Korte teksten voor een doopviering
De tekeningen bij deze teksten werden op de doopoorkonde afgedrukt

DE KNUFFELBEER:

het woord zegt het al, men moet zich wel realiseren dat, wil men de aanhankelijkheid in stand houden dat ook een positieve affectie als antwoord moet komen, daarom 2 knuffelberen waarbij het initiatief uitgaat van de grote beer die op deze wijze de kleine beer leert zijn aanhankelijkheid te tonen.
HET HART

Het hart is het symbool van liefde, het gezin waarin het kind in liefde kan opgroeien.
DE RUGZAK:

De rugzak in bruine kleuren, denkend aan sterk leer, uit een sterke tas verlies je niets. Hoe meer bagage hoe verder je in het leven kunt komen.
DE STER:

De ster isymbool voor een schitterende uitstraling, deze vorm kan niet vast omlijnd zij in een 8 hoekige of 6 hoekige geometrische vorm, omdat mijn inziens een uitstraling meer omvattend is en zich niet laat vangen in een strakke omlijning. Ook in zijn kleuren, de veelheid in kleur zegt ook iets over de veelheid in schittering wat een ster in zich heeft.
DE VLINDER:

symboliek van mystieke schoonheid purper -paarse kleuren van oudsher kleuren van rijkdom, grondstoffen voor deze kleuren waren zeldzaam en dus heel duur. Een vlinder fladdert van de ene bloem naar de andere, ontmoet in zijn leven de rijkdom van de schepping en is als zodanig een rijk begenadigd insect.
HET BOEK:

opengeslagen om de inhoud zichtbaar te maken, een dichtgeslagen boek vertelt niets. 3 Rune tekens symbolisch voor de goddelijkheid, levensblijheid en de zon, oorsprong van het leven, voorwaardes om een leven inhoud te geven. De pen en uil als symbolen voor de opgeschreven levenswijsheid.
DE ENGEL:

een engel kan 2 betekenissen hebben, a) de boodschapper die een boven natuurlijke boodschap over brengt, b) de beschermer, bewaarengel. In deze engel zitten beide betekenissen opgesloten, brenger van het licht, warmte en gezelligheid en als drager van de kaars de bewaker die zorg draagt dat deze voorwaardes beschermd blijven.
DE VOETEN:

Een kind kijkt naar zijn voeten, de dragers van zijn lichaam die hem overal naar toe kunnen brengen, als eerst in zijn naaste omgeving, en dan steeds verder weg van huis
DE VLIEGER:

Het is de eeuwige wens van de mens zo vrij te zijn als een vogel, de wereld kunnen overzien, terwijl door het vliegertouw toch de verbondenheid met de aarde blijft.