Bijbellezingen voor een huwelijksjubileum
Lezing uit het evangelie volgens Johannes (15,12-17)
Lezing uit de eerste brief van de apostel Johannes (4,7-12)
Lezing uit het evangelie volgens Johannes (2,1-9)
Lezing uit het boek Genesis 1,26-31
Lezing uit het evangelie volgens Mattes 6,25-34
Lezing uit de eerste brief van Paulus aan de christenen te Korinte (I Kor 12,31-13,8)
Lezing uit het evangelie volgens Mattes (7,24-27)