Gebruik je verstand, anders is het:
eigen schuld, dikke bult!

Een stomme streek !

Vera, Magda, Marja en Jan staan te wachten op Bart en Peter. "Waar blijven ze toch ? Ze hadden al een kwartier geleden hier moeten zijn," zegt Vera. De kinderen hebben die middag afgesproken om te gaan zwemmen, want het is heel warm en ze verlangen naar het koele water, van het zwembad.
"Daar heb je ze," zegt Marja !
Inderdaad, daar komen de twee jongens aan. Ze zien er vreemd uit, een beetje pips en echt niet vrolijk. "Wat is er met jullie aan de hand," zegt Vera en ze kijkt de twee onderzoekend aan. Peter durft haar niet goed aan te kijken, want Vera kan soms zo fel reageren, vooral als je iets uitgespookt hebt wat niet helemaal klopt. Bart probeert uit zijn woorden te komen, maar dat gaat heel moeilijk. Want oh, oh, ze hebben wl iets stoms uitgehaald. De avond tevoren was het ook zulk lekker weer, toen zijn ze samen nog even op de fiets weggeweest. Ja en van fietsen krijg je honger en dorst en toen zagen ze een boomgaard met zulke lekkere appeltjes. Ja en toen...........
"Toen hebben jullie appeltjes gejat !" zegt Vera die het al door heeft. "Waren ze lekker ?" "Ja," zegt Peter, "wel lekker, maar een beetje zuur !" "Ze waren nog niet goed rijp," zegt Bart kleintjes, want het was zijn idee geweest. "Vannacht kreeg ik zo'n buikpijn," zegt Peter, "en ik was helemaal ziek. Eigenlijk mag ik van mijn moeder nu niet mee gaan zwemmen, maar dat gaat best weer ." "Ik was ook ziek" zegt Bart, " en ik mag van mijn moeder ook niet gaan zwemmen." "Weet je wat we doen", zegt Jan, "we gaan naar onze boomhut bij de vijver. Dan kunnen de zieken aan de hut werken en we gaan lekker in de vijver zwemmen."
Hiermee is iedereen het eens. Bart en Peter moeten eerst even naar huis om hun gereedschap te gaan halen. De anderen gaan alvast. Bij de boomhut is het heerlijk koel, want die zit in een hoge boom die aan de kant van de vijver staat. Ze trekken vlug hun zwemkleding aan en doen een wedstrijdje wie het eerste in het water ligt. Jan wint en zwemt gelijk een heel eind weg. De meisjes doen het wat kalmer aan want Marja is niet zo'n heldin met zwemmen. Het water is heerlijk en intussen zijn ook de andere twee jongens aangekomen, bepakt en bezakt.
Bart heeft een complete gereedschapskist bij zich. Ze gaan van de nood maar een deugd maken en ze zijn van plan om de hut eens flink onder handen te nemen. "Wat gaan jullie doen," gilt Magda vanuit het water. "We gaan het dak waterdicht maken, dan kunnen we hier ook heen als het regent." Terwijl hij dit zegt, haalt Bart een groot stuk zwart plastic te voorschijn. "Hiermee, gaat dat vast heel goed." Bart wil de boom in klimmen, maar bedenkt zich plotseling en duikt een bosje in. Er klinken vreemde geluiden en de anderen staan te schudden van het lachen.
Bart komt weer te voorschijn maar wl met een wit gezicht. "Mijn moeder had toch gelijk, ik kan nog niet zwemmen," zegt hij. "Maar ik wl," zegt Peter, die graag een beetje opschept. Hij heeft dat laatste woord nog niet gezegd of hij rent ook met een vaart de bosjes in. Jan komt naar de kant gezwommen en zegt: "Jongens als er vandaag nog iets aan die hut moet gebeuren, dan mogen wij wel gaan helpen. Zo komt er niets van terecht." Hij komt uit het water en begint tussen de meegebrachte spullen te rommelen. De meisjes vinden eigenlijk ook dat ze lang genoeg in het water zijn geweest...... en hutten bouwen is erg leuk. Spoedig zijn ze met z'n zessen aan het hameren, schroeven en zagen dat het een lieve lust is. Nu ja met z 'n zessen, twee van de zes hebben die middag veel tijd in de bosjes doorgebracht. Maar 's avonds is de boomhut waterdicht en mag er een regenbuitje komen om hem uit te proberen.

EVANGELIEVERHAAL:

De koning en zijn dienaren. ( Matteus 18 21-35)
De schaaatbewaarder van een koning wordt ontslagen omdat hij niet eerlijk was. Maar hij zorgt wel dat hij goed terecht komt.

Voorbereiding

Doel:
De kinderen leren dat verkeerde dingen bestraft worden, soms direkt, soms volgt de straf vanzelf.
  Jezus vindt duidelijk dat het ergste wat iemand doen kan is: een ander te pakken nemen, terwijl hijzelf net ongelofelijk netjes behandeld is.  

Vergeven is dus een heel belangrijk onderwerp, maar ook een heel moeilijk. Daarom is het Onze Vader ook zo'n belangrijk gebed.  
Dit gebed bestond al bij de Joden, maar Jezus heeft het wat veranderd. Hij bad het gebed boven op een berg top, dit was misschien de Olijfberg, men gelooft dat dit zo was en daarom staat nu op deze berg de kerk van bet Onze Vader.
Vanaf de top van deze berg heb je een schitterend gezicht over Jeruzalem, dat een stuk lager ligt. Aan de andere kant van deze berg lag ( ligt) het plaatsje Bethanie waar Jezus vaak heen ging. De afstand naar Jerusalem was (is) niet zo groot, maar het is een stijle klim en Jezus maakte van rustpauzes nogal eens gebruik om zijn leerlingen iets te vertellen.  
Vanaf deze berg zou Jezus ook op palmzondag Jerusalem binnen zijn gereden op zijn ezel. Door de gouden poort, die nu dichtgemetseld is maar vanzelf weer open zal gaan aan het einde der tijden. (dit volgens het joodse geloof). Daarom bevindt zich op de olijfberg een groot oude begraafplaats, waar joden graag wilden komen te liggen, dan waren ze er snel bij! (Op de graf zerken worden trouwens steentjes i.p.v. bloemen gelegd als men er op bezoek is geweest.)      
In deze eerste drie bijeenkomsten is het mogelijk dat de kinderen geleerd hebben dat een beetje bang zijn normaal is; dat iedereen anders is, maar niet helemaal goed en ook niet helemaal slecht en..... .. dat we allemaal fouten kunnen maken en dus moeten leren om te vergeven.  

Verwerking:
Opdrachten / vragen / suggesties

Vergeven is een moeilijk woord. Je kunt ook zeggen dat je dan weer eerlijk tegenover elkaar staat.  
1] Vind jij vergeven iets eerlijks ???????
2] Wat vinden jullie van het Evangelieverhaal ? Wie kan het kort navertellen ?
3] Hoe vaak moet je dat doen volgens Jezus.
4] Moesten Bart en Peter ook iets vergeven worden ?
5] Hoe gaan de anderen daarmee om ?
6] Waarom is het soms zo moeilijk om een ander te vergeven ?
- Leg uit; en vergeef ons onze schuld, zoals ook hij aan anderen hun schuld vergeven.
(het onze Vader)

7] Vind je het gewoon dat vr de vergeving, eerst een straf moet worden voldaan ?

8] Wat was de straf van Bart en Peter en wie had die hun ge geven ?

9] Hoe maken kinderen het weer goed ? En hoe grote mensen ?

10] Kennen jullie de uitdrukking zand erover ? Wat betekent dat ?

Suggestie: laat de kinderen in tijdschriften zoeken naar plaatjes die vergeving uitdrukken en daar een collage van maken. Of tekenen !

  Misschien is dit een geschikt onderwerp om de kinderen ook te vertellen dat overal op de wereld mensen gestraft worden voor dingen waarvoor zij helemaal geen straf verdienen Er bestaat een vereniging die daar iets aan doet ! Kennen jullie die ? Namelijk Amnesty International ! Amnesty=Algemene kwijjtschelding van straf, in zonderheid voor politieke misdrijven. (Amnestie verlenen = kwijtschelden)   Nodig: foldermateriaal van Amnesty International, eventueel boeken van de bieb.

Weten de kinderen iets van Nelson Mandela-Zuid-Afrika !

Leer ze dat je behalve voor iemand bidden, er ook daadwerkelijk iets voor kunt doen.

Zoals brieven schrijven voor kwijtschelding van straf voor mensen die in de gevangenis zitten, die in onze ogen onterecht vast zitten. Dan richt je de aandacht op de problemen van deze mensen.

- Schrijf eventueel samen een brief. (vraag van te voren bij de dichtsbijzijnde Amnesty groep om een paar geschikte adressen en voorbeeldbrieven.)