Nieuws uit de deelparochie Overloon


Uitnodiging voor de Kinderwoorddienst op zondag 3 juni

aanvang 10.30 uur in de kerk te Overloon.
Deze zondag vieren we:
Het feest van het heilig Sacrament

Beste ouders/verzorgers en kinderen van groep 1 t/m groep 8. Ik hoop dat jullie er ook deze keer weer allemaal bij zijn. Het thema van deze zondag is: Jezus, het levende brood! Heb je wel eens van iemand afscheid moeten nemen, die heel ver weg gaat wonen. Misschien was er nog een afscheidsfeestje omdat je elkaar heel erg gaat missen. Jezus doet vandaag precies hetzelfde, Hij gaat nog 1 keer met de apostelen samen eten, wij noemen dit ook wel: Het laatste avondmaal. Jezus deed iets heel bijzonders tijdens deze maaltijd. Iets wat we nog steeds doen als we samen komen in de kerk. Weet jij waarom deze maaltijd voor Jezus en ook nu nog voor ons zo bijzonder is? Hier gaan we samen over nadenken, knutselen.
Als je pas de communie hebt gedaan of komend school jaar je communie gaat doen, zou het erg fijn zijn als je naar de kinderwoorddienst komt. Neem gerust je vriendjes en vriendinnetjes mee. Iedereen is van harte welkom.

Wat is een kinderwoorddienst?
Wij hebben voor de kinderen in een aparte ruimte in de kerk een kinderviering van ongeveer een half uur. Jullie ouders/verzorgers blijven in de gewone viering, maar als je het de eerste keer nog een beetje eng vindt, mogen je papa of mama/ opa of oma meelopen. Jullie horen hier het kinderevangelie vertellen en uitleggen. Meestal hebben we hier even een kort gesprekje over, we spelen een spel of hebben een knutselwerkje over het verhaal (evangelie) van die zondag. En een gebed waar we mee afsluiten.
Het tweede gedeelte van de viering gaan we weer terug in de kerk zelf en mag je weer op je plaats gaan zitten, waar we samen de Eucharistie vieren. Jij komt toch ook weer? ....en als je het erg leuk vindt: we zijn er elke eerste zondag van de maand in Overloon.
Tot dan allemaal.
Let op: in juli zijn we er weer op zondag 8 juli in plaats van de eerste zondag van de maand.
Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Vieringen

Zaterdag 26 mei 19.00 uur
Gebedsviering

Koor: Palet

Zondag 27 mei 10.30 uur
Eucharistieviering

Voorganger: pastoor van der Sluis
Acolieten: Joep Smeets en Frans Kersten
Koor: Dames- en Herenkoor

Intenties voor de beide vieringen van 26 en 27 mei: Bert Derks vanwege zijn sterfdag; de intenties zijn ook voor Piet, Gerrit en Martien Klaassen en hun overleden familie, Jos de Greef.

Zondag 3 juni 10.30 uur
Eucharistieviering en Kinderwoorddienst

Voorganger: kapelaan Donders
Acoliet: Gerda Willems en Jeanne Willems
Koor: Dames- en Herenkoor

Intenties: jaargetijde is voor Marietje Arts-Jacobs; de intenties zijn ook voor Marie Beckers-Puin vanwege haar verjaardag, tevens voor Wim Beckers.

Zondag 10 juni 10.30 uur
Eucharistieviering

Voorganger: pastor Janssens
Acoliet: Ans Abels
Koor: Dames- en Herenkoor

Intenties: jaargetijde is voor Piet en Hanna Teunissen-Vloet

Kosterdienst

20 mei - 26 mei
Jan Hendriks, tel. 641753

27 mei - 2 juni
Tiny Willems, tel. 641814

3 juni - 9 juni
Jan Hendriks, tel. 641753

10 juni - 16 juni
Tiny Willems, tel. 641814

17 juni - 23 juni
Jan Hendriks, tel. 641753

23 juni bij de gebedsviering
Jos van de Pas, tel. 641268

OverledenVieringen in Huize Loôn

Maandag 28 mei 19.00 uur
Eucharistieviering, pastoor van der Sluis

Maandag 4 juni 19.00 uur
Eucharistieviering, pastoor van der Sluis

Maandag 11 juni 19.00 uur
Eucharistieviering, kapelaan Donders

Maandag 18 juni 19.00 uur
Eucharistieviering, pastoor van der Sluis

Maandag 25 juni 19.00 uur
Eucharistieviering, pastoor van der Sluis

TV-uitzendingen

Elke zondagmorgen tussen 10.30 - 11.30 uur en bij bijzondere feestdagen wordt de viering uitgezonden vanuit de kerk via het TV kanaal van de Omroep Land van Cuijk (voorheen de Blos). Ook de gebedsvieringen op zaterdagavond om 19.00 uur (elke 4e zaterdag van de maand) worden uitgezonden.
De uitzendingen zijn alleen te ontvangen voor Ziggo abonnees in de gemeenten Boxmeer, St. Anthonis, Mill en St.Hubert, Cuyk, Grave, Uden, Veghel en Landerd.
U kunt de uitzendingen ontvangen op kanaal 40.

Intenties opgeven

Indien u uw intentie voor de vieringen van 17, 23 en 24 juni bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk dinsdag 5 juni op te geven. U hebt daarvoor de volgende mogelijkheden: Met een envelop in de brievenbus naast de voordeur van de pastorie of in de pastorie op zondagmorgen na de viering of op dinsdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur. De kosten voor een intentie bedragen euro 11.

Voor het melden van een overlijden kunt u rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat van de parochie Maria, Moeder van de Kerk, tel. 0623887860. Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij de dienstdoende koster een kennisgeving van overlijden is ontvangen, zullen bij de eerstvolgende mogelijkheid om 18.00 uur de kerkklokken worden geluid en zal melding worden gedaan op de parochiesite: www.theobaldusparochie.nl

Binnenlopen in de pastorie op zondag- en dinsdagmorgen
Iedere zondag na de viering is er gelegenheid om binnen te lopen in de pastorie voor het opgeven van een intentie, een praatje, samen een kopje koffie drinken, voor een vraag of als u iets te melden hebt. Elke dinsdagmorgen is de pastorie eveneens hiervoor geopend van 10.00 - 11.30 uur. Wel even aanbellen! Ook de kerk is dan open voor het opsteken van een kaarsje en een gebed.

Bereikbaarheid Parochie Maria, Moeder van de Kerk

Het parochiecentrum is gevestigd op het volgende adres: Lepelstraat 13/A, 5845 BK St. Anthonis, tel. 0485-471246.
Bij geen gehoor is voor dringende pastorale zaken zoals ziekenzalving en uitvaart een priester te bereiken onder telefoon 06 23 88 78 60.

E-mail: secretariaat@parochiemariamoedervandekerk.nl
Informatie over de parochie Maria, Moeder van de Kerk: <>www.parochiemariamoedervandekerk.nl