Kerstviering 2003

Thema: Vrede op aarde voor alle mensen

Openingslied: Cantiloôn: WIJ VIEREN SAMEN KERSTFEEST
   Refr. Wij vieren samen kerstfeest
   met lampjes in de boom.
   Wij vieren samen kerstfeest
   met z'n allen heel gewoon (2x)

  Wij vieren samen kerstfeest, kaarsjes branden overal.
  Wij vieren samen kerstfeest kijk eens naar de mooie stal.

  Kom, zing mee in onze kring, kom in onze rij.
  Jezus is geboren en daarom zijn we blij.

  Kaarsjes branden overal, vrede allemaal.
  Elk jaar is Kerstmis weer feest voor allemaal.

Verwelkoming, korte inleiding

Aansteken van de kaarsen:
  1. Wij komen hier nu bij elkaar,
  `t is buiten koud en kil.
  Kijk, ik steek een kaarsje aan,
  ga zitten en wees stil.

  2. Ik steek ook een kaarsje aan,
  En ik zeg tegen jou:
  Kom hier maar bij ons zitten,
  Er is nog plaats, kom gauw.

  3. Voor mensen uit het buitenland,
  die ons niet goed verstaan,
  maar die toch bij ons wonen,
  steek ik een kaarsje aan.

  4. Voor alle schapen uit de kudde,
  steek ik mijn kaarsje aan.
  Voor de bruine en de zwarte
  en alle anderen die erbuiten staan.

  5. Deze laatste mooie kaars
  gaat voor de vrede branden,
  zodat het leven goed zal zijn,
  hier en in alle landen.
Cantiloôn: STILLE NACHT
  Stille nacht, heilige nacht
  Slaap gerust, sluimer zacht.
  In een stal in de donkere nacht
  Daar werd Jezus ter wereld gebracht,
  Slaap in hemelse rust, slaap in hemelse rust.

  Stille nacht, heilige nacht
  alles slaapt, eenzaam wacht
  bij het kindje het hoogheilig paar,
  rond de kribbe zingt de engelenschaar,
  slaap in hemelse rust, slaap in hemelse rust.

  Stille nacht, heilige nacht
  Davids zoon lang verwacht,
  Hij die vrede brengt aan iedereen,
  slaapt in 'n kribbe met stro eroverheen,
  slaap in hemelse rust, slaap in hemelse rust.
Kerstverhaal
  Herder:
  Grote en kleine mensen, ik moet jullie toch even iets vertellen wat ik vandaag allemaal heb meegemaakt. Het was me het dagje wel.
  Oh, ik zal me eerst even voorstellen: ik ben Joachim, uit de oude tijd. Ik ben herder van beroep. Een mooi beroep hoor, maar soms wel een beetje zwaar. Zoals vandaag bijvoorbeeld. Het begon vanmorgen al vroeg. Ik werd wakker van het zielige gemekker van Slofje. Ze sloft altijd wat achteraan, daarom noemen we haar zo. Ze is zo'n beetje het zwarte schaap in de kudde. De anderen negeren haar of duwen haar weg bij het grazen. Vanmorgen hebben ze Slofje helemaal naar buiten geduwd. Ik heb toen eens goed tegen de andere schapen gemopperd, maar ze waren Oostindisch doof en mekkerden maar wat aan.
  Hé, wie ben jij nou?

  Meisje:
  Ik ben Amalia uit de moderne tijd. Ik hoorde U vertellen over het zwarte schaap in uw kudde. En toen dacht ik: er is niets veranderd in de wereld. Ook nu zijn er nog zwarte schapen die niet mee mogen doen. Mensen zijn soms heel hard tegen elkaar. Ze zeggen: wij willen jou niet in onze straat! Of kinderen zeggen: ga jij maar ergens anders spelen. Bij ons mag je niet meedoen. Ik wou maar dat de mensen eens zouden leren goed met elkaar om te gaan.

  Herder:
  Ja, mensen zijn soms ook domme schapen. En mijn schapen waren vanmorgen ook goed dom. De hele groep ging er ineens vandoor. Dat kwam door Witoor, ze heeft een wit oor, zie je, en dat is een nogal eigenwijs schaap. Als ik naar rechts wil, wil zij naar links, en als ik wil stoppen, dan wil zij verder. Toen ik vanmorgen dacht dat we ver genoeg op de hei waren, ging ik zitten en toen ging zij er als een haas vandoor met de andere schapen allemaal achter haar aan. Ze waren al bij de grote plas, voordat ik ze ingehaald had. Daar konden ze niet verder. Toen heb ik mijn schaapjes geteld, en ojee, ik miste er een. Ik nog eens tellen, maar ja hoor, een ontbrak er. Ik heb ze toen allemaal bij de plas achtergelaten en ben het verloren schaap gaan zoeken. Ik heb wel een uur lopen zoeken. Mijn voeten deden zeer. Maar toen ik haar gevonden had, was ik blij en het schaapje ook. Ze heeft heel mijn gezicht afgelikt. Het was een van de jongere schapen, een lief ding, maar ze gaat te graag op verkenning uit en dan ver-geet ze alles en verliest de kudde uit het oog.

  Jongen:
  Herder, hebt U toen het schaapje een standje gegeven?

  Herder:
  Hé, wie ben jij nu weer?

  Jongen:
  Ik ben Alex uit de moderne tijd. Ik wil ook graag de wereld verkennen, en ik krijg altijd standjes van mijn moeder. Jij loopt nog eens verloren, zegt ze dan. Als jij iets in je kop hebt, vergeet je alles. Als je niet beter naar ons luistert, gebeuren er nog eens ongelukken.

  Herder:
  Jij hebt een heel verstandige moeder. Als alle mensen wat meer naar elkaar zouden luisteren en wat meer rekening hielden met elkaar, dan zou er niemand verloren lopen. Over verloren lopen gesproken, ik moet jullie nog iets vertellen. Vanmiddag kwam ik twee mensen tegen, een man en een vrouw, en zij was in verwachting, dat was goed te zien. Ze liepen er een beetje moedeloos bij. De man kwam naar mij toe en zei: Och herder, weet jij een plek waar mijn vrouw en ik kunnen overnachten? Er is voor ons geen plaats in de herberg. En mijn vrouw heeft echt een beschut plekje nodig, want ons kindje kan elk moment geboren worden. Toen heb ik ze naar mijn stal gebracht. Het is wel geen luxe daar, maar ja, het is beter dan niets. Maar het meest wonderbaarlijke heb ik vanavond meegemaakt, maar dat vertel ik jullie zo dadelijk.
Samenzang: DE HERDERTJES LAGEN BIJ NACHTE
  De herdertjes lagen bij nachte,
  zij lagen bij nacht in het veld.
  Zij hielden vol trouwe de wachte,
  zij hadden hun schaapjes geteld.
  Daar hoorden zij d'engelen zingen,
  hun liederen vloeiend en klaar;
  de herders naar Betlehem gingen,
  't liep tegen het nieuwe jaar.

  Toen zij er te Betlehem kwamen,
  daar schoten drie stralen dooreen;
  een straal van omhoog zij vernamen,
  een straal uit het kribje beneên;
  toen vlamd' er een straal uit hun ogen
  en viel op het kindeke teer;
  zij stonden tot schreiens bewogen
  en knielden bij Jezus neer.
Vervolg verhaal:
  Herder:
  Toen het donker begon te worden heb ik de schapen binnen de omheining gebracht. Mijn broer en mijn neef waren daar al met hun schapen. En daar hielden we vol trouwe de wachte. We maakten een vuurtje om wat eten klaar te maken en we vertelden elkaar wat we die dag hadden meegemaakt.
  Terwijl we zo aan het praten waren, werd het opeens helemaal licht en er verscheen een engel. We schrokken ons te pletter. Maar de engel stelde ons gerust en zei: "Wees niet bang, herders, ik breng jullie groot nieuws. Het zal jullie en alle mensen blij maken. Want heden is jullie een redder geboren, Christus de Heer. Hij komt vrede brengen aan alle mensen van goede wil."
  We keken elkaar eens aan. We snapten er niets van. Een redder geboren, een kind dat vrede brengt, hoe kan dat nou ? Maar de engel zei tegen ons: "Dit zal voor jullie een teken zijn: je zult een pasgeboren kind vinden, in doeken gewikkeld, liggend in een kribbe. Ga dat kind zoeken en hij zal je zijn vrede geven."
  En toen kwamen er overal engelen vandaan en die zongen samen een prachtig lied, over: Eer aan God in de hoge en vrede op aarde onder de mensen.
Samenzang: Eer zij God in onze dagen
  Eer zij God in onze dagen,
  eer zij God in deze tijd,
  mensen van het welbehagen,
  roept op aarde vrede uit.
  Gloria in excelsis Deo. (2x)

  Eer zij God die onze Vader
  en die onze Koning is.
  Eer zij God die op de aarde
  naar ons toegekomen is.
  Gloria in excelsis Deo. (2x)
Vervolg verhaal
  Herder:
  Toen de engelen weg waren en wij een beetje van de schrik bekomen waren, zei mijn broer: "Waar moeten we dat pasgeboren kind gaan zoeken? Hoe weten we waar het te vinden is?" Maar dat wist ik. Ik vertelde de anderen hoe ik die middag een man en een zwangere vrouw naar mijn stal had gebracht. Kom laten we gauw daar naartoe gaan.
  Hé, is dat het kind dat we zoeken? Nee, dat kan niet. Aan jullie kleren te zien zijn jullie van de moderne tijd.

  Moeder:
  Ja, wij zijn van de moderne tijd. Maar het kind van de vrede is niet alleen te vinden in jouw stal. Het kind van de vrede kan overal gevonden worden, overal waar mensen geven om elkaar, waar ze zorgen voor elkaar, overal waar zwarte schapen er ook bij mogen horen, en waar men zoekt naar verloren schapen.

  Herder:
  Ik heb vandaag gezocht naar mijn verloren schaap. Dus het kind van de vrede zit ook een beetje in mij.

  Vader:
  Je hebt het goed begrepen, herder. Het kind van de vrede dat God ons zendt, kan alleen vrede brengen als het wordt geboren in ieder van ons. Gods vrede komt naar elke mens die het kind en zijn boodschap van liefde welkom heet in zijn hart.
Samenzang: WIJ KOMEN TEZAMEN
  Wij komen tezamen onder 't sterrenblinken,
  een lied moet weerklinken voor Betlehem!
  Christus geboren, zingen d'engelenkoren.

  Refrein.:
  Kom, gaan we hem aanbidden (3x) onze Heer.

  Drie wijzen met wierook kwamen er van verre
  zij volgden de sterre naar Betlehem.
  Herders en wijzen komen Jezus prijzen. Refrein

  Ook wij uitverkoren mogen u begroeten
  en kussen uw voeten, Emmanuel.
  Wij willen geven hart en geest en leven. Refrein
Korte kerstboodschap
  Jaren geleden ben ik een paar jaar kapelaan geweest in Sittard. Daar gebeurde het dat op een dag een jong stel aanbelde op de pastorie. Vanwege huurschuld waren ze uit hun huis gezet en nu hadden ze geen onderdak. "Of wij hen niet konden helpen?" We hadden daar een logeerkamer met een eenpersoonsbed, als ze daar tevreden mee waren, dan konden ze daar wel even logeren. Dat wilden ze maar wat graag.
  We noemden ze onder elkaar Maria en Jozef, op dat moment was er voor hen in de huurwoningen geen plaats, maar och, er gaan veel makke schapen in een stal. Ze zijn een week bij ons geweest, toen was er voor hen elders plek in de herberg. Zo kun je toch een beetje licht zijn voor elkaar.
  Ik moet ook denken aan twee bejaarden die ik gekend heb, zij heette Maria, zijn naam weet ik niet meer. Ze waren allebei slecht ter been en kwamen praktisch nergens meer. Hun kinderen hadden allemaal een druk leven en kwamen zo af en toe eens even haastig op bezoek. Daar hadden ze best verdriet om, vooral ook omdat ze hun kleinkinderen bijna nooit zagen. Ook met de feestdagen zag ze nooit iemand.
  Maar ze hadden een schat van een buurvrouw. Met Kerstmis nodigde die hen altijd uit om bij haar te komen eten, samen met haar eigen grote gezin, maar zei ze dan: Kom er maar bij, er gaan veel makke schapen in de stal. Daar leefden die twee oude mensen helemaal naartoe, daar genoten ze intens van. Voor hen was dat licht in de duisternis.
  Op het ogenblik is er in politiek veel te doen over uitgeprocedeerde asielzoekers die zonder pardon op straat worden gezet, Dat kan in ons beschaafde land. Daar wordt niet zo gauw gezegd: Kom er maar bij, er gaan veel makke schapen in een stal. Er is voor hen geen plek in onze herberg.
  Gelukkig zijn er gemeenten die zeggen: aan dit beleid kunnen wij niet meewerken. Ze houden de deur van de herberg nog even open, maar hoe lang nog? Voor de mensen die het betreft is het in elke geval een beetje licht in hun duisternis.
  Kerstmis, een kind in een kribbe, een licht in de duisternis. Maar Kerstmis heeft alleen zin als als dat kind steeds weer opnieuw geboren wordt in ieder van ons, steeds weer tot leven komt in het licht dat wij anderen geven
  . Kijken naar het kind in de kribbe is kijken in een spiegel, het is jezelf zien, met de vraag: ben ik een spiegel van dit kind, ben ik ook een mensenkind vol licht, straal ik iets uit van de warmte, de vrede, de liefde waar we deze dagen over zingen. Dan alleen is het Kind van toen niet voor niets geboren.
  Ik wens u allen een zalig kerstfeest toe, dat we ons allen kunnen spiegelen aan elkaar, dat het zo overal licht wordt.
Cantiloôn: KOM ERBIJ (melodie: Jingle Bells)
   Refrein:
   Kom erbij, doe maar mee, kom in onze kring,
   lampjes, kaarsen overal, vier kerstfeest en zing.

  1. De sneeuwpop in de tuin, de lampjes in de boom,
  kerst op aarde overal, voor ieder niet gewoon,
  vrede ook voor jou, vrede ook voor mij,
  vrolijk kerstfeest allemaal, voor U, voor jou, voor mij.

  2. Gezellig bij elkaar, we steken kaarsjes aan
  ' t licht brengt ons de warmte, je hoeft niet ver te gaan
  vrede ook voor jou, vrede ook voor mij,
  vrolijk kerstfeest allemaal, voor U, voor jou, voor mij.
Geloofsbelijdenis:
  Allen
  Ik geloof in God ,
  die van alle mensenkinderen houdt.
  Ik geloof ook in Zijn bedoeling met onze aarde.
  Hij wil vrede en goedheid alom.

  Ik geloof niet in een wereld,
  die je kunt verdelen in rijk en arm.
  Maar ik geloof in een gelijke verdeling
  van alle goederen der aarde tussen alle mensen.

  Ik geloof niet in een wereld,
  waarin het ene kind veel meer kansen krijgt
  dan het andere kind.
  Maar ik geloof in een aarde
  met gelijke kansen voor iedereen.

  Ik geloof, dat het God pijn doet als Hij ziet,
  dat er nog zoveel vluchtelingen zijn.
  Maar ik geloof ook, dat ik in Zijn naam
  op mijn manier kan werken aan een betere wereld.
Voorbeden:
  Heer God, open ons voor het wonder van Kerstmis,
  voor het wonder dat U ons nabij wilde zijn
  in een kind in de kribbe, kwetsbaar en weerloos.
  Laat ons bidden.

  Laat ons als Maria en Jozef ons niet vastgrijpen aan eigen dromen.
  Leer ons liefdevolle zorg te schenken aan alle mensen,
  juist ook aan kinderen die nu in armoede geboren worden.
  Laat ons bidden.

  Laat ons als herders en wijzen naar de kribbe gaan,
  naar al wie daar arm en hulpeloos neerligt,
  met de eenvoudige geschenken van ons leven.
  Laat ons bidden.

  Laat ons herders zijn voor elkaar
  dat we niemand uitstoten of als het zwart schaap behandelen.
  dat we altijd luisteren naar de boodschap van het kerstkind.
  Laat ons bidden.

Offerande: Drumshowband

Tafelgebed:
  Pr. De Heer zij met U.
  Al. En met uw geest.
  Pr. Verheft uw hart.
  Al. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
  Pr. Brengen wij dank aan de Heer onze God.
  Al. Hij is onze dankbaarheid waardig.
  Pr: Vader in de hemel, op deze kerstavond
  willen wij U danken, voor uw zoon Jezus.
  Wij vieren blij en vol vreugde zijn geboorte
  in de stal van Bethlehem.
  Vandaag merken wij weer hoeveel U van ons houdt.
  Want U wilt heel dicht bij ons zijn.
  Zo klein en hulpeloos.
  Wij danken U voor dit wonder.
  Wij hebben er geen woorden voor.
  Maar samen met alle mensen willen wij dit gebed voor U bidden.

  Al: Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten.
  Hemel en aarde zijn vol van Uw glorie.
  Hosanna in den Hoge.
  Gezegend Hij die komt in de naam des heren,
  Hosanna in den Hoge.

  Pr: Dank goede God, voor die ene mens, die voorop is gegaan, Jezus Christus onze Heer. Hij heeft ons geleerd dat het er niet op aankomt om de machtigste te zijn, maar om te dienen en te helpen. Zelf liet Hij zijn vrienden delen in het geluk van zijn eigen leven, toen Hij hen aan tafel bijeenriep op de avond voor zijn lijden.
  Toen sprak Hij voor hen de zegebede uit, brak het brood en deelde het rond met de woorden: Neemt en eet hiervan, jullie allemaal, dit is mijn lichaam, mijn leven, voor jullie gegeven.
  Daarna reikte Hij hun de beker over, sprak daar de zegenbede over uit en zei: Neemt deze beker en drink hieruit, jullie allemaal, want dit is mijn bloed, mijn leven, vergoten voor jullie als teken van een nieuw en altijddurend verbond.
  Blijft dit doen om steeds aan Mij te denken.

  Ook wij vieren hier dit mysterie van liefde en trouw, dat begon met Jezus' geboorte, dat voltooid werd met Zijn dood aan het kruis.

  Al: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker
  verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.

  Pr. Wij danken U Heer, dat wij dit nu samen doen in deze kerstviering,
  want zo vertellen wij elkaar de blijde boodschap,
  dat Jezus leeft in ons, die hier bijeen zijn
  en dat wij allen willen werken
  aan de toekomst van Zijn Koninkrijk.

  Al. Wij vragen U Vader, laat deze maaltijd ons helpen
  om voor elkaar te zijn wat Jezus is geweest voor allen.
  Dan denken wij niet enkel aan onszelf
  of aan onze eigen toekomst.
  Laat ons in Jezus' naam zorgen,
  dat alle kinderen welkom zijn, overal ter wereld,
  dat zij een huis hebben en genoeg te eten.
  Dan zal er vrede en licht zijn op aarde
  en een goede toekomst voor iedereen;
  nu, vandaag en voortaan altijd. Amen

  Pr: Laten we nu het gebed bidden, dat Jezus zelf ons gegeven heeft:

  Al: Onze Vader . . .

  Pr. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, van alle duisternis die over ons en alle anderen kan neerdalen . Geef vrede in onze dagen, vrede met U en vrede met elkaar, omwille van de geboorte van Jezus, Messias, uw Zoon.

  Al. Want van U is het koninkrijk en de kracht
  en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Vredewens

Communie: Drumshowband

  Cantiloôn: Er is een kindeke geboren op d'aard. (2x)
  't Kwam op de aarde voor ons allemaal. (2x)

  't Kwam op de aarde en 't had er geen huis; (2x)
  't kwam op de aarde en 't droeg al zijn kruis. (2x)

  Er is een kindeke geboren in 't strooi, (2x)
  't lag in een kribbe, gedekt met wat hooi. (2x)

  't Kwam op de aarde voor ons allegaar, (2x)
  en 't wenst ons allen een zalig nieuw jaar. (2x)

Slottekst:
  Herder:
  Beste grote en kleine mensen. Wij zijn hier op bezoek geweest bij het kind van Bethlehem, het kind van de vre-de. Het kind dat, groot geworden, net als ik, een goede herder was voor zijn schapen. Of moet ik het omdraaien: ik wil net zo'n goede herder zijn als hij.

  Meisje:
  Dat wil ik ook proberen. Voor mij bestaan er geen zwarte schapen meer. Ik wil goed zijn voor iedereen, welke huidskleur, welk geloof of welk karakter hij ook heeft. Iedereen hoort er bij.

  Jongen:
  Ik weet dat ik nog een heleboel moet leren. Ik moet daarom luisteren naar mijn vader en moeder en ook naar de boodschap van het kerstkind. Van Hem wil ik leren dat ik goed moet zijn voor iedereen die een beetje verloren loopt.

  Moeder:
  Ik hoop dat alle kinderen een goede toekomst krijgen, vol vrede, vol warmte en blijheid. En zo goed als ik kan, wil ik daar een bijdrage aan leveren.

  Vader:
  Ik hoop dat het kind van de vrede ook in mij steeds weer tot leven komt, in de kleine dingen die ik kan doen voor anderen.

Slotgebed:
  Geeft ons vrede, Heer, kerstvrede,
  vrede met onszelf, vrede met anderen.
  Vrede en rust om in openheid en vol vertrouwen
  naar elkaar te kunnen gaan.
  Geef ons vrede, Heer, opdat wij onze onverschilligheid
  en onverdraagzaamheid jegens anderen kunnen ombouwen
  tot welgemeende vredesboodschappen.
  Geef ons uw vrede, Heer, dan kunnen we die verder uitdragen
  naar allen die hunkeren naar menselijkheid.
  Dat vragen wij U in naam van het kind van de vrede. Amen

Zegen

Slotlied : Nu zijt wellekome
  Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer;
  Gij komt van alzo hoge, van alzo veer!
  Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer;
  hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. Kyrieleis

  Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij;
  daarmeed' ook onze leisen beginnen vrij.
  Jezus is geboren op de heilige kerstnacht,
  van een maged reine, die hoog moet zijn geacht. Kyrieleis

  D'herders op de velden hoorden een nieuw lied,
  dat Jezus was geboren, zij wisten het niet.
  Gaat aan geender straaten en gij zult Hem vinden klaar;
  Betl'hem is de stede, daar 't is geschied, voorwaar. Kyrieleis