Kerstviering - Gezinsviering 2010

Titel: Jezus opnieuw geboren

Vooraf: Drumshowband St.Theobaldusgilde

Cantilo˘n: ER IS EEN KINDEKE

Verwelkoming en inleiding

Aansteken van de kaarsen Cantilo˘n: ZWERVER IN NEDERLAND Kerstverhaal:
  Verteller: Een Schriftgeleerde was verdwaald in het Loons Vlak. Hij was op weg naar de tempel, het huis van God. Hij dacht dat hij de weg ernaartoe precies kende, maar nu was hij toch gaan twijfelen. Opeens kwam hij een groepje herders tegen. Hij ging naar hen toe en vroeg:
  Schriftgeleerde: Waar gaan jullie naartoe? Ik ben op weg naar het huis van God, maar ik ben verdwaald. Als jullie daar ook naartoe gaan, dan loop ik met jullie mee.
  Herder: Wij zijn op weg naar Overloon. Daar gaan we het kind van de vrede opzoeken. Want zijn geboorte is het begin van een nieuwe tijd.
  Schriftgeleerde: Het kind van de vrede, dat wordt toch helemaal niet in Overloon geboren. In het boek staan dat dit kind geboren wordt in Betlehem. En als het in het boek staat, kan dat kind nergens anders geboren worden.
  Herder: Engelen hebben ons in het oor gefluisterd, dat we het kind van de vrede in Overloon moeten gaan zoeken. Wie ben jij eigenlijk, dat je het beter meent te weten dan de engelen. Kom, we gaan naar Overloon.
  Schriftgeleerde: Wat zijn jullie toch dom. Wat in het boek staat is de absolute waarheid, daar hou ik aan vast. Ik ga niet met jullie mee. Ik wil niet nog een keer verdwalen.
  Verteller: Zo gebeurde het dat de herders verder liepen in de richting van Overloon, maar de Schriftgeleerde dacht het beter te weten en ging de andere kant op. Terwijl de herders verder liepen, zongen ze samen met alle mensen langs de weg een heel oud lied, van herders die in het veld lagen.
De herdertjes lagen bij nachte Kerstverhaal vervolg: Wij komen tezamen Kerstverhaal vervolg:

Zang: Cantilo˘n

Kerstverhaal slot: Overweging Cantilo˘n: LIED VAN DE HERDER Geloofsbelijdenis Voorbede

Collecte/offerande: Drumshowband

Tafelgebed

Vredewens

Communie: Drumshowband

Cantiloon: Vrede op aarde Slottekst Slotlied: EER ZIJ GOD IN ONZE DAGEN