Kerstviering - Gezinsviering 2007

Titel:

  Een kind is ons geboren,
  aan de hemel een ster,
  licht voor alle mensen
Vooraf: Drumshowband St. Theobaldusgilde

Openingslied: DE HERDERTJES LAGEN BIJ NACHTE

Verwelkoming

Aansteken van de kaarsen
  We steken eerst de kerstkaars aan,
  deze kaars hier tussen de bloemen.
  Hij staat voor het kind van Betlehem,
  dat in de wereld kwam als een licht voor alle mensen,
  als een ster aan de hemel die mensen overal vandaan riep
  om op zoek te gaan naar dit kind,
  om te luisteren naar zijn blijde boodschap
  die hij later in zijn leven verkondigde.

  We steken de eerste kaars aan op de kerstkrans
  en deze kaars staat voor grote vreugde,
  want Kerstmis is een feest van de blijheid.
  Er is een kind geboren en in dat kind spreekt God tot ons
  en wijst ons de weg naar een stukje hemel op aarde.
  Deze kaars zegt tegen ons: wees blij,
  en verheug je in dit wonder van nieuw leven.

  We steken de tweede kaars aan en
  die staat voor de oprechtheid en waarachtigheid,
  want Kerstmis is een feest van de eenvoud.
  De herders, mensen zonder aanzien,
  waren immers de eersten om het kind te ontmoeten.
  Deze kaars zegt tegen ons: wees niet zelfgenoegzaam
  en vind jezelf nooit beter dan anderen.

  We steken de derde kaars aan
  en die staat voor harmonie en verbondenheid,
  want Kerstmis is een feest van de vrede.
  Een kind spreekt tot allen die van goede wil zijn,
  en vraagt ook ons hart te hebben voor iedereen.
  Deze kaars zegt tegen ons: voel vandaag zijn vrede in je hart
  en deel die met de anderen.

  We steken de vierde kaars aan
  en die staat voor warmte en geborgenheid,
  want Kerstmis is een feest van de liefde.
  We vieren de liefde van de moeder en van het kind,
  de liefde van de ouders voor elkaar,
  de liefde van jonge mensen die elkaar graag zien.
  Deze kaars zegt tegen ons: geef elkaar licht en warmte,
  een glimlach, een schouderklopje, een bemoedigend woord,
  zo moeilijk is dat nu ook weer niet.
Cantiloon: WE ZOEKEN EEN STER
  Het is zo donker om ons heen.
  Er is zoveel verdriet,
  van jou, van mij, van hem, van haar.
  De schaduw valt dan hier, dan daar
  en komt soms heel dichtbij.

  We zoeken een ster, een lichtpunt van ver,
  wat glans en wat gloed om ons heen.

  Het is zo kil in ons bestaan.
  De wereld is zo koud,
  voor jou, voor mij, voor hem, voor haar.
  Je huivert en je staat daar maar.
  Je hoort er vaak niet bij.

  We zoeken een ster, een lichtpunt van ver,
  wat glans en wat gloed om ons heen.

  Het is zo leeg in ons bestaan.
  De wereld draait maar door,
  met jou, met mij, met hem, met haar.
  Wij kijken even naar elkaar
  wn gaan elkaar voorbij.

  We zoeken een ster, een lichtpunt van ver,
  Wat glans en wat gloed om ons heen.
Kerstverhaal
  Verteller:
  Het is weer Kerstmis. We vieren dat Maria en Jozef een kindje kregen. Dat verhaal kennen jullie allemaal wel. Ze moesten naar Betlehem vanwege de volkstelling. Dat was geen lolletje, zeker niet voor Maria met haar dikke buik, want het kindje kon elke dag geboren worden. Gelukkig had Jozef een ezeltje en kon Maria daarop zitten, anders was de reis veel te zwaar geweest voor haar.
  En toen ze in Betlehem kwamen, hadden ze pech. Er was nergens een goed plekje voor hen. Alles zat vol met mensen die voor de volkstelling gekomen waren. Overal waar ze aanklopten, keken de mensen met medelijden naar Maria, maar ja, vol is vol.
  Pas tegen de avond zei een boer tegen hen: in huis heb ik geen plek voor jullie maar jullie kunnen wel naar de schaapstal daar. Daar bij de schapen is het lekker warm. Dat is in elk geval beter dan in het open veld.
  En daar in die stal is toen het kindje van Maria en Jozef geboren. Eerst was het overal heel rustig, echt een stille nacht. Maar toen kwamen er van verschillende kanten herders aangelopen. Ze wilden de pasgeboren baby bezoeken. Ze vertelden dat ze een boodschap van een engel hadden gehad dat dit kindje een heel bijzonder kindje was. En ze vertelden ook dat er een heleboel engelen gezongen hadden van vrede op aarde. Overal straalde er licht. Het was prachtig, zeiden ze. Daarom kwamen ze allemaal om het kindje te zien.

Cantilo˘n: ER IS EEN KINDEKE

Vervolg kerstverhaal:
  Verteller
  Jullie zijn hier gekomen voor de pasgeboren baby. Jullie zijn herders, maar wat doen herders eigenlijk?
  Herder:
  Als herder zorg ik voor mijn schapen,
  dat zij 's nachts rustig kunnen slapen
  en overdag kunnen grazen op het veld.
  Ze worden echt niet door honger gekweld,
  want ik wijs hun de weg naar plekken met gras,
  maar ik houd ze weg van het moeras.
  Daar is het voor de dieren veel te gevaarlijk,
  Zorgen voor de schapen is echt wonderbaarlijk.
  Verteller:
  Als er een kindje geboren is, krijgt het altijd een naam. Jullie hebben ook allemaal een naam gekregen. En namen hebben vaak een betekenis. Het kindje van Maria en Jozef heeft natuurlijk ook een naam gekregen. Ik ga Maria vragen welke naam zij hun kindje gegeven hebben.
  Maria:
  Ons kindje heet Jezus.
  Verteller:
  Dat is een heel bijzondere naam. Weet u ook wat die naam betekent.
  Maria:
  Jezus komt van Jeshoea en dat betekent God redt.
  Verteller:
  God redt. Dat is een heel mooie naam. God redt en helpt vooral door mensen en wel op een heel bijzondere manier door Jezus, die de beloofde messias is.
  Zeg, herder, wat vind jij van die naam?
  Herder:
  Ik heb nooit leren lezen en schrijven,
  en ik zal altijd wel een domme herder blijven.
  Maar ik heb wel geleerd om goed te zijn voor de dieren,
  om vriendelijk te zijn en nooit tegen ze te tieren.
  En ik denk dat het kind dat vannacht is geboren,
  als een grote ster aan de hemel zal gloren.
  Hij zal een goede herder zijn voor alle mensen,
  die vol liefde zal luisteren naar hun wensen.
  Hij zal ons vertellen dat we moeten leven
  door elkander veel warmte en licht te geven.
  Verteller:
  Dat is heel mooi gezegd, herder.
  Dit kindje zal inderdaad een goede herder zijn.
Cantilo˘n: OP WEG NAAR HET LICHT
  Sterren in de nacht!!

  Die flonkerende lichtjes vertellen een verhaal.
  Wat staat er in de sterren? Wat belooft dat allemaal?

  Vrede op aarde? Eind aan geweld?
  De wijzen zoeken een geheim
  dat de hemel hun vertelt.

  Want kijk,Daar aan de hemel,
  tussen al die sterren in,
  staat opeens een heel bijzondere,
  waard om te bewonderen.
  Wijst dat op een nieuw begin.

  Sterren in de nacht!!
  De wijzen uit het oosten
  zien meer dan licht alleen.
  Ze komen in beweging,
  maar waar brengt dat licht hen heen?
  Vrede op aarde? Eind aan geweld?
  De wijzen zoeken een geheim
  dat de hemel hun vertelt.

  Want kijk,
  daar aan de hemel gaat die ene ster hen voor.
  En de wijzen trekken in de nacht,
  aangewakkerd, onverwacht,
  ook voor ons een lichtend spoor.

  Sterren in de nacht!!
  Sterren in de nacht!!
Vervolg kerstverhaal
  Verteller: Hier zitten dan Maria en Jozef. Het heilig gezin zeggen ze vaak. Bij een gezin en familie horen ook opa's en oma's. Die zijn ook altijd heel erg blij als ze een kleinkind krijgen.
  Nu ga ik eens aan Maria en Jozef vragen of Jezus ook een opa en oma heeft. Jozef, leven jouw ouders nog?
  Jozef:
  Nee, die zijn er niet meer, jammer genoeg.
  Verteller:
  En Maria, hoe is het met jouw ouders? Leven ze nog?
  Maria:
  Ja hoor, gelukkig zijn die er nog. Ze zijn niet zo goed ter been meer en ze zitten nu in het bejaardentehuis. Daar zitten nog veel meer opa's en oma's.
  Verteller:
  Weten ze al dat ze opa en oma geworden zijn?
  Maria:
  Nee, we hebben nog geen boodschap kunnen sturen. Het is niet zover weg. Misschien kan er iemand naar hen toe gaan om hun het blijde nieuws te vertellen.
  Verteller:
  Zijn er hier een paar herders, die naar het bejaardentehuis willen gaan. Wie kunnen er hard lopen? Goed, dan gaan jullie nu gauw naar de oma en opa van Jezus. En neem wat geboortekaartjes mee voor de andere opa's en oma's daar.
  Maria, we hadden het straks over namen, maar hoe heten jouw vader en moeder eigenlijk?
  Maria:
  Zij heten Joachim en Anna.
  Verteller:
  Anna's en Hanna's zijn er wel meer, maar Joachim is een heel aparte naam. Weet je ook wat die namen betekenen?
  Maria:
  Joachim betekent: de Heer richt weer op en Anna betekent: God heeft mij begenadigd.
  Verteller:
  Joachim en Anna horen ook echt bij Kerstmis, niet alleen als de oma en opa van Jezus maar ook door hun namen. Jezus betekent God redt en Joachim en Anna betekenen bijna hetzelfde.
  God redt, God helpt, maar daar heeft Hij mensen voor nodig, ook ons. Met Kerstmis kan iedereen mooi praten, maar het moet wel gedaan worden. Vind je ook niet, Jozef?
  Jozef:
  Als het lied van de engelen niet meer wordt gehoord,
  als zijn ster niet meer aan het firmament gloort,
  als iedere herder weer bij zijn kudde is,
  dan begint het echte werk van Kerstmis:
  Wees dan een vriend voor wie eenzaam zijn,
  wees lief voor mensen met een hart vol pijn,
  kies partij voor iemand die niet meetelt,
  troost een mens die door verdriet wordt gekweld.
  Als wij allemaal herders zijn voor elkaar,
  dan maken wij zijn blijde boodschap waar.
  Dan zal mijn zoon altijd een ster aan de hemel zijn,
  dan wordt het leven voor iedereen goed en fijn.
Cantilo˘n: HET CARILLON
  De klanken van het klokkenspel
  die dwarrelen omlaag.
  De tonen dansen in het rond
  en dalen neer tot op de grond.
  Een kerstlied klinkt door heel de stad
  en zonder woorden hoor je dat
  het Kerstkind is geboren.

  Klokken, klokken (2x)
  klokken in de toren.
  Laat het ons maar horen!
  Roep het ons van de daken!
  Roep het luid en blij:
  God is in ons midden
  en de vrede is dichtbij!

  Wie luistert naar het klokkenspel
  Kijkt eventjes omhoog.
  Die voelt zich even opgetild
  door wat er uit de toren trilt.
  Het doet je wat en je wordt stil
  van wat dat liedje zeggen wil,
  dat Jezus is geboren.

  Klokken, klokken (2x)
  Klokken in de toren.
  Laat het ons maar horen!
  Roep het van de daken!
  Roep het luid en blij:
  God is in ons midden
  en de vrede is dichtbij!
Overweging
  God redt, dat is de betekenis van de naam Jezus. God redt, maar Hij steekt zelf geen vinger uit. Dat klinkt natuurlijk wel een beetje gek als ik dat zo zeg, maar er zit wel wat in. God redt, maar Hij doet zelf niets, tenminste daar lijkt het wel heel erg op.. God redt door mensen, die moeten het werk doen.
  Verbeeld je: ik krijg autopech en ik heb veel haast. Ik bid: God help me gauw even, dat ik verder kan. Je kunt dan wel bidden, maar je moet wel wachten tot de wegenwacht komt.
  Verbeeld je dat de winter had doorgezet en dat je kon schaatsen op het Schaartven. Maar dan gebeurt het dat iemand door het ijs zakt. Een heleboel mensen zien het gebeuren maar ze schaatsen gewoon door, want, zo zeggen ze, God redt hem wel. Mooi niet dus. Als niemand van de andere schaatsers een helpende hand biedt, dan is de kans heel groot dat hij verdrinkt.
  Er is een verhaaltje over de watersnoodramp in 1953 in Zeeland. Toen braken de dijken en heel veel mensen zijn toen verdronken. Van een man wordt vertelt dat hij in de dakgoot van zijn huis zat, want het water kwam al tot aan het plafond en de man bad vurig: "God, ik geloof in uw almacht. Kom me alsjeblieft redden".
  Na een uurtje kwam er een roeiboot langs. "Kom maar in het bootje, je kunt er nog net bij". "Nee", zei de man, "ik vertrouw op God, die komt me redden". Het roeibootje ging verder en het water steeg nog hoger. De man klauterde naar de nok van het dak.
  Uren later kwam er een motorboot langs. "Stap maar gauw in". "Niet nodig," zei de man, "Ik vertrouw op God, die komt mij redden."
  Na een hele tijd kwam er een helikopter om de man op te halen, maar weer wilde de man niet mee want God zou hem redden.
  Maar ja, het water kwam nog hoger en de man verdronk. Toen hij voor God verscheen, beklaagde hij zich: "Heer, ik heb zo op U vertrouwd, maar U bent me niet komen redden." "Dat is ook wat moois," zei God. "eerst stuur ik een roeiboot en daarna een motorboot en ook nog een helikopter, en dan verwijt jij me dat ik niets gedaan hem om je te redden."
  We vieren de geboorte van Jezus, God redt betekent zijn naam. God redt, niet door al onze problemen zelf even op te lossen, maar wel door mensen te inspireren om een helpende hand uit te steken.
  Toen Jezus groot geworden was en overal ging preken, zei hij steeds weer: "Jullie moeten elkaar helpen, elkaar redden, Je moet heel veel voor anderen over hebben."
  En zelf probeerde hij te helpen door mensen beter te maken. Jezus deed wonderen, nou dat kunnen we niet, maar we kunnen wel heel veel voor anderen doen.
  Dat is de boodschap van Kerstmis: Geef God de kans te redden en te helpen door jouw handen, door jouw ogen, door jouw oren, door jouw hart, een hart vol liefde voor iedereen Dan komt het kerstkind tot leven in ieder van ons.
  Zalig Kerstfeest.
Geloofsbelijdenis
  Herder:
  Ik geloof in een God die er is voor alle mensen.
  Ik geloof dat het zijn bedoeling is
  dat er vrede en welzijn is voor iedereen.

  Allen
  Ik geloof in een God die licht is,
  die vader en moeder wil zijn voor alle mensen.

  Herder:
  Ik geloof in Jezus, het Kind van Betlehem,
  die iedereen de weg wijst naar Gods licht,
  naar de verbondenheid van alle mensen.

  Allen
  Ik geloof in Jezus' blijde boodschap,
  in zijn goedheid voor kleine en zwakke mensen.

  Herder:
  Ik geloof in Gods Geest die Jezus bezield heeft,
  dat Hij ook ons in beweging houdt
  en ons helpt kinderen van het licht te zijn.

  Allen:
  Ik geloof in de gemeenschap van Jezus' kerk,
  in de verbondenheid tussen alle mensen van goede wil. Amen

Altaar klaarmaken en collecte: Drumshowband

Tafelgebed:
  Pr. De Heer zij met U.
  Al. En met uw geest.
  Pr. Verheft uw hart.
  Al. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
  Pr. Brengen wij dank aan de Heer onze God.
  Al. Hij is onze dankbaarheid waardig.
  Pr. Vader in de hemel, op deze kerstavond willen
  wij U danken, voor uw zoon Jezus.
  Wij vieren blij en vol vreugde zijn geboorte
  in de stal van Betlehem.
  Vandaag merken wij weer hoeveel U van ons houdt.
  Want U wilt heel dicht bij ons zijn.
  Zo klein en hulpeloos. Wij danken U voor dit wonder.
  Wij hebben er geen woorden voor.
  Maar samen met alle mensen zingen wij U ter eer:

  Samenzang:
   Eer zij God in onze dagen,
   eer zij God in deze tijd
   mensen van het welbehagen,
   roept op aarde vrede uit.
   Gloria in excelsis Deo. (2x)

  Pr. Dank, goede God, voor die ene mens, die voorop
  is gegaan, Jezus Christus onze Heer.
  Hij heeft ons geleerd dat het er niet op aankomt
  om de machtigste te zijn, maar om te dienen en te helpen.
  Zelf liet Hij zijn vrienden delen in het geluk van zijn
  eigen leven, toen Hij hen aan tafel bijeen
  riep op de avond voor zijn lijden.
  Toen sprak Hij voor hen de zegebede uit, brak het brood
  en deelde het rond met de woorden:
  Neemt en eet hiervan, jullie allemaal,
  dit is mijn lichaam, mijn leven, voor jullie gegeven.
  Daarna reikte Hij hun de beker over,
  sprak daar de zegenbede over uit en zei:
  Neemt deze beker en drinkt hieruit, jullie allemaal,
  want dit is mijn bloed, mijn leven, gegeven voor jullie
  als teken van een nieuw en altijddurend verbond.
  Blijft dit doen om steeds aan Mij te denken.
  Ook wij vieren hier dit mysterie van liefde en trouw,
  dat begon met Jezus' geboorte,
  dat voltooid werd met Zijn dood aan het kruis.
  Daarom zingen wij God ter eer.

  Samenzang:
   Eer zij God die onze Vader
   en die onze Koning is.
   Eer zij God die op de aarde
   naar ons toegekomen is.
   Gloria in excelsis Deo. (2x)

  Pr. Wij danken U Heer, dat wij dit nu samen doen
  in deze kerstviering,
  want zo vertellen wij elkaar de blijde boodschap,
  dat Jezus leeft in ons, die hier bijeen zijn
  en dat wij allen willen werken
  aan de toekomst van zijn Koninkrijk.

  Al. Wij vragen U Vader, laat deze maaltijd ons helpen
  om voor elkaar te zijn wat Jezus is geweest voor allen.
  Dan denken wij niet enkel aan onszelf
  of aan onze eigen toekomst.
  Laat ons in Jezus' naam zorgen,
  dat alle kinderen welkom zijn, overal ter wereld,
  dat zij een huis hebben en genoeg te eten.
  Dan zal er vrede en licht zijn op aarde
  en een goede toekomst voor iedereen;
  nu, vandaag en voortaan altijd.
  Daarom zingen wij God ter eer

  Samenzang:
   Lam van God, Gij hebt gedragen,
   alle schuld tot elke prijs,
   geef in onze levensdagen
   peis en vree, kyrieleis.
   Gloria in excelsis Deo. (2x)

  Pr. Laten we nu het gebed bidden, dat Jezus zelf ons gegeven heeft:

  Al. Onze Vader . . . .

  Pr. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, van alle duisternis die over ons en alle anderen kan neerdalen. Geef vrede in onze dagen, vrede met U en vrede met elkaar, omwille van de geboorte van Jezus, Messias, uw Zoon.

  Al. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Vredewens

Communie: Drumshowband
Cantiloon: FELIZ NAVIDAD
  Feliz navidad, Feliz navidad,
  Feliz navidad, prosperos anno felicitat
  Feliz navidad, Feliz navidad,
  Feliz navidad, prosperos anno felicitat.

  I Wanna wish you a merry Christmas
  I Wanna wish you a merry Christmas
  I Wanna wish you a merry Christmas
  From the bottom of my heart.

  Feliz navidad, Feliz navidad,
  Feliz navidad, prosperos anno felicitat
  Feliz navidad, Feliz navidad,
  Feliz navidad, prosperos anno felicitat.

  Wij wensen allen een zalig kerstfeest
  Wij wensen allen een zalig kerstfeest
  Wij wensen allen een zalig kerstfeest
  en een heel gelukkig Nieuwjaar.

  Feliz navidad, Feliz navidad,
  Feliz navidad, prosperos anno felicitat
  Feliz navidad, Feliz navidad,
  Feliz navidad, prosperos anno felicitat.

  Wij wensen allen een zalig kerstfeest
  Wij wensen allen een zalig kerstfeest
  Wij wensen allen een zalig kerstfeest
  en een heel gelukkig Nieuwjaar.
Kerstwensen
  Herder:
  Voor alle kinderen wens ik een fijn thuis,
  met mama's en papa's die veel van hen houden.
  Ik wens hun toffe vriendjes, een vriendelijke buurt,
  een stukje gras om op te spelen,
  een school waar veel gezongen wordt,
  straten met voorzichtige chauffeurs
  en lieve mensen die hen heel graag zien!
  Zalig kerstfeest!

  Maria:
  Voor alle ouders wens ik
  een gastvrij huis en een warm thuis.
  Veel vreugde in het gezin,
  wat rust en ontspanning op drukke momenten.
  Een ster in donkere dagen
  en een fijne kerst met de kinderen.
  Zalig kerstfeest!

  Anna:
  Voor alle opa's en oma's wens ik
  dat zij jong van hart blijven,
  dat zij zich nuttig weten
  en nog veel waardering en respect ervaren.
  Dat zij elke dag opnieuw,
  de vrede en de vreugde van Kerstmis uitdragen.
  Zalig kerstfeest!

  Pastoor:
  Voor alle mensen hier aanwezig,
  groot of klein, jong of oud,
  wens ik dat het Kind van Betlehem
  ons op weg mag zetten,
  om het licht van Kerstmis brandend te houden,
  zodat wij het kunnen doorgeven aan allen
  die we links en rechts ontmoeten.
  Zalig kerstfeest.

Slotlied: NU ZIJT WELLEKOME