Doopviering 1

Verwelkoming

Gebed: Naamgeving: Lezing (naar eigen keuze)

Doopbeloften: Handoplegging Lezing (naar eigen keuze)

Geloofsbelijdenis De symbolen van nieuw leven: Voorbede (naar eigen keuze) Bij Maria: