Nieuws uit de deelparochie OverloonDANK
"Wij ontvingen van pater Theo te Wierik, die voorging in de uitvaart van zijn medebroeder Henk Tolboom, onderstaande brief waarin hij ons dank zegt voor het feit dat gehoor gegeven kon worden aan de wens van Henk Tolboom in Overloon begraven te worden en waarin hij ook dank zegt aan de vele parochianen die bij de uitvaart aanwezig hebben willen zijn."

Tilburg, 13 februari 2018

Er ligt al lang een herinneringsbriefje op mijn bureau dat ik u graag wil bedanken.
Op zaterdag 7 oktober hebben we vanuit uw parochiekerk in Overloon afscheid genomen van uw emeritus pastoor en onze medebroeder pater Henk Tolboom.
Het was zijn grote wens om in zijn parochiegemeenschap afscheid te mogen nemen: de gemeenschap waar hij zo vele jaren met hart en ziel heeft gewerkt.
Henk was intussen al een aantal jaren uit het directe pastoraat maar de contacten met verschillende oud-parochianen bleef.
We zijn u dankbaar dat zovelen zijn gekomen om hem de laatste eer te brengen. Het was een mooie uitvaartdienst met o.a. teksten van Henk zelf. Hij had dit ons gevraagd. Het was zijn uitdrukkelijke wens om in Overloon begraven te mogen worden. Dank dat dit mogelijk was.

We mogen er zeker van zijn dat hij thuis gekomen is bij zijn en onze God en bij al zijn en onze dierbaren.

Nogmaals dank voor uw grote betrokkenheid en voor het afscheid en dat Henk mag rusten in uw midden en mag wachten op de Jongste Dag.

Ik wens u, mede namens mijn medebroeders, een zinvolle vastentijd en voor straks een Gezegend Paasfeest.

Met hartelijke groet,

Theo te Wierik, msc
Provinciaal overste Missionarissen van het H. Hart


Vastenactie 2018 Zambia
Help de armste gezinnen in Mbala, Zambia
Even minderen .. voor een ander!


De parochie Maria Moeder van de Kerk gaat samen met de Goede Doelenacties van Landhorst, Oeffelt, Oploo, Overloon, Vierlingsbeek en Groeningen campagne voeren voor het Vastenactieproject 2018 van de zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria in het uiterste noorden van Zambia, het district Mbala.

Gaan waar niemand gaat en doen wat niemand doet
De zusters zetten zich in waar de nood het hoogst is. Zij gaan naar sloppenwijken waar niemand wil gaan en doen werk dat niemand wil doen Ze helpen de allerarmste families die getroffen zijn door de hiv-epidemie weer op eigen benen te staan. Ouders zijn overleden of zijn te zwak om te werken, kinderen blijven achter of belanden bij hun grootouders. De zusters zijn de enige grote religieuze hulporganisatie in deze regio die op het gebied van hiv en aids werkt.

Ieder mens is waardevol
De meesten kinderen krijgen maar één maaltijd per dag en sommigen moeten het zelfs doen met maar twee goede maaltijden per week. Bij de zusters krijgen ze ontbijt en lunch en ze betalen hun schoolgeld. Volwassenen kunnen workshops volgen om een ambacht te leren. Zij krijgen ook hulp bij het opstarten van een handeltje. Mensen die zijn geïnfecteerd met hiv, worden verzorgd door vrijwilligers. Als ze zijn opgeknapt, worden ze geholpen om hun leven weer op de rit te krijgen. Deze hulp geeft mensen hun waardigheid terug. Ze krijgen een klein duwtje in de rug en dan bloeien ze helemaal op.

Het Households in Distress-programma
Zo ontstond het Households in Distress-programma (HID) van de zusters dat we dit jaar via de Vastenactie steunen. Binnen het HID-programma vallen: hulp aan weeskinderen en kwetsbare kinderen; opleiding en opvang van gehandicapte kinderen en volwassenen; armoedebestrijdingsprogramma's en bewustwordingsprogramma's. Ons campagneproject richt zich op 300 hiv-positieve mannen en vrouwen die weduwe/weduwnaar of alleenstaande (pleeg)ouder zijn, die een laag inkomen hebben - tussen de 0 en 6 euro per week - en die gemiddeld zo'n zes tot acht personen in hun huishouden tellen.

Doel van het project
Het doel van dit project is om de onafhankelijkheid van deze mensen (100 per jaar, drie jaar lang) te vergroten door ze te trainen op ondernemerschap en manieren om in hun levensonderhoud te voorzien. Het project zal ze leren hoe ze hun eigen onderneming kunnen starten en uitbreiden, ze een startkapitaal bieden of een starterspakket om een landbouwbedrijfje op te zetten. Na drie jaar hebben de deelnemers aan het programma voldoende inkomen om goed voor hun familie te zorgen. In totaal zullen met dit project 15.700 mensen in de Mbala-regio in Zambia bereikt worden, waarvan 12.600 indirect.

Hoe kunt u helpen?
Wilt u de allerarmste families in Mbala helpen? Dat kan via de Vastenactie 2018 op de Goede Doelenlijsten van Landhorst, Oeffelt, Oploo, Overloon, Vierlingsbeek en Groeningen en via de collectebussen in de kerken van Sint Anthonis, Wanroij en Westerbeek of rechtstreeks via NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag, met name voor de deelparochies Ledeacker, Maashees, Rijkevoort en Stevensbeek. U kunt ook via de website doneren: www.vastenactie.nl. Alvast hartelijk dank voor uw donatie namens de allerarmsten uit Zambia!

Palmpasengezinsviering op zondag 25 maart om 10.30 uur in de kerk te Overloon.

Alle kinderen worden uitgenodigd om in deze viering met een zelfgemaakte palmpaasstok naar de kerk te komen om samen in processie met pastoor deze viering te openen. Tijdens deze viering worden de palmtakjes gewijd om na de viering mee naar huis te nemen om bij het kruisbeeld van Jezus te hangen. Een traditie is om je zelfgemaakte palmpaasstok aan iemand te geven, aan iemand die wel wat steun kan gebruiken. Na de viering gaan we naar Huize Loôn om deze traditie gestalte te geven. Samen met de communicanten en hun broertjes en zusjes. De andere kinderen mogen de palmpaasstok aan iemand geven waarvan zij denken die wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Hoe je een palmpaasstok kunt maken zie je op www.samueladvies.nl.

Bij deelname verwachten wij alle kinderen om 10.15 uur in de kerk.
Tot dan allemaal!
Gerda Willems.
Heb je nog vragen, dan mag je me ook mailen: gerdawillemsjanssen@hotmail.com

Kinderwoorddienst zondag 1 april Hoogfeest van Pasen aanvang 10.30 uur in de kerk te Overloon.

Beste ouders/verzorgers en kinderen van groep 1 t/m groep 8.
Ik hoop dat jullie er ook deze keer weer allemaal bij zijn. Het thema van deze zondag is: Jezus leeft voor ons allemaal. Hij is uit het graf opgestaan, ook voor jou! We vieren vandaag het allerbelangrijkste feest Pasen in de kerk van het hele jaar. Heb je wel eens een rups gezien? En weet je ook waar een rups in gaat veranderen? Dat het iets heel speciaals kan wat we niet begrijpen. Een rups lijkt eigenlijk wel heel veel op Jezus. Daar gaan we samen over praten, nadenken en ook een heel speciaal knutselwerkje maken. Als je dit jaar je communie gaat doen, zou het erg fijn zijn als je naar de kinderwoorddienst komt.

Wat is een kinderwoorddienst?
Wij hebben voor de kinderen in een aparte ruimte in de kerk een kinderviering van ongeveer een half uur. Jullie ouders/verzorgers blijven in de gewone viering, maar als je het de eerste keer nog een beetje eng vind, mogen je papa of mama/opa of oma meelopen. Jullie horen hier het kinderevangelie vertellen en uitleggen. Meestal hebben we hier even een kort gesprekje over, we spelen een spel of hebben een knutselwerkje over het verhaal (evangelie) van die zondag. En een gebed waar we mee afsluiten. Het tweede gedeelte van de viering gaan we weer terug in de kerk zelf en mag je weer op je plaats gaan zitten, waar we samen de Eucharistie vieren. Neem gerust je vriendjes en vriendinnetjes mee. Iedereen is van harte welkom.
Jij komt toch ook weer? .... en als je het erg leuk vindt: we zijn er elke eerste zondag van de maand in Overloon.
Tot dan allemaal.

Vieringen

Zaterdag 24 maart 19.00 uur
Zesde weekend van de Veertigdagentijd

Palmpasen
Gebedsviering met thema: "Onderweg naar...."
Koor: Palet

Zondag 25 maart 10.30 uur
Zesde zondag van de Veertigdagentijd
Palmpasen
Eucharistieviering gezinsviering

Voorganger: pastoor van der Sluis
Acoliet: Gerda Willems, met medewerking van de aanstaande communicanten
Koor: Dames- en Herenkoor

Intenties voor 24 en 25 maart: 1ste jaargetijde is voor Jac Philipsen, tevens voor Wies Philipsen-Smets,
De intenties zijn ook voor Toon Janssen vanwege zijn verjaardag, Jos de Greef, Jos Fleuren vanwege zijn verjaardag, familie Fleuren-Franssen en ouders Jacobs-van Vliet

Vrijdag 30 maart 19.00 uur
Goede Vrijdag

Goede Vrijdagviering met thema:"Onderweg naar ..."

Zondag 1 april 10.30 uur
Hoogfeest van Pasen

Eucharistieviering
Voorganger: pater Piet Meeuws uit Gennep
Acolieten: Gerda Willems en Jeanne Willems
Koor: Dames- en Herenkoor

Kosterdienst

10 maart - 12 maart
Tiny Willems, tel. 641814

13 maart - 24 maart tot 18.00 uur
Nelly van Gemert, tel. 642504

24 maart vanaf 18.00 uur - 31 maart
Jan Hendriks, tel. 641753

1 april - 7 april
Tiny Willems, tel. 641814

8 april - 14 april
Nelly van Gemert, tel. 642504

Overleden

14 februari: Johanna Hendrix-Hendriks, 92 jaar
24 februari: Nelly Baken-Peeters, 91 jaar
9 maart: Nelly Botden-Deenen, 93 jaar
12 maart: Doortje Brouwer-de Vries, 88 jaar


Vieringen in Huize Loôn

Maandag 19 maart 19.00 uur
Eucharistieviering

Maandag 26 maart 19.00 uur
Eucharistieviering

Maandag 2 april 19.00 uur
Eucharistieviering

TV-uitzendingen

Elke zondagmorgen tussen 10.30 - 11.30 uur en bij bijzondere feestdagen wordt de viering uitgezonden vanuit de kerk via het TV kanaal van de Omroep Land van Cuijk (voorheen de Blos). Ook de gebedsvieringen op zaterdagavond om 19.00 uur (elke 4e zaterdag van de maand) worden uitgezonden.
De uitzendingen zijn alleen te ontvangen voor Ziggo abonnees in de gemeenten Boxmeer, St. Anthonis, Mill en St.Hubert, Cuyk, Grave, Uden, Veghel en Landerd.
U kunt de uitzendingen ontvangen op kanaal 40.

Intenties opgeven

Indien u uw intentie voor de vieringen van 8 en 15 april bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk dinsdag 27 maart op te geven. U hebt daarvoor de volgende mogelijkheden: Met een envelop in de brievenbus naast de voordeur van de pastorie of in de pastorie op zondagmorgen na de viering of op dinsdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur. De kosten voor een intentie bedragen euro 11.

Voor het melden van een overlijden kunt u rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat van de parochie Maria, Moeder van de Kerk, tel. 0623887860. Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij de dienstdoende koster een kennisgeving van overlijden is ontvangen, zullen bij de eerstvolgende mogelijkheid om 18.00 uur de kerkklokken worden geluid en zal melding worden gedaan op de parochiesite: www.theobaldusparochie.nl

Binnenlopen in de pastorie op zondag- en dinsdagmorgen
Iedere zondag na de viering is er gelegenheid om binnen te lopen in de pastorie voor het opgeven van een intentie, een praatje, samen een kopje koffie drinken, voor een vraag of als u iets te melden hebt. Elke dinsdagmorgen is de pastorie eveneens hiervoor geopend van 10.00 - 11.30 uur. Wel even aanbellen! Ook de kerk is dan open voor het opsteken van een kaarsje en een gebed.

Bereikbaarheid Parochie Maria, Moeder van de Kerk

Het parochiecentrum is gevestigd op het volgende adres: Lepelstraat 13/A, 5845 BK St. Anthonis, tel. 0485-471246.
Bij geen gehoor is voor dringende pastorale zaken zoals ziekenzalving en uitvaart een priester te bereiken onder telefoon 06 23 88 78 60.

E-mail: secretariaat@parochiemariamoedervandekerk.nl
Informatie over de parochie Maria, Moeder van de Kerk: <>www.parochiemariamoedervandekerk.nl