Palmzondag - Gezinsviering te 2007

OPENINGSLIED: 't Is palmzondag.
  1. Mijn palmstok heb ik meegenomen.
  Na uren voor in touw
  Mijn palmstok heb ik meegenomen.
  'k Breng hem straks naar jou.

  Refrein:
   Palmzondag, palmzondag
   We lopen in een rij.
   Palmzondag, palmzondag,
   De kind'ren zijn erbij.

  2. Jezus kwam als koning binnen
  In Jeruzalem
  Daarvan willen wij nu zingen.
  En zwaaien nu naar hem.

  3. Alle mensen zullen wachten.
  De ogen zijn gericht
  Op het feest dat wij verwachten
  Pasen komt in zicht.

WELKOMSTWOORD door Pastoor

OPENINGSGEDACHTE
  Wij zijn vandaag allemaal naar de kerk gekomen om Palmpasen te vieren. De meeste van jullie hebben een Palmpasenstok meegebracht. Deze Palmpasenstok is niet zomaar een stok, maar deze heeft een betekenis. De Palmpasenstok heeft de vorm van een kruis en is versierd met een aantal symbolen.
  De groene takjes verwijzen naar de intocht van Jezus, die op een ezeltje Jeruzalem binnen reed. Hij werd hierbij ingehaald door mensen die hem met palmtakken toezwaaiden. Ook verwijzen de groene takjes naar het begin van het voorjaar.
  Het haantje van brood op de bovenkant van de stok is het symbool van Jezus: hij kraait als de zon opkomt, maakt je wakker en vertelt je dat het licht eraan komt. Het haantje verwijst ook naar Petrus; voordat de haan drie keer kraaide had hij drie keer gezegd dat hij Jezus niet kende. Het haantje is van deeg en dat is een teken van leven en kiemkracht. Het is ook de verwijzing naar Witte Donderdag, de dag van het laatste avondmaal.
  De vorm van de Palmpasenstok is een kruis, dit kruis verwijst naar het lijden en sterven van Jezus op Goede Vrijdag.
  Het snoep en de andere versiersels zijn tekens van vreugde over het nieuwe leven dat Pasen gaat brengen en geven aan dat Palmpasen een feest is.
  Er hoort ook een ronde vorm bij de Palmpasenstok, een cirkel staat voor de kringloop van het jaar en van het leven.
  Zo nu weten jullie een beetje wat deze stok eigenlijk betekent. Jullie kunnen aan het einde van de viering deze stok mee naar huis nemen, maar jullie kunnen de stok ook aan iemand geven.
  Bijvoorbeeld aan iemand die ziek is of aan iemand die al oud is en niet zo gemakkelijk meer de deur uit kan. Jullie weten vast wel iemand die je er een plezier mee doet.
EERSTE LEZING
  Kind:
  Waarom is het hier zo druk, waarom zijn al die mensen hier?
  Wat is er te doen in de stad?

  Pastoor:
  Het is lente in de stad.
  De vogels komen terug in de stad, vroeger dan anders.
  De zon komt terug in de stad, warmer dan anders.
  De dag komt terug in de stad, langer dan anders.

  Verteller:
  Vogels, zon en een nieuwe dag: de stad begint te leven.

  Kind:
  Waarom is het zo druk, waarom zijn al die mensen hier?
  Wat is er te doen in de stad?

  Pastoor:
  Er is een man in de stad die iedereen kent,
  hij is gekomen op een ezel en niemand weet hoe hij zal gaan,
  hij is gekomen met de wind en niemand weet hoe hij zal gaan.

  Verteller:
  Zwaai zeven takken in de lente zwaai hem maar in en uit.
  Speel in op een nieuw geluid, zwaai hem maar in en uit.

  Kind:
  Waar ligt in hemelsnaam die stad,
  hoe heet de man die er gekomen is?

  Pastoor:
  Die stad ligt hier en overal.
  Die stad heet Stevensbeek of Jeruzalem of noem maar op.
  En die man heet Jezus, een man uit Nazareth
  die het goed bedoelde met iedereen.

  Verteller:
  Een heel volk van klein tot groot
  liep plotseling te hoop om hem te zien.
WIJDING VAN DE PALMTAKKEN EN PALMSTOKKEN
  Goede God, laat uw zegen rusten op deze palmtakjes
  waarmee wij Jezus willen eren, vandaag en alle dagen van het jaar.
  Laat uw zegen rusten op alle mensen die een takje meenemen
  om het een plek te geven in hun huis of op hun land.
  Moge deze palmtakjes voor ons een teken zijn van Jezus
  die blijft leven door alle tijden heen, in zomer en winter,
  overal waar mensen zijn weg van de liefde gaan.
  Als wij een palmtakje ontvangen, zeggen we daarmee:
  ik wil denken en doen als Jezus, dan wordt het goed.
  Zegen, Heer, deze palmtakjes in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.

UITDELEN PALMTAKKEN DOOR DE KINDEREN

LIED: He, kom mee.
  Op een ezel komt hij aan.
  Als mensen hem zien, zijn ze opgetogen.
  Hoor, ze juichen en zijn blij. "Dat is Jezus!"
  Roepen zijn en ze komen dichterbij, om hem toe te zingen.

  Refrein
   Hé, kom mee! En sluit je aan!
   Waar hij gaat, zullen wij gaan.
   Hosanna, hosanna, hosanna, hosanna
   Hosanna, voor onze koning!

  Kijk, er komen er steeds meer
  En ze leggen jassen neer, als een rode loper
  Al die mensen gaan op pad, volgen Jezus naar de stad
  Want die Jezus doet ze wat, daarom gaan ze zingen.
Tweede Lezing: Je beste jas
  "Ik wil ook een tak!" roept Mirjam. Papa is gelukkig groot genoeg. Hij trekt een flinke palmtak van de boom. "Hosanna!" roept hij alvast. "Hosanna!"
  Mirjam is helemaal opgewonden. Jezus komt de stad in. De Zoon van David! De koning die hen allemaal redden zal, zegt Papa. Iedereen staat langs de weg. Zien ze hem al aankomen?
  Vorige week was er ook een optocht geweest. Een generaal van de Romeinen. De weg was met een prachtig rood kleed bedekt. De soldaten juichten en zwaaiden met hun lansen. Hij kwam voorbijrijden op een groot glanzend zwart paard. Met een zilveren harnas, en een zwaard van het hardste staal! Een machtig gezicht, maar Papa vond het maar niks.
  En nu dus weer, maar dan zonder soldaten. En nou juicht Papa. En alle andere mensen uit de straat. Ze zingen een bekend lied. "Dochter van Sion, ziet uw koning komt tot u, op een ezel." En dan roepen ze weer "Hosanna!"
  Mirjam trekt Papa aan zijn jas. "Papa ik zie niks!" Hij tilt Mirjam op en zet haar op zijn schouders. Nu kan ze het het beste zien van allemaal!
  En daar komt hij. Maar wel anders dan ze had gedacht. Niet hoog op een glanzend paard maar op een klein pluizig ezeltje. Geen lansen, maar palmtakken.
  "Papa!" roept ze naar beneden. "Er ligt geen kleed op de weg!" Pijlsnel zet Papa haar weer op de grond. Hij trekt zijn jas uit en legt die op de weg. Mirjam zet grote ogen op. Papa's beste jas! In het stof!
  Alle andere mensen doen het ook. Er blijft nog een gaatje over, waar ze gauw haar jas in legt. Een bont kleed is het: zoveel mensen, zoveel kleuren.
  Nu staat ze vooraan. Ze kan hem zó aanraken. Geen harnas, geen zwaard. En hij kijkt zo vriendelijk! "In de hemel vrede!" zingen de mensen. "In de hemel Gloria!"
  Ze laat haar jas liggen en loopt achter hem aan. "Hosanna, Zoon van David!" roept ze. De andere kinderen doen mee. En zo lopen ze door tot ze in de tempel zijn. Daar roepen ze nog harder!
  Er zijn daar belangrijke mensen, die boos kijken. Ze zeggen tegen Jezus dat het uit moet zijn met dat gejuich. Maar Jezus zegt: "als de kinderen ophouden, dan gaan de stenen juichen!"
  En zo blijven ze juichen en zingen totdat Jezus weggaat. "Nou ga ik naar de stilte," zegt hij zachtjes.
  Als ze thuiskomt heeft Papa het stof al uit haar jas geklopt. "Het was geen gewone koning, Papa," zegt ze. "Hij huilde een beetje op het laatst."

TOESPRAAK

GELOOFSBELIJDENIS
  Ik wil geloven in een wereld,
  waar het fijn is om te wonen,
  zonder ruzie, zonder verdriet.
  Ik wil geloven in een wereld,
  zoals God de Vader hem geschapen heeft.
  Ik wil geloven, dat wij samen die wereld kunnen bouwen:
  Een groene wereld met bomen en bloemen,
  vogels en vinders, met de zon en met lieve mensen,
  die doen zoals Jezus deed.
VOORBEDEN
  Brood op de palmpasenstok.
  Ik bid voor alle kinderen en grote mensen, die niet voldoende brood op tafel hebben of die hongeren naar het brood van een warme liefde. Laat ons bidden…

  Een palmpasenstok in de vorm van een kruis, waaraan Jezus is gestorven.
  Ik bid voor alle mensen, die nu een zwaar kruis hebben te dragen. Laat ons bidden…

  Een haantje op de palmpasenstok en toen die haan driemaal had gekraaid, had Petrus uit bangheid driemaal gezegd, dat hij geen vriend van Jezus was.
  Ik bid voor de mensen, die uit angst hun vriend of vriendin in de steek laten. Laat ons bidden…

  Versierd met bloemen en takken is onze palmpasenstok. Zwaaiend met de takken werd Jezus juichend binnengehaald.
  Ik bid voor de kinderen, die maar zelden worden toegejuicht of aangemoedigd om het goede, dat zij doen. Laat ons bidden…

  Bidden we voor eigen intenties.

COLLECTE

KLAARMAKEN VAN DE TAFEL

LIED: Het lied van het nieuwe begin
  1. Het is donker, het is koud, Ik kan zo niet leven!
  Kijk maar eens. Het wordt weer licht.
  Voel de zon op je gezicht. Die gaat warmte geven.

  Refrein:
   Soms lijkt het dood, maar let maar op!
   Je ziet het nog niet goed.
   Het leeft en heeft een nieuw begin.
   En dat geeft nieuwe moed.

  2. Kijk, de tuin is dood en kaal, ik zie niets meer groeien.
  Zie je dan die sprieten niet?
  Want die sprieten die je ziet zullen strakjes bloeien.

  3. Zie je daar die dode boom? Dat is toch geen leven?
  Kijk een tak! En aan de top
  Zie ik al een kleine knop. Die gaat bloesem geven.

  4. Kijk, die rups! Die is toch dood? Ik zie nergens leven.
  Dat is mis. In die cocon
  Wacht een vlinder op de zon. Maar dat duurt nog even.

  5. Maar de mensen gaan toch dood? En dan stopt het leven.
  Het Paasverhaal zegt jou en mij: Jezus leeft.
  't Is niet voorbij. God zal leven geven.
TAFELGEBED
  Pastoor: De Heer zij met U
  Allen: En met Uw geest.
  Pastoor: Verheft Uw hart.
  Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
  Pastoor: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
  Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig.
  Pastoor:
  God onze Vader, wij danken U voor Jezus Christus, Uw zoon. Heel zijn leven lang, maar vooral vandaag, met Palmpasen, heeft Hij ons laten zien wat goedheid betekent en wat liefde is: vrede voor de mensen.
  Enkele dagen voor Zijn dood gebeurde het grote wonder, toen Hij met zijn vrienden aan tafel zat en Zijn laatste avondmaal met hen hield. Jezus vertelt hun, dat Hij weg zou gaan, terug naar Zijn Vader in de hemel. Toen werd het angstig stil aan tafel, niemand durfde nog iets te zeggen. Maar toen gebeurde het….. en dat werd het mooiste ogenblik van die avond: Jezus zei: "Ik wil toch bij jullie blijven, maar dan op een andere manier". En wat deed Jezus toen?
  Op tafel lag wat brood. Dat nam Hij in Zijn handen, brak het in stukken en deelde het rond aan Zijn vrienden en zei:
  "Hier, neem dit brood en eet hiervan, want dit ben ik, dit is Mijn lichaam".
  Toen nam Hij ook de beker met wijn, gaf die aan Zijn vrienden en zei:
  "Neem ook deze beker en drink eruit, want dit is Mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van zonden. En elke keer als gij dit doet, denk dan aan Mij, dan ben Ik in jullie midden".
  Ook vandaag, aan het begin van de Goede Week, willen wij aan Jezus denken, hoe Hij vandaag werd toegejuicht, maar op Goede Vrijdag stierf aan het kruis, hoe hij steeds probeerde mensen te helpen om blij te kunnen leven, hoe hij daarom zieken beter maakte en blinden weer liet zien.
  Wij bidden vandaag dat ook wij in Jezus' Geest wat troost brengen waar mensen bedroefd zijn, wat aandacht aan mensen die eenzaam zijn, wat blijheid aan kinderen die het moeilijk hebben, en wat vrede waar mensen onderling ruzie maken. Dan is Jezus echt in ons midden en kunnen we samen het gebed bidden dat Hij ons geleerd heeft.
  Onze Vader, die in de hemel zijt. . .
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE
  Een laatste avondmaal gaan wij ons de komende week, op witte donderdag, herinneren.
  Tegelijk mogen wij onderling het verhaal blijven vertellen hoe die laatste maaltijd van Jezus voorgoed het begin werd van een nieuwe tafel met brood en wijn voor alle tijden. Kom dan allen om te delen in zijn liefde en zo de kracht te vinden om dienstbaar te zijn aan elkaar.
  Heer ik ben niet waardig, dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.
LIED: Wave over de wereld
  1. Als we nu eens zouden opstaan,
  enthousiast en heel spontaan?
  Als we nu eens zouden opstaan?
  Dat steekt anderen vast aan.
  Samen werken aan de vrede.
  Samen letten op gevaar.
  Samen aan iets nieuws gaan bouwen.
  Samen zorgen voor elkaar.
  Als we nou eens zouden opstaan
  en dan samen verder gaan,
  komt de wereld in beweging,
  kan er zelfs een wave ontstaan.

  2. Als een windvlaag, telkens verder,
  als een vloedgolf met elkaar
  golft een wave door heel de wereld
  dan weer hier en dan weer daar.
  Mensen worden dan bewogen
  mensen zien elkaar weer staan
  mensen raken dan bevlogen
  om geestdriftig door te gaan.
  Als we samen zouden opstaan
  en in díe geest verder gaan,
  brengen we iets in beweging,
  kan er zelfs iets nieuws ontstaan.
SLOTGEDACHTE: Hoe het afliep
  Kind:
  Hoe ging het verder met de man op de ezel,
  bleven de mensen naar Hem zwaaien?

  Pastoor:
  Zijn vrienden wel, maar zijn vijanden niet,
  die kropen bij elkaar
  en zochten naar een plan om hem te doden.

  Verteller:
  Hij wist zelf niet welke dood Hij sterven moest.

  Kind:
  Vertel dan verder, vertel me van zijn dood.

  Pastoor:
  Hij stierf aan een houten kruis,
  maar dat hoor je van de week nog wel.

ZEGEN EN WEGZENDING

SLOTLIED: Onderweg
  1. Altijd zijn we onderweg.
  onderweg naar morgen.
  Met de dromen van vandaag,
  met geluk en zorgen.
  Af en toe een beetje zon,
  af en toe wat regen,
  want soms is het leven fijn
  en soms zit het tegen.

  Refrein:
   Het leven is een reis.
   Een reis langs heel veel wegen.
   We reizen samen of alleen.
   We weten soms niet goed waarheen,
   Maar gaan op hoop van zegen.

  2. Altijd zijn we onderweg,
  zoeken nieuwe wegen.
  En we komen elke keer
  nieuwe mensen tegen.
  Vragen naar de goede weg,
  bang om te verdwalen.
  Kiezen hoe we verder gaan
  en de koers bepalen.