Kerstviering 2011

Thema: Jezus, licht voor de wereld

Vooraf: Drumshowband St.Theobaldusgilde

Cantilo˘n:: ER IS EEN KINDEKE GEBOREN OP AARD

Verwelkoming en inleiding

Aansteken van de kaarsen Cantilo˘n: ZWERVER IN NEDERLAND Kerstverhaal: Samenzang: WIJ KOMEN TEZAMEN Vervolg kerstverhaal

Samenzang: STILLE NACHT

Vervolg kerstverhaal Overweging Cantilo˘n: OP WEG NAAR HET LICHT Geloofsbelijdenis Voorbede

Collecte/offerande: Drumshowband

Tafelgebed

Vredewens

Communie: Drumshowband
Cantilo˘n: EEN HEEL GELUKKIG KERSTFEEST Slottekst

Afsluiting en zegen

Slotlied: EER ZIJ GOD IN ONZE DAGEN