Kerstviering - Gezinsviering 2009

Vooraf:
  Toen ik heel klein was,
  moest er steeds een lichtje branden op de gang.
  Ik was bang in het donker,
  en het lichtje gaf me een veilig gevoel.

  We gingen met een hele hoop
  op een nachtdropping,
  maar overal waren er putten en bulten,
  en in het donker moesten we hÚÚl goed opletten.
  Al een geluk dat er een paar een zaklamp bij zich hadden,
  dan konden we de hindernissen op tijd zien
  en moesten we minder schrik hebben.

  Na dagen regen en donkere wolken,
  verscheen er plots weer licht aan de hemel.
  De zon verspreidde haar stralen
  en ik voelde een aangename warmte op mijn huid.

  Het was stilaan avond geworden,
  de geur van brandende houtblokken,
  en de warme rode gloed van het open vuur,
  maakten ons stil.
  We staarden in de vlammen
  en niets kon ons nog deren.
  Buiten stormde het en het was ijzig koud,
  maar in het licht van het vuur,
  zagen we elkaar... en we glimlachten.
  Ik zal aan je denken, zei mijn beste vriend.
  ik zal een kaars aansteken, en wanneer jij hetzelfde doet,
  dan kunnen we een steun zijn voor elkaar,
  dan kunnen we een licht zijn.

Vooraf: Drumshowband van het St. Theobaldusgilde

Openingslied: NU ZIJT WELLEKOME

Verwelkoming

Inleiding en kaarsen aansteken:
  Vg. Wat moeten wij doen voor Kerstmis?
  Och, niks bijzonders. Ik ben geen ezel, hoor.
  Maar ... hoe kan ik aan het kerstfeest denken
  als wij hier alles hebben en andere mensen helemaal niks.
  Moge het licht van Kerstmis ook voor hen schijnen.
  Daarvoor steek ik een kaars aan.

  Vg. Wat moeten wij doen voor Kerstmis?
  Och, toch niks nieuws. Ik ben geen os hoor.
  Maar ... hoe kan ik aan het kerstfeest denken
  als ik het thuis lekker warm heb en blij ben
  terwijl er arme mensen zijn die dat allemaal missen
  Moge het licht van Kerstmis ook voor hen schijnen.
  Daarvoor steek ik een kaars aan.

  Vg. Wat moeten wij doen voor Kerstmis?
  Och, helemaal niets nieuws.
  Ik ben geen dubbele ezel, hoor.
  Maar ... hoe kan ik het kerstfeest gaan vieren,
  als ik gezond ben en thuis fijn het kerstfeest kan vieren,
  terwijl andere mensen ziek zijn en niet thuis kunnen zijn.
  Moge het licht van Kerstmis ook voor hen schijnen.
  Daarvoor steek ik een kaars aan.

  Vg. Wat moeten we doen voor Kerstmis?
  Och, laten we ons niet druk maken.
  Laten we gewoon lekker eten en drinken,
  de ossen en de ezels doen dat ook.
  Aan de wereld kunnen we toch niets veranderen.
  Of zal het licht van Kerstmis ook voor anderen schijnen?
  Daarvoor steek ik een kaars aan.

  Vg. Wat moeten wij doen?
  Laten we om te beginnen luisteren naar het kerstverhaal,
  hoe een kind geboren werd dat de wereld veranderen zou,
  die de weg wees naar echte vrede voor iedereen.
  Moge dat kind ook ons inspireren te kiezen
  en niet voor pracht en praal, macht en overmacht,
  maar voor kleine en zwakke mensen,
  die het moeilijk hebben in deze tijd.
  Bidden we om vergeving als we de andere kant opkijken,
  bidden we om kracht om de boodschap van het kerstkind
  uit te voeren in ons leven.
Cantilo˘n: OP WEG NAAR HET LICHT
  Sterren in de nacht!!
  Die flonkerende lichtjes vertellen een verhaal.
  Wat staat er in de sterren? Wat belooft dat allemaal?
  Vrede op aarde? Eind aan geweld?
  De wijzen zoeken een geheim dat de hemel hun vertelt.

  Want kijk, daar aan de hemel, tussen al die sterren in.
  staat opeens een heel bijzondere, waard om te bewonderen.
  Wijst dat op een nieuw begin.

  Sterren in de nacht!!
  De wijzen uit het oosten zien meer dan licht alleen.
  Ze komen in beweging, maar waar brengt dat licht hen heen?
  Vrede op aarde? Eind aan geweld?
  De wijzen zoeken een geheim dat de hemel hun vertelt.

  Want kijk, daar aan de hemel, gaat die ene ster hen voor.
  En de wijzen trekken in de nacht aangewakkerd, onverwacht,
  ook voor ons een lichtend spoor.

  Sterren in de nacht!! Sterren in de nacht!!
Kerstverhaal

  Ezel: Ik kom uit Nazaret. Mijn baas is Jozef, een timmerman. Als hij ergens een klusje heeft, moet ik zijn spullen dragen. Alles ging zo zijn gewone gangetje. Maar vorige week was er opeens een heleboel opwinding. Er kwam bericht dat de keizer een volkstelling ging houden en dat iedereen naar zijn stad van afkomst moest gaan. De keizer wilde weten hoeveel mensen er in zijn rijk woonden.
  Mijn baas moest met zijn vrouw naar Betlehem. Ik moest ook mee om Maria te dragen want die was in verwachting van het eerste kindje. Jozef liep naast haar. Het was een lange weg, ik werd er best moe van. Gelukkig moest Maria af en toe even rusten, en dan had ik ook een poosje pauze.

Cantilo˘n: ZWERVER IN NEDERLAND
  Geen dak boven je hoofd. Geen tent of oude doos
  en zelfs geen paraplu voor regendagen.
  Geen dak boven je hoofd. Dat is toch bar en boos.
  Bij wie moet je onderdak vragen?

  Misschien in dat pension? Een kamer met balkon?
  Maar nee, ze zitten vol. Ze doen niet open.
  Die kerk die openstaat? Wie daar naar binnen gaat,
  mag hoogstens op een uurtje warmte hopen.
  En ook de stal is al bezet. Daar is een kerstboom neerg-zet.
  Dus sjok je verder. Moe. Alleen.
  Waar moet je nou in godsnaam heen?

  Geen dak boven je hoofd. Alleen het wolkendek.
  Maar ja, dat dak is lek als het gaat gieten.
  Geen dak boven je hoofd. Dat vinden mensen gek.
  Die gaan slechts uit hun dak als ze genieten.

  Want daar in dat pension met kamers en balkon
  daar zitten ze wel goed. Ze doen niet open.
  De kerk die openstaat en de mensen binnenlaat,
  die laat je na een uurtje verder lopen.
  En ook de stal is al bezet. Daar is een kerstboom neergezet.
  Dus sjok je verder. Moe. Alleen.
  Waar moet je nou in godsnaam heen?
  In godsnaam heen? In godsnaam heen?
Kerstverhaal vervolg

  Os: Op een avond kwamen jullie in mijn stal aan, omdat er voor Maria en Jozef geen plaats was in de herberg. Overal was het vol. Iemand heeft ze toen naar deze stal verwezen. Het is niet veel, maar altijd beter dan niks.
  Ik stond een beetje argwanend naar de indringers te kijken. Moe als ze waren gingen ze meteen in het stro liggen, mijn stro, mijn slaapplaats. Dat vond ik helemaal niet leuk.
  Ik stond een beetje te dommelen totdat ik opeens klaar wakker was: Maria maakte Jozef wakker en zei: Het kindje komt. Ja, hoor, toen werd er in mijn bed een kindje geboren. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem neer in mijn voerbak. Eerste werd ik een beetje boos: eerste pakken ze mijn bed en nu ook nog mijn voerbak. Maar toen ik het kindje zag, zo'n lieve kleine baby, toen werd ik helemaal zacht van binnen. Ik ben toen dicht bij de voerbak gaan staan om met mijn adem het kindje wat te verwarmen.

Cantilo˘n: ER IS EEN KINDEKE
  Er is een kindeke geboren op aard. (2x)
  't Kwam op de aarde voor ons allemaal. (2x)

  't Kwam op de aarde en 't had er geen huis. (2x)
  't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn kruis. (2x)

  Er is een kindeke geboren in 't stro. (2x)
  't lag in een kribbe bedekt met wat hooi. (2x)

  't Kwam op de aarde voor ons allegaar. (2x)
  En 't wenst ons allen een zalig nieuwjaar. (2x)
Kerstverhaal vervolg

  Schaap 1: We lagen in het open veld te slapen. De herders hielden een oogje in het zeil. Plotseling schrokken we allemaal wakker. Er stond een engel voor de herders. Ze werden heel erg bang van al dat licht, maar de engel zei: 'Wees maar niet bang, want zie, ik heb goed nieuws voor jullie. Vannacht is er een redder geboren, een kind dat de wereld zal veranderen. Ga maar kijken. Je zult het pasgeboren kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in een voerbak.
  Schaap 2: De herders waren heel nieuwsgierig en gingen meteen op pad om naar dat kindje toe te gaan. Het leek wel of ze ons helemaal vergeten waren. Maar wij wilden dat kindje ook wel zien en dus liepen we de herders stilletjes achterna. We waren tegelijk met hen bij de stal. En toen we het kindje zagen waren we allemaal heel blij.
  Herder: Altijd al hebben mensen gedroomd van licht in de nacht, licht waarbij je zien kunt hoe je moet gaan, en niet steeds weer struikelt over oneffenheden; licht waardoor je elkaar goed kunt zien en niemand zomaar voorbijloopt. Dat licht hebben wij vannacht mogen zien in een kind. Hij zal een licht in de wereld zijn voor alle tijden.

Samenzang: DE HERDERTJES LAGEN BIJ NACHTE

Kerstverhaal vervolg

  Os: Pastoor, we hebben een probleem. De drie koningen zouden nu hier moeten zijn, maar ik kan ze nergens vinden. Ik ben bang dat ze verdwaald zijn.
  Ezel: Ze zijn vast naar Jeruzalem. Daar voelen ze zich beter thuis dan in een arme stal, die dommeriken. En dan zeggen ze dat ezels dom zijn, maar ik zou nooit naar Jeruzalem gegaan zijn.
  Pastoor: Nee, ze zijn niet in Jeruzalem, zo dom zijn ze niet. Ze waren zo slim om een warm plekje te zoeken in de kapel van Huize Lo˘n. Daar is het altijd lekker warm. Ik zal ze wel even roepen.
  Beste drie koningen, luister eens even, ga nu maar eens de kou in en kom zo snel mogelijk naar de kerk. Want jullie worden hier bij het kerstkind verwacht.
  Terwijl we op de koningen wachten wordt er een gedicht voorgelezen.

ALS JE NAAR DE KERSTSTAL GAAT
  Je hoeft niet veel te spreken, wanneer je naar de kerststal gaat,
  weet dat je vrede vindt,als je dit Kind naar binnen laat.
  Je hoeft geen schatten mee te dragen, wanneer je naar de kerststal gaat,
  weet dat voor dit Kind een klein gebaar volstaat.
  Je hoeft niet lang te blijven, wanneer je naar de kerststal gaat,
  als je maar begrepen hebt, wat dit Kind te wachten staat.
  Je hoeft niet bang te zijn, wanneer je naar de kerststal gaat,
  dit Kind legt weer de rust op jouw vermoeid gelaat.
  Je hoeft niet veel te wensen, wanneer je naar de kerststal gaat,
  weet dat in 't nieuwe jaar, dit Kind je niet verlaat.
Cantilo˘n: ZE ZEGGEN
  Ze zeggen: kerstfeest is een feest van vrede.
  Ze zeggen: kerstfeest is een feest van licht.
  Hoe blijft die boodschap overeind?
  Ik zie dat oorlog nooit verdwijnt,
  en dat de aarde onder 't donker zwicht.

  Ze zeggen: kerstfeest is een feest van leven.
  Ze zeggen: kerstfeest is een feest van 't kind.
  Het is een mooi verhaal dat gaat.
  Ik zie dat dood gewoon bestaat,
  en dat het grote van het kleine wint.

  Wat moet ik geloven? Dat van dat kleine Kind?
  Ik zie toch met mijn eigen ogen,
  dat de wereld wordt bedrogen. Of ben ik blind?

  Hoe moet ik geloven? Dat hoop het nooit verliest?
  Of moet ik tegen beter weten toch dat kerstkind
  niet vergeten dat voor mij kiest?

  Blijf zeggen: kerstfeest is een feest van vrede.
  Blijf zeggen: kerstfeest is een feest van 't kind.
  Herhaal de woorden, zin voor zin en roep ze tegen alles in.
  Blijf zeggen dat het licht van kerstfeest wint.
Kerstverhaal vervolg

  Ezel: Zeg, koningen, waar zijn jullie geschenken voor het pasgeboren kind. Jullie horen toch goud, wierook en mirre mee te brengen. Maar jullie staan hier met lege handen. Dat kan toch niet.
  Koning 1: Nee, we hebben geen goud wierook en mirre meegebracht. En de geschenken die we hadden, hebben we uitgedeeld aan de mensen in Huize Lo˘n. Het waren maar kleine geschenkjes om hun een zalig kerstfeest te wensen. In wat wij daar gegeven hebben, schijnt het licht van het geloof, het licht van de hoop, het licht van de liefde.
  Ezel: Je kunt mooi praten, maar jullie staan hier wel met lege handen bij het kerstkind. Jullie moeten geschenken meebrengen, dat hoort toch bij het kerstverhaal.
  Koning 1: Je bent een echte ezel, je begrijpt er niets van. Het kerstkind zit echt niet te wachten op goud, wierook en mirre.
  Mijn geschenk voor het kind is mijn geloof in zijn boodschap. Daarom ben ik weggegaan uit mijn land, want ik geloof dat hij het licht is voor de wereld.
  Koning 2: Mijn geschenk voor het kind is mijn hoop dat de droom van vrede op aarde door hem een beetje dichterbij komt en ook door iedereen die luistert naar zijn boodschap.
  Koning 3: Mijn geschenk voor het kind is de liefde, die hij ons heeft voor gedaan toen hij op aarde leefde. Die liefde wil ik ook delen met de mensen om mij heen.
  Os: Ik vind dat heel mooi gezegd. We moeten allemaal graag geschenken krijgen, hoe groter hoe mooier, denken we dan. Maar de mooiste cadeaus die je kunt geven zijn een blije lach, een vriendelijk woord, een helpende hand, een beetje geduld met elkaar. Dat is de boodschap van het kerstkind.

Cantilo˘n: LIED VAN DE HERDER
  Toen ik het kind zag, zag ik in zijn ogen
  kleine lichtjes, lichtjes voor de nacht.
  Voor iedereen die in het donker leeft
  en niets meer om te hopen heeft,
  kan hij een licht zijn, kan hij een licht zijn
  met een onverwachte kracht.

  Refrein:
   Van donker naar licht, van de nacht naar de dag.
   Komt dat echt door dat kind dat ik plotseling zag.

  Toen ik het kind zag, zag ik in zijn ogen kleine vonkjes,
  vonkjes vol vuur.
  Voor iedereen die in de kou komt staan,
  voor wie de vlam is uitgegaan,
  kan hij een vuur zijn, kan hij een vuur zijn,
  warmte voor het koudste vuur. Refrein (2x)
Overweging

  Koningen zonder geschenken, dat kan toch eigenlijk niet. Dat jullie hier in de stal met lege handen staan, is al erg genoeg., maar jullie hebben met Kerstmis toch wel een geschenkje voor jullie pappa's en mamma's? Ook niet? Er worden toch met Kerstmis vaak cadeautjes gegeven, maar jullie hebben niets te geven. Of toch wel.
  Jullie hebben wel geen geschenken maar jullie zijn zelf een geschenk, en een heel groot geschenk vooral voor jullie pappa's en mamma's. Toen jullie geboren zijn, waren ze heel blij met dat geschenk, en dat zijn ze nog steeds. En als ze jullie met je verjaardag of met sinterklaas cadeautjes geven dan is dan vooral om te zeggen dat ze heel blij zijn met jullie, dat jullie voor hen een heel bijzonder geschenk zijn en blijven. En jullie ouders zijn natuurlijk ook een geschenk aan jullie, je hebt dit geschenk niet hoeven/kunnen kopen, je hebt het voor niets gekregen. En juist zoals jullie ouders blij zijn met jullie, zo zijn jullie blij met hen. We vinden dat meestal de gewoonste zaak van de wereld, maar soms is het goed om daar even bij stil te staan.
  Volgens de verhalen brachten de drie koningen geschenken mee voor het kindje dat in Betlehem geboren was. Maar eigenlijk moet je zeggen: dat kind was een geschenk aan ons, een heel kostbaar geschenk dat God ons gegeven heeft, iets waar we heel blij en dankbaar om moeten zijn.
  En de boodschap van Kerstmis is niet: geef mekaar veel cadeautjes, maar wees een geschenk voor elkaar, gewoon door er te zijn, gewoon door fijne en goede dingen met elkaar te doen, zodat we blij zijn met elkaar, dat we het fijn vinden om bij elkaar te zijn. Dat we hier allemaal bij elkaar zijn in deze kerk om samen Kerstmis te vieren, moet ook een teken zijn dat we blij zijn met elkaar.
  Cadeautjes geven en cadeautjes krijgen is natuurlijk altijd leuk, maar veel belangrijker is het om zelf een geschenk te zijn aan elkaar, door zo te leven dat anderen blij zijn met je. Moge dat werkelijkheid worden niet alleen met deze kerstdagen maar alle dagen van het jaar. Moge zo ons kerstfeest zalig zijn.

Geloofsbelijdenis
  Ik geloof dat God die zoveel van mensen houdt,
  met ons wilde meegaan door het leven van elke dag
  in Zijn Zoon, het Kind van Bethlehem.
  Ik geloof in dat Kind van vrede, Licht van de wereld.
  Ik geloof dat sinds de geboorte van Jezus
  alle mensen zusters en broeders zijn van elkaar;
  kinderen van God.
  Ik geloof in Zijn leven voor alle mensen,
  waardoor Hij licht bracht bij hen die in het duister leven.
  Ik geloof dat wij het Licht van Kerstmis kunnen laten schijnen.
  Ik geloof in een kerstfeest, elk jaar opnieuw,
  en daarom in een wereld van vrede, vreugde en liefde. Amen.
Voorbede
  We steken een kaars aan en bidden om licht
  voor alle kinderen die geboren worden in bittere armoede,
  die niet naar school kunnen of naar een dokter als ze ziek zijn.

  We steken een kaars aan en bidden om licht
  voor alle mensen die erg ziek zijn of gehandicapt
  die met deze kerstdagen niet thuis kunnen zijn,
  maar in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven.

  We steken een kaars aan en bidden om licht
  voor alle mensen die met deze feestdagen vergeten worden,
  die nergens terecht kunnen, nergens echt welkom zijn,
  voor hen die eenzaam en alleen thuis zitten.

  We steken een kaars aan en bidden om licht
  voor alle slachtoffers van oorlog en geweld,
  voor alle kinderen die verweesd achterblijven,
  voor hen die dagelijks in angst leven.

  We steken een kaars aan en bidden om licht,
  om wederzijds respect voor alle minderheden in ons land,
  voor hen die niet de kans krijgen echt in te burgeren
  en zo steeds buiten de gemeenschap blijven staan.

  We steken een kaars aan en bidden om licht
  overal waar mensen als vreemden langs elkaar heenlopen,
  overal waar de samenleving verhardt en verwildert,
  waar ego´sme mensen blind maakt voor de medemens.

  We steken een kaars aan en bidden om licht,
  om een goede toekomst voor onze parochiegemeenschap,
  die in het komende jaar voor ingrijpende veranderingen staat,
  en zich nu onzeker voelt door de komende reorganisatie.

Offerande: Drumshowband van het St. Theobaldusgilde

Tafelgebed
  Pr. Kijk naar het Kind in de kribbe.
  Kijk naar Hem en zie de kracht van het kleine.
  Kijk naar Hem, zo geboren, zo geleefd, zo gestorven.
  Kijk naar Hem, zegt U, God onze Vader,
  want zo moet het ook met ons gaan.

  Al. Toen al was er voor Hem geen plaats in de herberg.
  Toen al anders verwacht, een vuile stal, een voederbak.
  Geen paleis, geen pracht en praal, geen grote stad.
  Toen al gewantrouwd door de groten.
  Toen al in de kou gezet door mensen met een hart van steen.

  Pr. Toen al vriend van de kleinen,
  licht voor mensen die niet meetellen,
  hoop voor hen die altijd moeten zwijgen en knikken.
  Wie de grootste wil zijn, moet dienaar zijn van allen,
  dat woord van Hem mogen we ook vandaag niet vergeten.
  Hoezeer Hij zelf dienaar was en zichzelf wegcijferde,
  toonde Hij op die laatste avond van zijn leven,
  toen Hij brood nam, het brak en deelde met zijn leerlingen terwijl Hij zei:
  Neemt en eet hiervan, jullie allemaal,
  want dit is mijn leven, mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt.
  Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed.
  Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:
  Neemt deze beker en drinkt hier allemaal uit,
  want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond,
  dit is mijn leven, mijn bloed dat voor jullie en alle mensen wordt vergoten
  tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.
  Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

  Al. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
  verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.

  Pr. Wij danken u, God onze Vader, voor het levensverhaal
  van Jezus van kribbe tot kruis:
  hoe Hij opgekomen is voor allen,
  die klein en weerloos door het leven gaan,
  hoe Hij zieken en zondaars heeft opgenomen in zijn liefde,
  hoe Hij leven gaf, eindeloos, door zelf te sterven op het kruis.

  Al. God onze Vader, U die er altijd bent en ons bemoedigt,
  wij danken U voor Jezus, het kind van Betlehem.
  Hij was uw Woord, uw Stem in de wereld,
  uw Hart op onze aarde.
  Wij danken U omdat Hij trouw bleef aan U en aan ons,
  en bereid was zijn leven daarvoor te offeren.

  Pr. Ja, God, wij danken U voor Jezus, uw Zoon op aarde,
  midden onder ons mens geworden en het leven met ons gedeeld.
  Zo willen wij nu ook doen:
  elkaars zorgen en verdriet, hoop en vreugde delen.
  Zo willen wij proberen sterren van vrede te zijn,
  die tonen dat het kan: Kerstmis hier en nu.
  Vrees niet, hier gebeurt blijde boodschap,
  iedere dag opnieuw beginnen en vrede om ons heen zaaien.
  Daarom delen wij Jezus' woord en breken hier het brood.
  Ja, laten we kijken naar het Kind in de kribbe.
  Laten we kijken naar Hem
  en het gebed bidden dat Hij ons geleerd heeft.

  Al. Onze Vader, die in de hemel zijt, . . . .

  Pr. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, van alle duisternis
  die over ons en alle anderen kan neerdalen.
  Geef vrede in onze dagen, vrede met U en vrede met elkaar,
  omwille van de geboorte van Jezus, Messias, uw Zoon.

  Al. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid
  in eeuwigheid. Amen.

Vredewens

Uitnodiging tot de communie

Communie: St. Theobaldusgilde

Cantilo˘n: FELIZ NAVIDAD
  Feliz navidad, Feliz navidad,
  Feliz navidad, prosperos anno felicitat.
  Feliz navidad, Feliz navidad,
  Feliz navidad, prosperos anno felicitat.

  I wanna wish you a merry Christmas,
  I wanna wish you a merry Christmas,
  I wanna wish you a merry Christmas,
  from the bottom of my heart.

  Feliz navidad, Feliz navidad,
  Feliz navidad, prosperos anno felicitat.
  Feliz navidad, Feliz navidad,
  Feliz navidad, prosperos anno felicitat.

  Wij wensen allen een zalig kerstfeest.
  Wij wensen allen een zalig kerstfeest.
  Wij wensen allen een zalig kerstfeest
  en een heel gelukkig Nieuwjaar.

  Feliz navidad, Feliz navidad,
  Feliz navidad, prosperos anno felicitat.
  Feliz navidad, Feliz navidad,
  Feliz navidad, prosperos anno felicitat.

  Wij wensen allen een zalig kerstfeest.
  Wij wensen allen een zalig kerstfeest.
  Wij wensen allen een zalig kerstfeest
  en een heel gelukkig Nieuwjaar.
Slottekst

  Ezel: De os en ik zijn best een beetje trots. In elke kerststal zijn we te vinden, we zijn beroemd. Bij de komst van het kerstkind stonden we eerste rang en bovendien hadden we een heel belangrijke taak: met onze warme adem moesten we de stal een beetje op temperatuur houden. Zo'n klein kindje moet je warm houden.
  Os: Dat moeten jullie ook allemaal doen: het kindje warm houden. Hier in de kerk is het best lekker warm, maar buiten zijn er mensen die het soms koud hebben. Sommigen zijn heel eenzaam, anderen heel verdrietig, weer anderen zijn ziek en gebrekkig. En dan is het belangrijk dat wij ze een beetje warmte geven.
  Koning 1: Wij wensen dat alle mensen hier in de kerk voor elkaar een beetje licht en warmte zijn, ook straks als ze weer thuis zijn.
  Koning 2: Beste mensen in Huize Lo˘n, bedankt dat we even in jullie lekker warme kapel mochten verblijven. Ik wens jullie ook veel licht en warmte toe, samen met elkaar. Zalig kerstfeest.
  Koning 3: Ik wens veel warmte en licht voor alle mensen die via de televisie deze viering met ons hebben meegemaakt. Ik hoop dat jullie allemaal heel fijne kerstdagen zullen hebben.

Afsluiting en zegen

Slotlied: EER ZIJ GOD IN ONZE DAGEN

Tekst op de achterkant:
  Kerstmis vieren is meer dan anders dankbaar zijn
  om Jezus' geboorte die Gods grootste zegen voor onze wereld werd.
  Kerstmis vieren is meer dan anders licht en vrede brengen:
  nabije mensen wat gelukkiger maken, elke dag opnieuw.
  Kerstmis vieren is meer dan anders licht en vrede brengen:
  hart hebben voor wie zich verlaten voelt.
  Kerstmis vieren is meer dan anders licht en vrede brengen:
  het verdriet verzachten van wie telkens weer verliest.
  Kerstmis vieren is meer dan anders licht en vrede brengen:
  door onze trouw aan elkaar laten wij blijken dat God ons niet verlaat.