Het vormselproject "Op weg naar morgen"

De opzet van dit project


Dit project heeft vijf hoofdstukken. Elk hoofdstuk bestaat uit tekst die de jongelui krijgen, gepaard met  doel en organisatie van dat hoofdstuk, bedoeld voor de begeleiders. Dan is er bij elk hoofdstuk een of meer zogenaamde KOM-POST brieven die de jongelui krijgen als utinodiging voor de bijeenkomsten, Tenslotte zijn ernog bijlagen waarin activiteiten uitgelegd en besproken worden.

Hoofdstuk 1:
"Ik ben enig en uniek"
Hoofdstuk 2:
"Ik ben niet alleen op de wereld"
Hoofdstuk 3:
"Ik hoor bij Hem (bij de mensen die geloven in God en in Jezus"
Hoofdstuk 4:
"Ik hoor bij de Kerk van Jezus"
Hoofdstuk 5:
"Jullie zijn mijn handen"


In dit project was ook een nadere kennismaking met het kerkgebouw en met allerlei zaken in de kerk gebruikt worden. Een bezoek aan het Bijbels Openluchtmuseum hoorde er ook bij.  Ook was er een interview met iemand die actief is in de parochie.Tevens vonden er  een paar speelse activieteiten  om de groepsgeest te bevorderen.