Doopviering 3

Verwelkoming

Geloofsbelijdenis: Naamgeving: Gebed:

Lezing (naar eigen keuze)

Doopbeloften: Handoplegging en zegening:

Lezing (naar eigen keuze)

Zegening van het doopwater: Doop: Zalving: Doopkaars:

Voorbede (naar eigen keuze)

Bij Maria