Doopviering 2

Verwelkoming

Gebed: Naamgeving:

Eerste lezing (naar eigen keuze)

Gebed:

Tweede lezing(naar eigen keuze)

Beloften van ouders en peetouders: Zegen en handoplegging: Geloofsbelijdenis: De Doop: De Zalving: De Doopkaars:

De Voorbede (naar eigen keuze)

Bij Maria: