Op weg met Jezus

Eerste Communieproject
H. Theobaldusparochie, Overloon

Hier vindt u het eerste communieproject "Op weg met Jezus" zoals dat in het verleden in de H. Theobaldusparochie gebruikt werd.
Rechts treft u de verschillende hoofdstukken aan.

Hoofdstuk 1 werd uitgedeeld meteen na Sinterklaas. De bedoeling was dat er thuis mee gewerkt werd.
Onder 1a staan twee brieven, een voor de kinderen, een voor de ouders. Deze brieven werden met het hoofdstuk uitgedeeld.
Verhalen van hoofdstuk 1 vinden een vervolg op de website van de parochie. Daar staan twee verhalen in de kerstsfeer.

Hoofdstuk 2 en 3 werden uitgedeeld onder de kerstvakantie, ook om thuis te lezen. Onder 3a zijn weer brieven te vinden voor de kinderen en ouders.
Hoofdstuk 2 staat in het teken van driekoningen. Ook dit heeft een vervolg in de verhalen op de website. De foto's op de website zijn van kinderen die eerder de communie gedaan hebben.
Hoofdstuk 3 gaat eerste over de apostelen die met Jezus op weg gingen en in tweede instantie over al die mensen die na zijn dood met hem op weg gingen. Ieder die gedoopt is zegt darmee dat hij met Jezus op weg wil gaat.

Ergens in januari werd de eerste ouder-kind-bijeenkomst gehouden. Deze activiteit bestond uit een soort spellenmiddag in de kerk. "Jezus maakt mensen beter" is de titel. Hij genas blinden, doven, lammen. Op speelse wijze laten we de kinderen ervaren wat blindheid betekent. En kunnen zien vraagt ook dat je echt kijkt. Anders zie je bepaalde dingen nog niet. De verschillende activiteiten gaan over blindheid, doofheid, stomheid, verlamde benen, verlamde handen, ziek zijn. Onder activiteit 1a vindt u een beschrijving, onder 1b vindt u enkele aanvullende materialen. De activiteit vindt plaats op een woensdagmiddag of een vrijdagmiddag als de kinderen van de onderbouw vrij zijn.

Hoofdstuk 4 en 5 worden eind januari uitgedeeld, ook weer met begeleidende brieven voor de kinderen en hun ouders (4a).
Hoofdstuk 4 is eigenlijk een terugblik op de ouder-kind-bijeenkomst. De kinderen kunnen de verhalen van die middag nog eens nalezen.
Hoofdstuk 5 gaat over bidden, met aandacht voor het onze Vader en weesgegroet. Voor de kinderen is deze tekst waarschijnlijk te moeilijk, maar we hopen dat de ouders er iets mee doen.
Op de website van de parochie zijn foto's te vinden hoe er in de verschillende godsdiensten gebeden wordt.

In februari werden hoofdstuk 6 en 7 uitgedeeld, ook met brieven aan kinderen en ouders (6a). Beide hoofdstukken werden hier op school behandeld.
Hoofdstuk 6 gaat over Jezus' boodschap, dat we elkaar gelukkig moeten maken. Dit hoofdstuk heeft ook een vervolgverhaal op de website.
Hoofdstuk 7 is een vervolg van hoofdstuk 6 delen maakt gelukkig.

In maart werd de tweede ouder-kind-bijeenkomst gehouden, bedoeld om de kinderen op speelse wijze kennig te laten maken met de verhalen over Jezus.
Het verhaal van de Barmhartige Samaritaan werd nagespeeld door de kinderen. Er was een monopoliespel waarin het verhaal van de drie dienaars verteld en gespeeld werd. Bij een spel moesten de kinderen met de hulp van hun ouders teksten zoeken met serie legopoppetjes. Ook konden ze een verhaal waarvan de bladzijden door de kerk verspreid lagen, bijeenzoeken.

Hoofdstuk 8 gaf nog eens verschillende verhalen die op de ouder-kind-bijeenkomst gespeeld waren, zodat ze die nog eens konden nalezen.

Hoofdstuk 9 gaat over de dag van de eerste communie.


Een aantal weken na de eerste communie werd er een afsluitingsmiddag gehouden, die begon met samen de lunch gebruiken en daarna werden enkele spelletjes gedaan.