Kerstviering - Gezinsviering 2008

Vooraf: Drumshowband van het St. Theobaldusgilde

Openingslied: KOMT ALLEN TEZAMEN
  Komt allen tezamen, onder 't sterren blinken,
  Een lied moet weerklinken voor Bethlehem.
  Christus geboren, zingen d'engelen koren.

  Komt laten wij aanbidden, Komt laten wij aanbidden,
  Komt laten wij aanbidden, onze Heer.

Verwelkoming

Aansteken van de kaarsen
  Ik droom van het licht,
  van mensen met een blij gezicht,
  die veel mooie dingen zien in het leven
  en ook elkaar veel vreugde geven.
  Voor hen steek ik de eerste kaars aan,
  om juist als zij blij door het leven te gaan.

  Ik droom van het licht,
  van mensen die moedig en doelgericht
  het donker proberen te verdrijven;
  zo zijn ze voor velen een lichtje in levende lijve.
  Voor hen steek ik de tweede kaars aan,
  om ook zelf aan de kant van de zwakken te staan.

  Ik droom van het licht,
  van mensen die hun hele gewicht
  in de strijd tegen het kwade duister gooien,
  voor hen die het alleen niet kunnen rooien.
  Voor hen steek ik de derde kaars aan,
  om ook zelf die weg van liefde te gaan.

  Ik droom van het licht
  van mensen die niet zijn gezwicht
  voor de mode en de schone schijn van dingen,
  en niet de weg van de minste weerstand gingen.
  Voor hen steek ik de vierde kaars aan
  om ook zelf stevig in mijn schoenen te staan.

  Ik droom van het licht,
  van een Kind dat in een voederbak ligt;
  Hij wijst de weg naar een wereld van vrede.
  Redder en Verlosser noemen wij Hem met reden.
  Voor Hem steek ik de laatste kaars aan,
  dat ook ik in zijn voetspoor zal gaan.
Cantilo˘n: We steken een kaars aan.
  God, het is wel eens donker om ons heen.
  We voelen ons verdrietig en soms alleen.
  Soms zijn we ziek, we voelen ons niet goed.
  Bent u er dan, bent u erbij?
  Maakt u ons weer een beetje blij?
  Geeft u ons dan weer moed?

  We steken een kaars aan.
  Dat licht brengt ons bij u,
  Want u lijkt op dat warme licht.
  Er komt een gloed op ons gezicht.
  't Wordt fijner met elkaar.

  We steken een kaars aan.
  Dat licht brengt ons bij u.
  Dat licht zegt wat ik zeggen wil.
  We worden samen even stil.
  't Wordt fijner met elkaar.

  Want, u lijkt op dat warme licht.
  Er komt een gloed op ons gezicht.
  't Wordt fijner met elkaar.
Kerstverhaal
  Lukas: Goede avond, dames en heren. Ik zal me eerst even voorstellen: Ik ben Lukas, verslaggever bij de Blos, dat staat voor Betlehems Lokale Omroep Stichting. Betlehem staat deze dagen in het middelpunt van de belangstelling.
  Er is hier een grote happening gaande, getiteld: Betlehem Buitengewoon. Er worden heel veel mensen verwacht die naar dit gebeuren komen kijken. Hier naast mij staat Jokanja, en zij is de voorzitster van Betlehem Buitengewoon. Jokanja, kunt u onze luisteraars vertellen wat er vandaag precies te gebeuren staat?

  Jokanja: We hebben twee bijzondere dingen te vieren. Op de eerste plaats vieren we de komst van een kind. Nu zul je zeggen: wat is er zo bijzonder aan dit kind, er komen elke dag wel kinderen ter wereld. Het kind dat vandaag komt is een afstammeling van koning David. Die kwam immers ook uit Betlehem.

  Lukas: Dus komt er hier een nieuwe koning. Dat is cool. Ik zie het al voor me: allemaal deftige lui, hofmeesters en lakeien en soldaten. Dat wordt iets geweldigs.

  Jokanja: Nee, dat heb je mis. Het kind dat komt is van arme ouders, die helemaal uit Nazaret hiernaar toe gekomen zijn voor de volkstelling. Er was voor hen geen plaats in de herberg, maar ze hebben een plekje gevonden in een oude schaapsstal.

  Lukas: In een oude schaapstal. Dat past toch helemaal niet bij een koningskind. Dat hoort in een paleis thuis.

  Jokanja: Nee, Lukas, dat heb je mis. Dit koningskind hoort thuis bij gewone eenvoudige mensen. In hen kan zijn licht schijnen voor iedereen.

  Lukas: Bij gewone mensen. Dan zijn ze op het goede adres. Bij de schaapstal zijn herders en dat zijn heel eenvoudige mensen.

  Jokanja: Ik denk dat de herders op dit uur allemaal liggen te slapen, behalve misschien een paar die op de schapen moeten letten. Maar het moment is aangebroken dat zij het grote nieuws gaan horen.
Zang: DE HERDERTJES LAGEN BIJ NACHTE
  De herdertjes lagen bij nachte
  Ze lagen bij nacht in 't veld
  Ze hielden vol trouwe de wachte
  Ze hadden hun schaapjes geteld
  Daar hoorden zij engelen zingen
  Hun liederen vloeiend en klaar
  De herders naar Bethlehem gingen
  't Liep tegen 't nieuwe jaar.

  Toen zij er te Bethlehem kwamen
  Daar schoten drie stralen dooreen
  Een straal van omhoog zij vernamen
  Een straal op 't kribje benee'
  Toen vlamd' er een straal uit hun ogen
  En viel op 't kindeke neer
  Zij stonden tot schreiends bewogen
  En knielden bij Jezus neer.

  Ach kindje, ach kindje, dat heden
  In 't nederig stalletje kwaamt
  Ach, laat ons uw paden betreden
  Want gij hebt de wereld beschaamd
  Gij kwaamt om de wereld te winnen
  De machtigste vijand te slaan
  De kracht uwer liefde van binnen
  Kan wereld noch hel weerstaan.
vervolg kerstverhaal
  Engel: Herders, wordt wakker. Ik heb een blijde boodschap voor jullie. Er is bij jullie een kind geboren. Hij krijgt de naam Jezus en wordt redder van de wereld genoemd. Dit is het kind waar profeten lang geleden al over gesproken hebben. In Hem laat God zijn gezicht zien, een gezicht van liefde. Ga kijken naar dit kind en breng eer aan God in den hoge.

  Lukas: Dames en heren, we zijn hier getuige van een heel wonderlijk gebeuren: Een vader en moeder met hun kind zijn hier het middelpunt van het feest en van alle kanten komen herders naar de stal en bij het kind gekomen gaan zij spontaan op de knieŰn. Je kunt zien dat ze helemaal onder de indruk zijn van dit kind.
  Een van de herders gaat een gedichtje lezen voor het kind. Laten we allemaal even meeluisteren.

  Herder: We gaan kerstfeest vieren met lampjes in de bomen
  maar waar het echt om gaat is het Kind dat in de wereld is gekomen.
  Hij kwam als mens op aarde, voor jou en ook voor mij.
  Als je naar dat Kindje kijkt word je o zo blij.
  Hij wil ook in jouw hart wonen en altijd bij je zijn.
  Hij houdt van alle mensen en van alle kinderen, groot en klein.
  Jezus werd geboren in een arme stal.
  Geef Hem ook een plek in jouw hart zodat jouw lichtje voor altijd branden zal.
Cantilo˘n: Er is een kindeke geboren
  Er is een kindeke geboren op aard (2x)
  't Kwam op de aarde voor ons allemaal (2x)

  't Kwam op de aarde en 't had er geen huis (2x)
  't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn kruis (2x)

  Er is een kindeke geboren in 't stro (2x)
  't lag in een kribbe bedekt met wat hooi (2x)

  't Kwam op de aarde voor ons allegaar (2x)
  En 't wenst ons allen een zalig nieuwjaar (2x)
Vervolg kerstverhaal
  Lukas: Ik ga nog even naar de voorzitster van Betlehem Buitengewoon. U zei dat er twee bijzondere dingen te vieren zijn. Het koningskind is gekomen. Wat is het andere?

  Jokanja: Er arriveert zo dadelijk een groepje koningen om dit kind te eren. Ze hebben in het Oosten een ster gezien en precies een week geleden zijn ze op weg gegaan van Lourd in het oosten om vandaag hier in Betlehem te arriveren.

  Lukas: Hoe komen ze hier? Op de fiets? Dan zullen ze wel zadel-pijn hebben na zo'n lange tocht.

  Jokanja: Nee, koningen fietsen niet. Die rijden op kamelen. Maar ik heb me laten vertellen dat je ook op kamelen flinke zadelpijn kunt krijgen. Ze hebben nu geslapen in de herberg de Loonse Hoven en als het goed is moeten ze nu toch gauw weer hun kamelen bestijgen om naar hier te komen. Anders klopt ons tijdschema niet meer.

   In de kapel van Huize Lo˘n bevinden zich vijf koningen en een sterdrager

  Marcus: Dames en heren, ik ben Marcus, ook verslaggever van de Blos. Ik bevind me op dit ogenblik in de herberg de Loonse Hoven. Ik zie hier vijf koningen die hier wat zitten te suffen. Je kunt zien dat ze erg moe zijn.
  O wat gebeurt er nu? Er komt iemand binnen met een ster en die roept: opstaan allemaal, spring op je kamelen en rij zo vlug als je kan naar Betlehem.
  Ik zie dat drie koningen meteen opstaan en hun kronen op zetten, maar twee blijven zitten. O, wat gebeurt er nu: De drie koningen proberen de twee anderen ook wakker te krijgen maar die willen er niets van weten. Een wijst op zijn zitvlak. Ik denk dat hij zoveel zadelpijn heeft, dat hij geen zin meer heeft in het laatste stuk van de reis. Daar gaan de drie koningen in galop op weg en de twee blijven hier achter.

  Lukas: Dank je wel Marcus voor jouw verslag daar uit de Loonse Hoven. Wat daar gebeurde is misschien wel heel symbolisch. Veel mensen komen naar het kind van Betlehem om het te eren, maar er zijn er ook die daar geen behoefte aan hebben en daarom liever thuis blijven.
  Terwijl wij wachten op de komst van de drie koningen zouden we de klokken kunnen luiden, maar dan kan ik me niet meer verstaanbaar maken.
  Daarom wil ik een van de herders vragen nog een gedichtje voor te lezen.

  Herder Als je het kind in de kribbe genoeg gezien hebt,
  ga dan niet zomaar weer je eigen weg.
  Maak eerst zijn ogen tot jouw ogen,
  zijn oren tot jouw oren,
  en zijn mond tot jouw mond.
  Maak zijn handen tot jouw handen
  zijn glimlach tot de jouwe
  en zijn groet tot jouw groet.
  Dan zie je in ieder mens je broer, je zus,
  Als je hun tranen droogt en hun vreugde deelt,
  dan is dit kind ook in jou geboren.
Cantilo˘n: HET CARILLON
  De klanken van het klokkenspel
  die dwarrelen omlaag.
  De tonen dansen in het rond
  en dalen neer tot op de grond.
  Een kerstlied klinkt door heel de stad
  en zonder woorden hoor je
  dat het Kerstkind is geboren.

  Klokken, klokken (2x),
  klokken in de toren.
  Laat het ons maar horen!
  Roep het ons van de daken!
  Roep het luid en blij:
  God is in ons midden
  en de vrede is dichtbij!

  Wie luistert naar het klokkenspel
  Kijkt eventjes omhoog.
  Die voelt zich even opgetild
  door wat er uit de toren trilt.
  Het doet je wat en je wordt stil
  van wat dat liedje zeggen wil,
  dat Jezus is geboren.

  Klokken, klokken (2x),
  klokken in de toren.
  Laat het ons maar horen!
  Roep het van de daken!
  Roep het luid en blij:
  God is in ons midden
  en de vrede is dichtbij!
Vervolg kerstverhaal
  Burgemeester: Als burgemeester van Betlehem wil ik u allen van harte welkom heten. Op de eerste plaats het kind met zijn vader en moeder. Ik vind het een grote eer om deze afstammeling van David in ons midden te mogen begroeten. Moge hij vrede brengen aan Joden en Palestijnen, aan christenen en moslims, aan iedereen.
  Op de tweede plaats heet ik de herders welkom die hier rond het kind zitten als een soort erewacht. Zij waren uitverkoren om het eerst dit kind te ontmoeten.
  En last but not least: welkom aan de koningen die een lange reis achter de rug hebben. Het is fijn dat we hier allemaal samen zijn om dit te vieren, groot en klein. Voor dit kind zijn alle mensen gelijk.
  HÚ, jongeman, wat is er. Wil je ook wat zeggen.

  Herder: Ja ik wil graag een gebedje zeggen.
  Ik bid voor de koningen en voor alle andere rijke mensen.
  Ze krijgen vaak de schuld en dat komt omdat zij
  in plaats van een pet een kroon op hun hoofd hebben.
  Hier hoeven ze niet bang te zijn, hier zijn ze welkom.
  Ze hoeven alleen hun kroon maar af te zetten,
  dan is alles goed, dan gaan we samen naar de stal.

  Ik bid voor de herders en voor alle andere arme mensen.
  Ze krijgen vaak de schuld en dat komt omdat zij
  in plaats van een kroon een pet op hun hoofd hebben.
  Hier hoeven ze niet bang te zijn, hier zijn ze welkom.
  Ze hoeven alleen hun pet maar af te zetten,
  dan is alles goed, dan gaan we samen naar de stal.

  Lukas: Dames en heren. Hier gebeurt vanavond iets heel wonderbaarlijks. De koningen hebben hun kroon afgezet en de herders hun pet. En nu geven koningen hun kroon aan de herders en die hun pet aan de koningen. Dit is een prachtige onderstreping van het feit dat voor dit kind alle mensen gelijk zijn. Dit is echt Betlehem Buitengewoon. Of misschien moet je zeggen: Betlehem Gewoon. Wat hier gebeurt zou gewoon moeten zijn overal waar mensen het kind van Betlehem willen ontmoeten. Dan is hij voor iedereen een heldere ster die de weg wijst door het leven.
Cantilo˘n: OP WEG NAAR HET LICHT
  Sterren in de nacht!!
  Die flonkerende lichtjes vertellen een verhaal.
  Wat staat er in de sterren? Wat belooft dat allemaal?
  Vrede op aarde? Eind aan geweld?
  De wijzen zoeken een geheim dat de hemel hen vertelt.

  Want kijk, Daar aan de hemel, tussen al die sterren in.
  Staat opeens een heel bijzondere
  Waard om te bewonderen.
  Wijst dat op een nieuw begin.

  Sterren in de nacht!!
  De wijzen uit het oosten zien meer dan licht alleen.
  Ze komen in beweging, Maar waar brengt dat licht hen heen?
  Vrede op aarde? Eind aan geweld?
  De wijzen zoeken een geheim dat de hemel hen vertelt.

  Want kijk, Daar aan de hemel, gaat die ene ster hen voor.
  En de wijzen trekken in de nacht
  Aangewakkerd, onverwacht
  Ook voor ons een lichtend spoor.

  Sterren in de nacht!! Sterren in de nacht!!
Overweging
  U ziet hier vooraan Maria en Jozef en het kindje Jezus, een heel oud en vertrouwd beeld in onze christelijke traditie. Maar er is hier wel een probleem. Het kindje Jezus hier is een meisje en dat klopt helemaal niet met onze christelijke traditie. Die is eigenlijk een beetje vrouwonvriendelijk.
  De kerk is toch voornamelijk een mannenwereld, alle leidinggevende figuren zijn mannen, paus, bisschoppen, priesters, allemaal functies die een vrouw niet kan bekleden. De enige vrouw die een heel hoge plaats heeft gekregen in de kerk, is Maria omdat zij de moeder van Jezus is.
  Nu denk ik dat het helemaal niet belangrijk is of het kind van Betlehem een jongen of een meisje was, of de latere profeet van Nazaret een mannelijk of vrouwelijk was. Of de getuigen van zijn boodschap in onze tijd mannen of vrouwen zijn. In het licht van die boodschap moet je zeggen: alle mensen zijn gelijk, man en vrouw, blank en zwart, katholiek en Moslim. In wezen zijn we gelijk en moeten we als gelijken met elkaar omgaan, als gelijken elkaar respecteren. als gelijken elkaar helpen en bijstaan. In deze dagen zingen we van vrede op aarde, van licht voor alle mensen, maar dat begint als we onszelf niet belangrijker vinden dan anderen. Dan is het belangrijk, zoals we zojuist in het kerstverhaal hoorden, dat koningen hun kroon afzetten en herders hun pet.
  We kijken naar het kerstkind, een jongen of een meisje, dat maakt niet uit we zien een klein en kwetsbaar kind en of we willen of niet: we zijn allemaal maar kleine kwetsbare mensen. Dat vergeten we zeker in deze tijd maar al te vaak, we verbeelden ons vaak heel wat te zijn, heel wat te kunnen. En tot op zekere hoogte kunnen we tegenwoordig ook enorm veel, ten goede maar ook ten kwade. Tegelijk is dat allemaal maar heel betrekkelijk. Het is goed dat te beseffen, niet om een soort minderwaardigheidscomplex te kweken, maar wel om je niet te gemakkelijk boven anderen verheven te voelen.
  In het kleine vindt je het wonder van het leven, in een kind, een jongen of een meisje, dat maakt niet uit, in een volwassene die zich toch klein durven voelen, overal waar mensen oog en hart hebben voor het kleine, daar kan de zon van Gods liefde zichtbaar worden. Moge dat licht zichtbaar en tastbaar worden in deze viering, in onze gemeenschap, deze dagen en altijd door. Moge zo het vieren van Kerstmis een zegen voor ons worden.
Voorbede
  Ik bid voor alle mensen die in het donker zitten,
  die bang zijn, die alleen zijn of verdrietig,
  dat er mensen zijn die licht voor hen zijn.

  Ik bid voor alle mensen die denken dat ze voornaam zijn,
  voor allen die de baas spelen over anderen,
  dat zij hun kronen afzetten en zich klein durven voelen.

  Ik bid voor alle gewone kleine mensen,
  die niet opvallen maar toch heel groot zijn
  omdat zij heel veel over hebben voor anderen.

  Ik bid voor alle kinderen in de wereld,
  voor de kinderen die geen ouders meer hebben,
  die honger lijden en verdrietig zijn,
  dat we engelen van mensen zijn die hen helpen.

  Intenties

Offerande: gilde

  De twee koningen die in Huize Lo˘n achtgebleven zijn komen nu in beweging om ook naar de kerk te gaan. Ze spreken eerst de aanwezigen toe.

   Koning 4: Beste mensen, wij willen hier niet achterblijven,
   daarvoor zijn we nog veel te jong.
   We hebben weer wat fut in onze lijven,
   daarom wagen we nu de laatste sprong.
   Ook wij gaan naar nu naar de stal
   om de pasgeboren baby te vereren,
   het kind dat iedereen vrede geven zal,
   en ons de goede weg zal leren.

   Koning 5: Beste mensen, hier in de kapel bij elkaar,
   een zalig kerstfeest is wat wij wensen,
   en ook alvast een gelukkig Nieuwjaar,
   met vrede in de wereld voor alle mensen.
   Laten we allemaal lichtjes zijn voor elkaar,
   met veel goede zin en blije gezichten,
   dan maken we samen het kerstfeest waar,
   en zal het kerstkind ons allen verlichten.

Tafelgebed
  Pr. Kijk naar het Kind in de kribbe.
  Kijk naar Hem, zegt U, God onze Vader,
  ook al is het anders dan je dacht.
  Kijk naar Hem en zie de kracht van het kleine.
  Kijk naar Hem, zo geboren, zo geleefd, zo gestorven.
  Kijk naar Hem, zegt U, God onze Vader,
  want zo moet het ook met ons gaan.

  Al. Toen al was er voor Hem geen plaats in de herberg.
  Toen al anders verwacht, een vuile stal, een voederbak.
  Geen paleis, geen pracht en praal, geen grote stad.
  Toen al gewantrouwd door de groten.
  Toen al in de kou gezet door mensen
  met een hart van steen.

  Pr. Toen al vriend van de kleinen,
  licht voor mensen die niet meetellen,
  hoop voor hen die altijd moeten zwijgen en knikken.
  Wie de grootste wil zijn, moet dienaar zijn van allen,
  dat woord van Hem mogen we ook vandaag niet vergeten.
  Hoezeer Hij zelf dienaar was en zichzelf wegcijferde
  toonde Hij op die laatste avond van zijn leven
  toen Hij brood nam, het brak en deelde met zijn leerlingen
  terwijl Hij zei: Neemt en eet hiervan, jullie allemaal,
  want dit is mijn leven, mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt.

  Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed.
  Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:
  Neemt deze beker en drinkt hier allemaal uit,
  want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond,
  dit is mijn leven, mijn bloed dat voor jullie en alle mensen
  wordt vergoten tot vergeving van de zonden.
  Blijft dit doen om mij te gedenken.

  Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

  Al. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
  verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.

  Pr. Wij danken u, God onze Vader,
  voor het levensverhaal van Jezus van kribbe tot kruis:
  hoe Hij opgekomen is voor allen
  die klein en weerloos door het leven gaan,
  hoe Hij zieken en zondaars heeft opgenomen in zijn liefde,
  hoe Hij leven gaf, eindeloos,
  door zelf te sterven op het kruis.

  Al. God onze Vader, U die er altijd bent en ons bemoedigt,
  wij danken U voor Jezus, het kind van Betlehem
  Hij was uw Woord, uw Stem in de wereld,
  uw Hart op onze aarde.
  Wij danken U omdat Hij trouw bleef aan U en aan ons,
  en bereid was zijn leven daarvoor te offeren.

  Pr. Ja, God, wij danken U voor Jezus, uw Zoon op aarde,
  midden onder ons mens geworden en het leven met ons gedeeld.
  Zo willen wij nu ook doen:
  elkaars zorgen en verdriet, hoop en vreugde delen.
  Zo willen wij proberen sterren van vrede te zijn,
  die tonen dat het kan: Kerstmis hier en nu.
  Vrees niet, hier gebeurt blijde boodschap,
  iedere dag opnieuw beginnen en vrede om ons heen zaaien.
  Daarom delen wij Jezus' woord en breken hier het brood.
  Ja, laten we kijken naar het Kind in de kribbe.
  Laten we kijken naar Hem
  en het gebed bidden dat Hij ons geleerd heeft.

  Al. Onze Vader, die in de hemel zijt, . . . .

  Pr. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, van alle duisternis
  die over ons en alle anderen kan neerdalen.
  Geef vrede in onze dagen, vrede met U en vrede met elkaar,
  omwille van de geboorte van Jezus, Messias, uw Zoon.

  Al. Want van U is het koninkrijk, en de kracht
  en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Uitnodiging tot de communie

Communie: St Theobaldusgilde

Cantilo˘n: Ze zeggen
  Ze zeggen:
  Kerstfeest is een feest van vrede.
  Ze zeggen:
  Kerstfeest is een feest van licht.
  Hoe blijft die boodschap overeind?
  Ik zie dat oorlog nooit verdwijnt
  En dat de aarde onder 't donker zwicht.

  Ze zeggen:
  Kerstfeest is een feest van leven.
  Ze zeggen:
  Kerstfeest is een feest van 't kind.
  het is een mooi verhaal dat gaat.
  Ik zie dat dood gewoon bestaat
  En dat het grote van het kleine wint.

  Wat moet ik geloven?
  Dat van dat kleine Kind?
  Ik zie toch met mijn eigen ogen,
  Dat de wereld wordt bedrogen.
  Of ben ik blind?

  Hoe moet ik geloven
  Dat hoop het nooit verliest?
  Of moet ik tegen beter weten
  Toch dat kerstkind niet vergeten
  Dat voor mij kiest?

  Blijf zeggen:
  Kerstfeest is een feest van vrede.
  Blijf zeggen:
  Kerstfeest is een feest van 't kind.
  Herhaal de woorden zin voor zin
  En roep ze tegen alles in.
  Blijf zeggen dat het licht van kerstfeest wint.
Slottekst
  Herder: Het kind van Kerstmis zal de Goede Herder genoemd worden,
  want hij houdt van alle mensen, niet alleen van zieke en verdrietige mensen,
  maar ook van hen die verkeerd doen.
  Ik hoop dat u en ik ook een beetje goede herders mogen zijn
  voor alle mensen met wie we het leven delen.

  Koning: Het kind van Kerstmis zal Koning genoemd worden,
  geen koning met macht en pracht, maar een koning in dienstbaarheid aan de mensen.
  Ik hoop dat u en ik ook een beetje koningen mogen zijn,
  maar wel zoals Jezus dat was.

  Jokanja: Dit was de viering van Betlehem Buitengewoon,
  dat wonderlijke feest van eerbied voor het leven, van groot zijn in het kleine.
  Ik hoop dat u en ik dit feest nooit gewoon zullen vinden,
  ook al vieren we het elk jaar opnieuw.
Cantilo˘n: WIJ WENSEN U VROLIJK KERSTFEEST
  Wij wensen u vrolijk Kerstfeest 3x)
  en 'n gelukkig nieuw jaar

  Een vredige tijd, vol licht en jolijt
  En kerstmelodietjes, die raak je niet kwijt

  Wij wensen u vrolijk Kerstfeest (3x)
  en 'n gelukkig nieuw jaar

  Nu even geen smart, maar recht uit het hart,
  veel liefde en warmte en vrede op uw pad

  Wij wensen u vrolijk Kerstfeest (3x)
  en 'n gelukkig nieuw jaar

Afsluiting en zegen

Slotlied: EER ZIJ GOD IN ONZE DAGEN
  Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd,
  mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit.
  Gloria in excelsis Deo. (2x)

  Eer zij God die onze Vader en die onze Koning is.
  Eer zij God die op de aarde naar ons toegekomen is.
  Gloria in excelsis Deo. (2x)