.

  Een fijne kerk, een stralend licht,
  een goed gebed, een blij gezicht.
  Het samenzijn, niet ik maar wij,
  dat is voor U en dat is voor mij. Refr.
TAFELGEBED.
  Pastoor:
  God, wij willen U danken om Jezus. Hij heeft geleefd op onze aarde en ons voorgedaan hoe je leven kunt.
  Waar Hij was kregen mensen weer zin in leven, lamme mensen gingen weer lopen, blinde mensen gingen weer zien, zieke mensen werden in de kring opgenomen. Waar Hij was werd brood en vis gedeeld zodat ieder genoeg kreeg en er zelfs nog over bleef. Waar Hij was werd U God, een goede Vader die meeleeft met de mensen.
  Hij vertelde over heel gewone dingen: over een zaadje zo klein en de boom zo groot; over een man met schuren vol en arm als wat; over een jongen die wegliep en terugkwam; over de vogels, vrij in de lucht, zij werken niet maar vinden toch te eten; over de bloemen in het veld, ze doen er niets voor maar ze zijn mooier aangekleed dan wij.
  Zo vertelde Hij en zo trok Hij rond door het land en tegen de mensen die Hij tegenkwam zei Hij: 'Ga mee, we gaan iets nieuws beginnen, het Koninkrijk van God komt eraan, dan zal er vrede zijn en goedheid voor iedereen, maar doe mee want het komt niet vanzelf.'
  Veel mensen gingen met Hem mee maar anderen vonden het maar niets en ze zeiden: 'Die Jezus moet weg, hij moet maar dood.'
  Toen Jezus dat aan zag komen was Hij met zijn vrienden bijeen om het Paasmaal te houden. En op die avond nam Hij brood, dankte U, God, brak het brood en zei: 'Neemt en eet allen hiervan, dit is mijn Lichaam, dat voor jullie gebroken wordt'.
  Ook nam Hij de beker met wijn, dankte U, God, weer, gaf de beker door en zei: 'Dit is mijn bloed, het wordt voor jullie en alle mensen vergoten als teken van een nieuw en altijddurend verbond. Blijft dit doen om mij te gedenken'.

  allen:
  Jezus, wij gedenken uw leven,
  uw lijden en uw sterven,
  en dat U leeft voorgoed
  en altijd met ons bent.

  Pastoor: Goede God, zo blijven wij verbonden met Jezus. Zijn leven was enkel liefde, vergeving en vrede. Hij is door de dood gegaan, bevrijdend. Hij is de Eerste van alle mensen en Heer van heel de schepping.
  Geef ons dan, Vader, uw Heilige Geest, om Jezus' liefde onder ons levend te houden, om zijn licht uit te stralen en zijn vuur brandend te houden.
  allen:
  Door Hem en met Hem en in Hem is aan U, Vader, en aan de Heilige Geest alle eer en glorie, in de eeuwen der eeuwen. Amen.

  GEBED DES HEREN.

  Onze Vader, die in de hemel zijt;
  Uw naam worde geheiligd; uw rijk kome;
  Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
  Geef ons heden ons dagelijks brood;
  en vergeef ons onze schuld,
  zoals ook wij aan andere hun schuld vergeven;
  en leid ons niet in bekoring,
  maar verlos ons van het kwade.

  Pastoor:
  Verlos ons Heer van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonden en hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, Uw zoon.   Allen: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Amen.
VOORBEREIDING OP DE COMMUNIE.
  Pastoor: Jezus, Gij hebt tegen Uw vrienden gezegd:
  "Vrede laat ik u, mijn vrede geef Ik u".
  Let niet op onze zonden, maar op
  het geloof van uw kerk; vervul uw belofte:
  geef vrede in uw naam en maak ons een.
  Gij die leeft in eeuwigheid.

  Allen: Amen.

  Pastoor: De vrede des Heren zij altijd met u.
  Allen: En met uw geest.

  Pastoor: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
  Allen: ontferm u over ons.
  Pastoor: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
  Allen: ontferm u over ons.
  Pastoor: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
  Allen: geef ons de vrede.

  UITNODIGING TOT DE COMMUNIE.

  Kom maar aan mijn tafel eten
  en wees vrienden en vriendinnen onder elkaar.
  Voor de jongens en meisjes
  die zich vandaag hebben voorgesteld,
  begint de voorbereiding voor die grote dag.
  Over een tijdje mogen zij ook allemaal meedoen.

COMMUNIELIED: WAT VISSEN EN WAT BROOD
  Wat vissen en wat brood en wijn,
  dat moet voor ons voldoende zijn,
  om als gezin, met groot en klein
  dit grote feest te vieren.
  De kleinen, zij staan vooraan,
  zij mogen mee aan tafel gaan,
  want Jezus, die wil voortaan
  met hen zijn maaltijd vieren.

  Wij trekken door de grote zee
  en voeren onze kind'ren mee,
  wij gaan met hen door wel en wee
  om in Gods rijk te komen.
  Als vissen in het waterland,
  gedoopt om naar een ander strand
  te zwemmen, leidt ons Zijn hand
  naar 't land waarvan wij dromen.
SLOTGEDICHT
  Ik wens je twee stevige voeten
  Om door het leven te gaan.
  Ik wens je twee stevige handen
  Om andere bij te staan.

  Ik wens je een mond om te lachen
  Met vrienden die vrolijk zijn.
  Maar ook om mensen te troosten
  Bij tegenspoed en pijn.

  Ik wens je twee heldere ogen
  Om te zien wat kwaad is of goed.
  Dan zul je altijd weten
  De weg die je volgen moet.

  Ik wens je een liefdevol hart toe,
  Een hart dat mensen bemint.
  Maar bovenal heb je Gods zegen,
  Wordt heel gelukkig mijn kind!

SLOTGEBED.

ZEGEN.

SLOTLIED: ALLE KLEUREN